Indledning

SĂĄdan skriver man en indledning

Hvad er en indledning?

Indledningen er et obligatorisk element i enhver akademisk opgave – en bacheloropgave, et speciale eller en afhandling.

Som studerende kan man forledes til at tro, at indledningen er sekundær sammenlignet med de mere videnskabelige og faglige dele af opgaven, fx metode- og teoriafsnittet eller analysen.

Men tag ikke fejl!

En akademisk opgave er ikke kun fagligt indhold. Det er også formidling. Og i den rolle er indledningen afgørende, idet den fungerer som et serviceafsnit, der informerer læseren om opgavens emne, indhold og struktur.

Ja, det formidlingsmæssige aspekt går videre endnu, for indledningen bruges også til at stimulere læserens nysgerrighed og begrunde opgavens relevans. Det er i indledningen, at man – for en kort stund – kan fravige det videnskabelige opgavesprog til fordel for en mere modtagerrettet sproglig stil.

Som bedømmer gør man sig allerede et indtryk af opgavens niveau på baggrund af indledningen. Og her gælder – som i mange andre af livets forhold – at førstehåndsindtrykket er vigtigt. Det er faktisk sådan, at man i langt de fleste opgaver bliver bekræftet i, at det første indtryk korrelerer med slutindtrykket.

Det niveau, man oplever i indledningen, er ofte et udtryk for opgavens samlede niveau.

Indledningen som sparringspartner

Man hører ofte det husmandsråd, at indledningen skal skrives som det sidste, når resten er opgaven er færdigskrevet.

Det er korrekt for så vidt, at man som opgaveskriver først bør afslutte skrivningen af indledningen, når man præcist kender opgavens afgrænsning og struktur.

Men man bør starte med at skrive den tidligere. Indledningen bør ideelt set være et fleksibelt afsnit, man arbejder på under hele skriveprocessen.

I begyndelsen af en proces kan skrivning af indledningen bidrage til at bearbejde tanker, der mangler struktur og klarhed. Det gælder både i forhold til opgavens vinkling, problemformulering, teori og så videre.

I den forstand kan indledningen fungere som en sparringspartner, man løbende konsulterer og deler forskellige tanker med. Er tankerne uklare, får man klar besked, for så kan man ikke formulere dem præcist. 

Man bør dog som nævnt altid afslutte skriveprocessen af hele opgaven med at forfine og justere indledningen. Det er først, når man er nået til vejs ende, at man kan komprimere hele opgavens indhold ned i en klar og præcis indledning.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Akademisk skrivning

Tips, tricks og guides om akademisk skrivning. Læs om problemformulering, diskussion, referenceteknik og meget andet.

Abstract

Abstractet er et uomgængeligt element i enhver akademisk opgave. Er du i tvivl?
Her er 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

Problemformulering

Problemformuleringen er et styringsredskab for hele den akademiske opgave. Læs mere om den gode problemformulering her.

Skrive pĂĄ engelsk

Skal du skrive en akademisk opgave på engelsk? Vi har skrevet en række artikler om do's and don'ts.
Tjek vores engelske univers ud her.

Diskussion

Et obligatorisk element i alle opgaver er diskussionen af andre forskeres viden og teorier. Lær, hvordan man skriver en god diskussion.

Akademisk sprog

Akademisk sprog er klart, præcist og entydigt. Det er ikke tungt og komplekst. Læs om, hvad man skal ... og hvad man skal undgå.

Indledning

Dine bedømmere danner sig et indtryk af opgavens faglige niveau, allerede når de læser indledningen.
SĂĄdan skriver man en indledning!

APA

APA's referencesystem er udbredt pĂĄ danske uddannelsesinstitutioner. Det er ogsĂĄ det system, vi henholder os til hos Opgavekorrektur.

Kildehenvisning

Det er afgørende at dokumentere sin opgave. Se, hvordan man kildehenviser til forskellige kildetyper fra websitet til antologien med 6 forfattere.

