APA-standarden

Få styr på din kildehenvisning, citatteknik og litteraturliste

Hvad er APA-standarden?

APA (American Psychological Association) er et internationalt anerkendt referencesystem for akademiske opgaver. Standarden giver retningslinjer for, hvordan man kildehenviser til forskellige kildetyper, hvordan man citerer, hvordan man opstiller en litteraturliste og en lang række andre forhold af opgaveteknisk karakter.

APA-standarden (eller APA Style) udg√łr en systematik for akademiske opgaver, der skal sikre ensartethed i m√•den, man skriver videnskabeligt p√•.¬†

Referencesystemet blev udviklet i USA i 1920‚Äôerne, oprindeligt som en norm inden for datidens litteratur om psykologi. Sidenhen har systemet underg√•et en r√¶kke √¶ndringer ‚Äď blandt andet i takt med, at nye teksttyper og medier har set dagens lys, fx film og websites.

Gå til APA's eget website her.

Hvor udbredt er APA-standarden i Danmark?

APA Style er i dag standarden p√• mange videreg√•ende uddannelser i Danmark, men der findes en r√¶kke ‚ÄĚkonkurrerende‚ÄĚ systemer, fx MLA Style og Chicago Style.

Man g√•r sj√¶ldent galt i byen, hvis man anvender APA-standarden i sin bacheloropgave, sit speciale eller sin ph.d.-afhandling. Som studerende b√łr man dog orientere sig i g√¶ldende studieordning eller sp√łrge sin vejleder, inden man beslutter sig for referencesystem. Der kan v√¶re tradition for at anvende en specifik referencestandard p√• det institut, man er tilknyttet.¬†

 

Hvorfor skal man kildehenvise?

I en videnskabelig afhandling er det afg√łrende, at l√¶seren kan identificere og skaffe sig adgang til de kilder, der bruges i afhandlingen. Skribenten skal dokumentere, at han/hun har videnskabeligt bel√¶g for det indhold, der formidles i opgaven.

Det er ogs√• afg√łrende, at man som skribent viser, at man rent faktisk har orienteret sig inden for opgavens emne, s√• ens eget arbejde bygger ovenp√• eksisterende arbejder. Gennem det udvalg af kilder, der listes i litteraturlisten, kan opgavens bed√łmmere vurdere, om den viden, opgaven bygger p√•, er fyldestg√łrende, relevant og aktuel.

Men hensynet til kildens forfatter er ogs√• afg√łrende. Forfatteren har en ophavsret til sit intellektuelle materiale og skal derfor altid krediteres.

Slutteligt handler kildehenvisning ogs√• om at gardere sig mod mistanke om plagiering.¬†Plagiering vil sige, at man bruger en andens materiale som sit eget. Det kan fx v√¶re b√łger, id√©er, tanker, data, talte tekster, tabeller, grafer, hjemmesider, film, musik, tv-programmer og artikler.¬†

Læs mere om plagiat på stopplagiat.nu.

 

Hvornår skal man kildehenvise?

Man skal kildehenvise i alle de dele af din opgave, der er baseret p√• andres intellektuelle materialer. Langt st√łrstedelen af den viden, der formidles i en opgave, er reproduktion og skal derfor dokumenteres.

Man skal for eksempel kildehenvise i f√łlgende situationer:

  • N√•r man citerer
  • N√•r man redeg√łr for en andens teori
  • N√•r man bruger en andens pointe
  • N√•r man bruger en tabel eller graf fra en anden unders√łgelse.

Det er i princippet kun, når man formidler viden, man selv har produceret, at man ikke skal kildehenvise.

 

APA: Den fysiske udformning

Referencesystemer som APA sikrer, at den måde, man henviser på, er konsistent og konsekvent. Henvisningen skal være præcis og entydig, så kilden let kan identificeres.

Med APA skal kilden, man bruger, b√•de anf√łres i opgaven og afslutningsvis i litteraturlisten (hos nogle omtalt som referenceliste, kildeliste eller bibliografi).

Hos APA parres en kildehenvisning i opgaven til litteraturlisten gennem efternavnet på kildens forfatter og året for udgivelsen. Litteraturlisten sorteres derfor alfabetisk efter efternavn. Alle titler i litteraturlisten skal kunne knyttes til en reference i opgaven.

Alle elementer i kildehenvisningen og litteraturlisten har betydning og er derfor underlagt regler. Det g√¶lder for r√¶kkef√łlgen af elementer, brugen af kommaer, punktummer, mellemrum, forkortelser med videre.

APA tilbyder en systematik, der skal sikre transparens i kildehenvisningen og ensartethed på tværs af opgaver.

 

Digital hjælp til håndtering af kilder

Det er muligt at downloade et program, der kan hjælpe med at håndtere kilder, hente referencer og autogenerere litteraturlister.

Hos Opgavekorrektur oplever vi tit, at de studerende anvender programmet Zotero. Det kan hentes gratis her.