Et fagligt og formidlingsmæssigt løft af din opgave

Evaluering

En akademisk opgave skal have faglig tyngde, være akademisk og formidlet i en form, der er sammenhængende, præcis og klar. Det er mange krav koncentreret i det samme produkt, og man spørger – naturligt nok – sig selv: Er min opgave god nok?

Det kan vi hos Opgavekorrektur give dig et kvalificeret svar på. Og nok så vigtigt – med svaret følger anvisninger til, hvordan du kan forbedre din opgave. Med en kvalificeret opgave-evaluering får du de råd, der kan give din opgave et fagligt og strukturelt løft.

Der er ikke tale om, at vi blot indsætter nogle præfabrikerede formuleringer ind i en standardtjekliste. Vi giver en seriøs og individuel evaluering. Det sker ud fra givne kriterier, men evalueringen formuleres specifikt til den konkrete opgave.

Hvad rummer evalueringen?

Evalueringen vil typisk kredse om følgende områder:

⇒ Opgavens sammenhængskraft
⇒ Indholdsopbygningen
⇒ Den analytiske struktur
⇒ Argumentationsteknikken
⇒ Opgavens citat- og referenceteknik
⇒ Opgavens sproglige niveau og evt. forslag til valg af korrekturpakke
⇒ Opgavens styrker og svagheder generelt.

Hvis du har andre områder, du ønsker vurderet, udvider vi gerne perspektivet.

I udgangspunktet er evalueringen skriftlig. Du får et 2-siders dokument, der tager temperaturen på de nævnte områder og giver konkrete anvisninger til, hvordan opgaven kan forbedres.

Som en del af ydelsen indgår  en mundtlig samtale, der baserer sig på den skriftlige evaluering. Du vil her få mulighed for at spørge ind til evalueringen og stille supplerende spørgsmål. Det er ikke alle, der gør brug af denne del, men det er en mulighed, alle har – inkluderet i prisen.

 Samtalen foregår over telefonen, på Skype eller tilsvarende.

Løbende evaluering

Evaluering gives i udgangspunktet på baggrund af en færdig opgave, men du kan naturligvis også få løbende evaluering under skriveprocessen.

Forløbet aftales individuelt, men vil typisk indebære en række gennemlæsninger af uddrag af opgaven med en mundtlig eller skriftlig evaluering efter gennemlæsningen af hvert uddrag.

Prisen på løbende evaluering aftales individuelt, og den afhænger af opgavens længde, dens niveau og antallet af uddrag, der skal gennemlæses.

Hvilke opgaver?

Vi tilbyder evaluering på længere akademiske opgaver: bacheloropgaver, specialer, masters med videre, skrevet på dansk eller engelsk.

Vi tilbyder p.t. ikke evaluering på ph.d.-opgaver og på naturvidenskabelige opgaver.

Hvad koster det?

Prisen på evaluering tager udgangspunkt i opgavens længde:

30 sider: 700 kr.
40 sider: 900 kr.
50 sider: 1050 kr.
60 sider: 1150 kr.
70 sider: 1250 kr.
80 sider: 1350 kr.

Prisen inkluderer, at en højtuddannet person med ekspertviden i akademiske opgaver læser din opgave grundigt igennem, overvejer opgavens styrker og svagheder inden for en række områder og formulerer en cirka 2-siders skriftlig feedback med konkrete forslag til, hvordan du kan give opgaven et markant løft.

Hvem giver evalueringen?

Vi har akademikere med omfattende viden og erfaring med videnskabelig opgaveskrivning tilknyttet virksomheden. Det vil dog typisk være enten Cecilie, Rune eller Anna, der evaluerer.

Cecilie
Cecilie er underviser i akademisk skrivning.

Hun har skrevet ph.d. i socialantropologi på Københavns Universitet og har derudover taget både BA og MA i etnografi og antropologi på Århus Universitet. Hun har arbejdet som ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor hun primært har vejledt og eksamineret specialestuderende. Særlig interesse har hun for forskningsprocessen, herunder skriveprocessen for speciale- og ph.d.-studerende.

I dag udfører Cecilie akademisk korrektur for Opgavekorrektur ved siden af sit eget projekt med skrivekurser for akademikere.

Rune
Rune er cand.mag. i dansk, historie og retorik. Han udfører akademisk korrektur på alle opgaver fra bachelorprojektet til den 300-siders fagligt specialiserede ph.d. Hans erfaring med videnskabelige opgaver er stor, og han kan meget præcist pege på svagheder ved opgavens argumentation, teoribrug, referenceteknik og opbygning.

Anna
Anna er en cand.mag. og har en bacheloruddannelse i lingvistik fra Leiden og Edinburgh University. Hun er vokset op i London med danske forældre. Engelsk er dog hendes modersmål, og det er derfor Anna, der giver feedback på engelske opgaver.

Med en baggrund inden for lingvistik har Anna særlige forudsætninger for at arbejde med sprog, og som korrekturlæser på akademiske opgaver har hun den erfaring med videnskabelige opgaver, der skal til for at give en meget kompetent feedback.

Når hun ikke arbejder for Opgavekorrektur, arbejder hun som engelsklærer og forsker i samarbejde med et sociolingvistisk projekt i Tyskland.

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål til, er du naturligvis velkommen til at sende en besked til Jan. Skriv via kontaktformularen herunder, eller send en mail til mail@opgavekorrektur.dk.

 

Dit navn*

Din email*

Besked