Litteraturliste

Men en litteraturlisten kan andre genfinde de kilder, der bruges i en opgave. Lær at opstille en litteraturliste korrekt jævnfør APA-standarden.

Citering

Det er vigtigt at følge en akademisk norm, når man citerer en kilde, og være konsevent i brugen. Lær alt at citere i akademiske opgaver her.

APA FAQ

Hvad betyder DOI? Hvordan henviser man til et website uden forfatter? Skal man bruge "ibid"? Hvordan laver man en henvisning med flere kilder?

Kommaregler

Kommareglerne er mange, og de volder et tilsvarende antal problemer. Reducér antallet af kommafejl ved at følge nogle enkle regler.

Kommatests

Det siges, at antallet af personer, der kan sætte komma 100 % korrekt, kan tælles på én hånd.
Tjek dine kommaskills i testene her.

Typiske fejl

Hos Opgavekorrektur retter vi tusindvis af sider ĂĄr efter ĂĄr. Vi ved derfor, hvor skoen trykker.
Læs om de fejl, vi retter flest af.

Punktopstillinger

Hvordan er det lige, man skriver en punktopstilling? Skal punkterne skrives med stort begyndelsesbogstav? Skal man sætte komma?

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Indhold

En god indledning skal motivere opgavens problemformulering – altså forklare dens relevans. Man indkredser opgavens emne fra de generelle betragtninger i retning mod den præcision og afgrænsning, der kendetegner den gode problemformulering.

En god indledning bør indeholde følgende – gerne i den nævnte rækkefølge:

  1. Anslag
  2. Din egen motivation for emnet
  3. Emnets og studiets relevans
  4. Problemformuleringen
  5. Metode og teori
  6. Opgavens struktur.

 

1. Anslag

Begrebet anslag refererer til åbningen på en film, typisk den første scene. Anslaget skal være interessant – på den ene eller anden måde. Formålet er at fange seerens opmærksomhed.

Overført til en indledning vil anslaget svare til det første afsnit. Her må man gerne skrive modtagerorienteret – selv om det nok strider mod det akademiske skriveideal om et nøgternt og neutralt sprog. Men selv et speciale er som nævnt formidling, og det er tilladt at tænke i virkemidler, særligt i indledningen.

Hvis det ikke var formidling, hvorfor skulle man sĂĄ skrive det?

Hvordan kan man skabe opmærksomhed, pirre læserens nysgerrighed eller måske endda skabe en form for spænding i indledningens første afsnit?

Man kan fx

  • lægge ud med et stærkt citat med efterfølgende refleksion
  • stille et skarpt spørgsmĂĄl med efterfølgende refleksion
  • eksemplificere og konkretisere opgavens problemstilling med en beskrivelse af konkret situation, mĂĄske endda scenisk beskrevet.

Der er sikkert mange andre metoder til at vække opmærksomhed og interesse. Det afgørende er, at man tænker læseren ind, når man åbner hele sit projekt op i indledningen.

Det må man gerne – uden at sætte sin faglige troværdighed over styr. Men man skal naturligvis ikke overdosere, og det er vigtigt, at man hurtigt får skrevet den akademiske stil frem, der skal anvendes i resten af opgaven.

2. Din egen motivation for emnet

Et personligt engagement er en god katalysator og drivkraft, når man skal i gang med en stor undersøgelse. Og det engagement må man gerne sætte ord på i indledningen.

Forklar, hvad der ligger bag din interesse for emnet, og vær ikke bange for at være til stede i opgaven med et eksplicit jeg – men selvsagt ikke et følelsesladet og privat jeg, nej, et akademisk jeg.

Men selv bag et akademisk jeg findes et menneske, der godt kan udtrykke en begejstring og engagement i en sag uden at sætte hele sin videnskabelige redelighed over styr.

Hvis man evner at bygge bro mellem anslaget og den personlige motivation, har man fĂĄet ĂĄbnet sin opgave pĂĄ overbevisende vis.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Korrektur af speciale

Sproget indgår i bedømmelsen. Derfor er et godt sprog i specialet vigtigt. Opgavekorrekturs korrekturlæsere er professionelle sprogfolk med lang erfaring i akademisk korrektur.

