Korrekturlæsning af ph.d.-ansøgninger og videnskabelige artikler

Hos Opgavekorrektur har vi stor rutine i korrekturlæsning af ph.d.-ansøgninger og videnskabelige artikler på engelsk, og de bliver korrekturlæst af akademikere med engelsk som modersmål. Hos Opgavekorrektur prioriterer vi dog, at korrekturlæseren har dansk som andetsprog, da kendskab til dansk sprog kvalificerer korrekturlæsningen af engelske tekster skrevet af personer med dansk som modersmål.

Vores engelske korrekturlæsere behersker både britisk engelsk og amerikansk engelsk, og de retter naturligvis efter den sprogvariant, kunden ønsker. Hvis der er tale om en videnskabelig artikel, der skal trykkes i en amerikansk tidsskrift, er det oplagt, at korrekturlæseren tilretter sproget til amerikansk engelsk.

Hvad koster det?

Ph.d.-ansøgninger og videnskabelige artikler er relativt korte tekster på op til 10 sider. Vi kan derfor ikke tilbyde korrekturlæsning til den samme lave pris, som gælder for akademisk korrektur af lange opgaver og afhandlinger, fx bacheloropgaver, specialer eller hele ph.d.-afhandlinger.

Prisen for korrekturlæsning af en ph.d.-ansøgning eller videnskabelig artikel på dansk eller engelsk ligger fast på 39 kr. pr. normalside (inkl. moms).

Ph.d.-ansøgninger i sproglig topform

I en ansøgning skal man ikke undervurdere betydningen af den sproglige udformning. Sproget betyder meget for det indtryk, læseren får af ansøgeren. Det afgørende er naturligvis ansøgningens indhold, men sproget er en medspiller – eller en modspiller, hvis det er usikkert. Om det er rimeligt eller ej – der laves en kobling mellem den sproglige kvalitet og ansøgerens kvalitet.

Derfor er pengene til professionel korrektur givet godt ud, og hos Opgavekorrektur får du en korrekturlæser, der er vant til at arbejde med akademiske tekster og tænke akademisk.

Strenge krav til sproget i videnskabelige artikler

En videnskabelig artikel er – i sagens natur – en tekst, der er skrevet med tanke på publicering, enten elektronisk eller på tryk. Man deler sin viden med andre forskere. Det er en selvfølge, at sproget i artiklen skal være gennemført korrekt, videnskabeligt og læseværdigt.

Det er de færreste – selv på forskerniveau – der kan skrive gennemført korrekt på engelsk. Korrekturbehovet i teksten vil med al sandsynlighed være større, end man regner med. Det er vores erfaring, at selv videnskabelige artikler skrevet af drevne forskere får et markant sprogligt løft af professionel korrektur.

Skriv til os her, hvis vi skal løfte sproget i din ansøgning eller artikel.