Kildehenvisning og citater i engelske opgaver

APA-standarden er et af de mest udbredte referencesystemer i akademiske opgaver – også i opgaver skrevet på engelsk. Den oprindelige manual er på mere end 200 sider. Her følger en gennemgang af de vigtigste regler.

1. Kildehenvisning

Med kildehenvisninger anfører man, hvor man har sin viden fra, og man gør det muligt for læseren at verificere den anvendte viden i en akademisk opgave. Man skal derfor sørge for at udforme referencerne på en måde, så det er let for læseren at identificere kilden i litteraturlisten, så læseren – om nødvendigt – kan skaffe sig adgang til kilden.

En kildehenvisning sættes i parentes i den løbende tekst. Den skal skrives i formatet forfatters efternavn, årstal:

(Green, 2013)

Hvis kilden har mere end en forfatter, skal navnene adskilles med tegnet &:

(Green & Hansen, 2013)

Hvis der er mere end to forfattere, skal de første navne adskilles med komma, mens de sidste to navne adskilles med &:

(Green, Hawes & Hansen)

Hvis man angiver forfatternavne uden for parentes, skal de dog ikke adskilles med tegnet &, men af ordet and.

Green and Hansen (2013) claim that extensive use of social media leads to worse mental health.

Hvis man i samme henvisning henviser til mere end én kilde, adskilles kilderne af semikolon:

Some studies have found that extensive use of social media leads to worse mental health (Green, 2013; Hansen, 2007; Vigers & Waters, 2005).

Hvis kilden har tre eller flere forfattere, behøver man ikke anføre alle forfattere i hver henvisning. Man skal gøre det første gang, men efterfølgende kan man nøjes med at anføre den første forfatter efterfulgt af ”et al.”:

(Waters et al., 2013)

Læg mærke til, at der er både punktum og komma efter et al. – denne forkortelse skal nemlig altid skrives med punktum!

Læs evt. en mere uddybet gennemgang af APAs referencesystem her.

 2. Tegnsætning efter henvisningen

En kildehenvisning skal efterfølges af enten komma eller punktum. Tegnet skal sættes efter referencen – altså uden for parentesen.

Rigtigt: Children acquire language in a piecemeal fashion (Tomasello, 2001).

Forkert: Children acquire language in a piecemeal fashion (Tomasello, 2001.)

Den samme regel gælder, når man sætter komma efter referencen. Det kan fx være relevant, når man præsenterer en kontrast mellem to forskellige vinkler eller forskellige studier:

Children develop their linguistic abilities gradually (Tomasello, 2001), but it is not yet known whether these abilities are a result of domain-general or domain-specific cognitive mechanisms.

One study found that bilinguals had an advantage in terms of executive functions (Bialystok, 2001), while others found no significant difference between the abilities of monolinguals and bilinguals (Garcia et al., 2016; Hawes & Thompson, 2019).

Læs evt. mere om komma på engelsk her.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

3. Henvisninger med sidetal

Kilder skal angive et sidetal, hvis man citerer kilden, eller hvis man i en formulering lægger sig tæt op ad kilden. Man kan også angive et sidetal, hvis man henviser til en meget specifik del af en kilde, der ville være svær at lokalisere uden et sidetal.

På engelsk forkortes sidetal med bogstavet p. efterfulgt af punktum. Hvis man henviser til et sideinterval, bruger man pp.

Henvisning med sidetal – en enkelt side:

‘There is no evidence that the APA style of citation is easier or more logical than any other.’ (Johansson et al., 2004, p. 692).

Henvisning med sidetalsinterval:

‘Coffee, the most widely consumed drug in the world, comes with a surprisingly wide range of health benefits, including an increased metabolic rate and higher energy levels, and lowering the risk of developing diabetes, Alzheimer’s and dementia.’ (Jones, 2017, pp. 504–505).

I Danmark markeres citater med citationstegnene “ ” – altså dobbelt citationstegn, fx “test”. På britisk engelsk bruges typisk enkelt citationstegn ‘ ’, fx ‘test’. Og for at gøre forvirringen total bruger amerikanerne – ligesom danskerne – typisk dobbelt citationstegn.