Korrektur af ph.d.

Korrektur af en ph.d.-afhandling kræver en korrekturlæser med stor akademisk erfaring. Det får man hos Opgavekorrektur. Vi er eksperter i akademisk korrektur.

Korrektur af BA-opgave

Bachelor-opgaven er den første store akademiske opgave, man skal skrive. Kom godt i gang med et fejlfrit og flydende opgavesprog. Få udført professionel akademisk korrekturlæsning.

Opgave-sparring

Vi tilbyder vejledning i skrivefasen. Få klar besked om opgavens styrker og svagheder – og klar besked om, hvad du kan gøre for at løfte opgaven. Vi tilbyder forskellige pakker.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

3. Emnets og studiets relevans

Man skal uddybe præsentationen af sit emne – helst i en bevægelse fra det brede perspektiv mod den indsnævring af perspektivet, som udtrykkes i problemformuleringen.

Det er afgørende i denne del, at man begrunder opgavens videnskabelige relevans. Inddrag i den forbindelse eksisterende forskning, så man som læser ved, hvad det er for en videnskabelig kontekst, der skrives i. Hvilke tidligere studier bygger din opgave på, og hvad er perspektivet med din egen forskning?

Et klart sigte med dit videnskabelige projekt er jo et godt argument for at udføre det.

4. Problemformuleringen

Din egen motivation, emnet og relevansen udgør en tragt, der fører læseren mod opgavens vigtigste element: problemformuleringen.

En problemformulering bygger ofte på en faglig undren, og netop denne undren skal man sætte ord på i sin indledning. Når det er gjort, tilføjer man problemformuleringen.

Da problemformuleringen er et meget vigtigt element i opgaven, skal den fremhæves visuelt, gerne med linjeoverspring og indryk.

5. Videnskabsteori

Nu skal man forklare, hvordan man vil besvare problemformuleringen. Man skal med andre ord skitsere, hvordan man vil løse det problem, som udtrykkes i problemformuleringen.

Hvilke metoder bruger man, og hvilke teorier vil man inddrage?

I en indledning skal man dog ikke gå i dybden med beskrivelsen af undersøgelsen. Det gør man typisk i et kapitel for sig efter indledningen.

6. Opgavens struktur

Man afslutter typisk en indledning med en kortfattet redegørelse for opgavens struktur, hvor indholdet i de enkelte kapitler gennemgås ét efter ét. Detaljeringsgraden kan variere fra få sætninger pr. kapitel til 6-8 linjer. Spørg din vejleder, hvad der forventes på netop dit studie.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Super service!

Jeg havde behov for korrektur på en jurdisk specialeafhandling - firmaet leverede super god, hurtig, effektiv og kyndig hjælp/vejledning og formåede at gøre det super personligt.
Jeg ville ikke tøve med at bruge dem igen!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Jonas Kupper

Bedre bliver det ikke

Jeg har haft en fremragende oplevelse med Opgavekorrektur, der har rettet min bacheloropgave.
Kvaliteten, hastigheden og kommunikationen frem og tilbage var i særklasse. Jeg vil uden tvivl selv gøre brug af deres services fremadrettet.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Gustav Gade Lauritzen

Fantastisk bachelor oplevelse!

Super gode rettelser, fantastisk service og ufattelig venlig betjening! Jeg er bare ked af jeg først har fundet dem her til min afsluttende opgave, de kunne have været en stor hjælp de sidste 4 år!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Simone Counsell

Super kvalitet og service

Jeg bestilte korrektur plus til min kandidatafhandling i Jura.
Min afhandling skulle beskrive gældende ret for et retsområde der endnu ikke har præcedens ...
Det var tydeligt at korrekturlæseren havde stor erfaring med at rette juridisk tekst. Der hvor korrekturlæseren var i tvivl ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
jfnielsen

Opgavekorrektur med høj kvalitet

Vi brugte Opgavekorrektur.dk til vores afsluttende hovedopgave på HD studie og var meget tilfredse. Korrekturlæseren leverede rettelser af høj kvalitet og med en god feedback.
Vi kan klart anbefale at bruge Opgavekorrektur, det betaler sig i tidsbesparelse og højere karakter 🙂
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Sabine Mørch

Fremragende engelsk korrektur

som altid, sublim korrektur pĂĄ rekordtid ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Peter Heyn

Skarp og kompetent korrektur af phd-afhandling

Rigtig skarp og kompetent korrektur og sprogrevision af min ph.d.-afhandling - fem stjerner herfra!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Marie Sundby Nickelsen

Fremragende arbejde

Fremragende arbejde! Jeg var meget tilfreds med korrekturlæsningen af mit speciale. Særligt den gode kundeservice. Jeg blev mødt med stor fleksibilitet og imødekommenhed. Den største anbefaling herfra.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Helle Aarø-Hansen

Vores varmeste anbefalinger

Vi har benyttet os af opgavesparring og korrektur. De er effektive, professionelle, leverer høj kvalitet, god service, har forståelse for tidspres, og giver korrektur og opgaversparring til rimelige priser.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
GĂĽlizar

Super service

Super service, brugte dem til en afsluttende Bachelor opgave, og modtog både et dokument med rettede grammatiske fejl og et dokument med kommentarer ift. Sprog og sætnings konstruktioner, helt perfekt.
Vi havde en lang korrespondance frem og tilbage under hele forløbet ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Jeppe Foli Mix

Fremragende, intet mindre

Jan fandt over dobbelt sĂĄ mange fejl i projektet, som det andet firma havde fundet.
Jeg er meget meget tilfreds. Venlighed, overblik, ro og forståelse er nøgleord om den service, som jeg fik.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Mikkel Dam

Meget tilfreds med korrektur af min ph.d.

Meget tilfreds. Dygtig, fleksibel og hurtig. Nemt at gennemskue rettelser.
Er meget tilfreds og kan anbefale opgavekorrektur.dk
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Stine

Kun positive ord herfra

Vi har kun gode ting at sige om Opgavekorrektur! Korrekturen var helt igennem sublime! Alle rettelser var velunderbygget og velbegrundet! Vi siger tusinde tak for den gode oplevelse og den store hjælp!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nana Træde

Høj kvalitet og verdensklasse service

Jeg valgte Opgavekorrektur og Jan, da jeg havde brug for korrekturlæsning af mit indhold til min hjemmeside. Jan er virkelig effektiv, holder deadlines og ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Dennis Stammerjohan

Kun varme anbefalinger herfra

Jeg brugte opgavekorrektur til mit speciale på engelsk. Det blev udført grundigt og på kort tid. Jeg er en meget tilfreds kunde. TAK!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nanna R.

Gode priser og fantastisk service

Helt igennem fremragende service og produkt. Fra start opleves en klar og hurtig kommunikation, der gør det til en fantastisk kundeoplevelse. Jeg blev mødt med stor imødekommenhed. ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Mads

Grundig og hurtig rettelse

Jeg brugte Opgavekorrektur til mit afsluttende projekt på engelsk. Jeg mødte en utrolig god service, og rettelserne var både grundige og detaljerede. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger herfra!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Samuel S.