Læs mere om APA-reglerne for kildehenvisning her.

4. Udeladelser, tegnsætning og citatlængde

Det kan være nødvendigt at forkorte et længere citat for at fremhæve en bestemt del af citatet. I de tilfælde anvendes de såkaldte udeladelsesprikker.

‘Coffee … comes with a surprisingly wide range of health benefits, including an increased metabolic rate and higher energy levels, and lowering the risk of developing diabetes, Alzheimer’s and dementia.’ (Jones, 2017, pp. 504–505).

Når du citerer direkte fra en anden kilde, skal du loyalt citere den originale tegnsætning. Hvis teksten, der citeres, i kilden afsluttes med et punktum, skal citatet ligeledes afsluttes med et punktum. Se eksemplet ovenfor.

Men hvis man ikke citerer helt til kildetekstens punktum, men derimod ”klipper” en del ud midt i en sætning, skal der ikke sættes punktum inden i citatet. Her sættes punktummet efter henvisningen.

‘Coffee … comes with a surprisingly wide range of health benefits, including an increased metabolic rate and higher energy levels’ (Jones, 2017, pp. 504–505).

Hvis citatet er mere end 40 ord, sættes citatet med linjeoverspring og indryk.

Many people are surprised when they hear that coffee is not unhealthy. In fact, Jones’s (2017) study revealed the following:

Coffee, the most widely consumed drug in the world, comes with a surprisingly wide range of health benefits, including an increased metabolic rate and higher energy levels, and lowering the risk of developing diabetes, Alzheimer’s and dementia. It also contains an array of essential nutrients, such as manganese, potassium, magnesium, and riboflavin. (pp. 504–505)

However, other researchers have argued that for certain people, coffee can cause considerable harm (Garcia et al, 2013; Müller, 2005). Those with high blood pressure or a naturally high metabolism, for example, should be wary of drinking too much coffee.

Bemærk. Indrykkede citater markeres ikke med citationstegn. Det er unødvendigt, for det markeres tydeligt med linjeoverspringet og indrykket, at der netop er tale om et citat.

Læs mere om APAs regler for at citere her.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

5. Flet et citat naturligt sammen med en anden sætning

På engelsk sættes der komma foran citater, fx Anderson stated, There are many reasons to feel hopeful about the future.

Men man kan variere den form ved i nogle tilfælde at flette citater naturligt ind i sin egen syntaks.

Her gælder følgende regler:

  • Årstallet skal altid følge efter forfatterens navn.
  • Forfatterens navn samt årstal kan flettes ind i sætningen ved hjælp af fraser såsom ‘According to …’ I sådanne tilfælde anføres sidetallet i en parentes efter citatet – se eksemplerne 1-3.
  • I alle andre tilfælde anføres sidetallet på helt normal vis sammen med forfatternavn og årstal i en parentes efter citatet.

1. Researcher and teacher Sharon Green (1994) found that ‘students were often confused by the APA guidelines for citations’ (p. 23).

2. According to Green (1994), ‘students were often confused by the APA guidelines for citations’ (p. 23).

3. Green (1994) found that ‘students were often confused by the APA guidelines for citations’ (p. 23); how could these guidelines be taught better?

4. It has been found that ‘students were often confused by the APA guidelines for citations’ (Green, 1994, p. 23), but it is not yet clear why.

 

Brug for hjælp til opgave på engelsk?

Hos Opgavekorrektur tjekker vi gerne citat- og referenceteknikken i opgaver på engelsk, ligesom vi også gerne hjælper med engelsk korrektur. Vores professionelle korrekturlæsere kan give opgaven et markant sprogligt og formildingsmæssigt løft.

Ønsker du hjælp under skriveprocessen, træder vi også gerne til med hjælp til udarbejdelsen af en god problemformulering, hjælp til at skabe sammenhæng, hjælp til at skrive en god diskussion eller hjælp til et hvilket som helst andet område. Vi har strikket forskellige pakker sammen, som du kan vælge mellem.

Læs mere om opgavesparring her.