Hurtig retning og masser af gode rĂĄd

Jeg følte at jeg fik en meget bedre opgave ud af, at have fået opgave korrektur til at hjælpe mig med retning, gode råd til min opgave og alt dette for en billig pris. Jeg følte mig tryg og godt behandlet ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Lærke Rønn Nielsen

Korrektur af bacheloropgave: hurtigt, nemt og billigt

Aller bedste anbefalinger herfra, hvis du er på udkig efter professionelle folk til at læse korrektur på din opgave; du vil ikke fortryde det. Ikke sidste gang jeg benytter mig af opgavekorrektur ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
AN

Gode priser og helt igennem fantastisk service

Der er ikke ord der kan beskrive den fantastisk service jeg fik af Opgavekorrektur og især Jan, men jeg vil prøve alligevel. Jeg tog kontakt til Opgavekorrektur ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nann2411

Yderst tilfreds og fremragende service

Jeg bad om korrekturplus, så der var også ændring i sætninger så det gav mere mening, og kommentar om uddybninger og råd. Jeg er virkelig tilfreds! Tusind tak. 🙂 ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Helin Ali

Super professionelt og hurtig feedback

Jeg har af flere omgange brugt OpgaveKorrektur.dk til korrektur på nogle rapporter og hovedopgave. Dette blev udført super professionelt og med hurtig feedback ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Flemming Pedersen

Professionelt arbejde og flinke mennesker

Man kan mærke korrekturlæserens stærke kompetencer og dybdegående forståelse for akademisk sprog. Rettelser er skarpe, og beholder tekstens mening til fulde. Fremragende service. ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Tobias

2. opgave – stadig perfekt og til en god pris

Anden gang i retter min universitetsopgave, igen til et 12 tal. God, professionel og hurtig service!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Christoffer

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Opgaven som et argument

De to centrale bestanddele i et argument er påstand og belæg. En akademisk opgave er et argument med en påstand og belæg.

I et bachelorprojekt, et kandidatspeciale eller en ph.d.-afhandling udgør konklusionen en påstand, mens undersøgelsen udgør påstandens belæg. Det er undersøgelsen, der sandsynliggør påstanden.

Når man færdiggør indledningen, skal den rettes til, så netop denne sammenhæng er tydelig. På det tidspunkt kender man analyseresultaterne og konklusionen, så man har alle muligheder for at få det, man præsenterer i indledningen, til at korrelere én-til-én med resten af opgaven.

Argumentationen starter allerede i indledningen. Præsentér ikke noget, der ikke har relevans for konklusionen.

Indledningens længde

Hvor et abstract er et meget kort kondensat af hele opgaven, herunder analyseresultater, er indledningen en præsentation af opgavens emne, undersøgelse og opbygning. Man plejer ikke at afsløre undersøgelsens resultater i indledningen, men man kan måske antyde dem.

Længden af indledningen afhænger af opgavetypen, men rammer man 3-5 % af opgavens samlede sidetal, ligger man inden for normalområdet.

I en bacheloropgave på 30 sider vil en indledning på 1,5 side være passende. I et speciale på 100 sider er 3-4 siders indledning helt normalt.

Brug for hjælp til indledningen?

Er du usikker på, om din indledning opfylder de akademiske krav til en indledning – om den fungerer godt og præsenterer din opgave på en hensigtsmæssig måde?

Hos Opgavekorrektur er vi specialister i akademisk skrivning, og vi har stor erfaring med vejledning på akademiske opgaver. Vi læser derfor gerne din indledning igennem og giver feedback på, hvad der virker godt, og hvad der virker mindre godt. Arbejdet udføres af en kompetent akademiker med stor erfaring i at vejlede studerende frem mod et højere akademisk niveau i opgaven.

Vi kan både give sparring på indledningen, problemformuleringen, teoriinddragelsen, analysen, diskussionen, konklusionen, det akademiske sprog og referenceteknikken. Det er helt op til dig, om du ønsker sparring på hele opgaven, når den er næsten færdig, eller du ønsker løbende sparring på udvalgte kapitler.

Vi tilbyder både sparring på opgaver på dansk og på engelsk.

 

Opgave-sparring

Et akademisk løft af din opgave

Har du brug for en kvalificeret feedback på din problemformulering, den røde tråd i opgaven, argumentationen m.v. Vi peger på styrker og svagheder i opgaven og anviser, hvordan du kan løfte opgavens akademiske niveau.

Vælg mellem flere pakker, eller fortæl os, hvad du har brug for. Vi indretter sparringen efter dine behov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.