Litteraturliste – APA

Sådan opstiller man en litteraturliste

En litteraturliste er en alfabetisk ordnet liste bagerst i opgaven. Litteraturlisten – eller referencelisten – gør det muligt for andre at genfinde de kilder, der bruges i opgaven, og efterprøve opgavens argumentation.

Følgende oversigt giver APA's retningslinjer for, hvordan man kildehenviser til en lang række forskellige typer af kilder, og hvordan man anfører referencerne i litteraturlisten.

PRINCIPPERNE BAG APA-STANDARDENS LITTERATURLISTE

Listens indhold

Følger man APA-standarden, er det kun de kilder, der er henvist til i opgaven, der skal indgå i litteraturlisten. Det vil sige, at alle titlerne i litteraturlisten skal kunne knyttes til en konkret kildehenvisning i opgaven. Sekundær litteratur, der ikke er henvist til i opgaven, skal altså ikke listes i litteraturlisten.

Rækkefølgen

Litteraturlisten opdeles ikke i typer af kilder. Bøger, artikler, antologier, websites m.v. står blandet. Det er altid forfatterens efternavn, der bestemmer kildens placering i litteraturlisten.

Med APAs referencesystem listes alle kilder alfabetisk med forfatterens efternavn som det første. Navnet efterfølges af årstal, fx Jensen, K. (2017). Forfatternavn og årstal korresponderer én til én med kildehenvisningen inde i opgaven, der i dette nævnte eksempel kunne være (Jensen, 2017).

Har teksten ikke en personlig forfatter, er det institutionens, organisationens eller mediets navn, der anføres i litteraturlisten.

Ved kilder med flere forfattere er hovedreglen den, at samtlige forfatternavne angives i den konkrete notering. Rækkefølgen skal følge den rækkefølge, der gælder i kilden.

Ingen regel uden undtagelse. Ved titler med 8 eller flere forfattere er det kun de første 6 og den sidste forfatter, der angives. Man markerer med udeladelsesprikkerne …, at der er flere forfattere til kilden, end der er nævnt i referencelisten.

Identiske navne

Man anfører efternavnet sammen med fornavnets initial, fx Thomsen, K. Er der flere forfattere med samme efternavn, her Thomsen, er det fornavnets initial, der afgør placeringen. Thomsen, D. skal derfor listes før Thomsen, K.

Er der flere kilder af den samme forfatter eller af forfattere med samme navn og initial, er det årstallet, der parrer henvisningen til den korrekte kilde i referencelisten.

Kildehenvisninger i den løbende tekst med identisk forfatternavn og årstal markeres med et a, b, c og så videre for at skelne kilderne i litteraturlisten.

Typografi

Værket kursiveres, ikke den artikel eller det kapitel, man konkret henter viden fra i sin opgave. Bruger man en artikel i et magasin, er det magasinets navn, der kursiveres, ikke artiklen. Bruger man et kapitel i en antologi, er det antologiens titel, der kursiveres, ikke kapitlets.

Med APA-standarden laver man hængende indryk i alle linjer efter den første. Det gør man for at isolere forfatternavnet, så det fremhæves grafisk.

APA-standarden

APA er et internationalt anerkendt referencesystem for akademiske opgaver. Standarden giver retningslinjer for kildehenvisning, citering og opsætning af litteraturlisten.

Litteraturliste

Sådan gør du! Forskellige kildetyper: trykte og elektroniske kilder. APA's retningslinjer for opsætning af litteraturliste fra a til z.

Kildehenvisning

Kildehenvisning er et centralt element i enhver troværdig opgave. Hvordan gør man ifølge APA-normen?

Citering

Citater styrker opgavens dokumentation, og brugen følger særlige regler. Man skal også overveje, hvornår man citerer.

APA FAQ

Hvad er DOI? Hvad betyder "et al."? Er der andre systemer end APA? Få svar på det meste om APA's referencesystem her.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

OPSTILLING AF LITTERATURLISTE

TEKST MED 1 FORFATTER
Kildehenvisning (Chomsky, 1975, s. 54)
Litteraturliste Chomsky, N. (1975). The Logical Structure of Linguistic Theory. New York: Plenum Press.
 APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag.
TEKST MED 2 FORFATTERE
Kildehenvisning (Mash & Wolfe, 2013)
Litteraturliste Mash, E.J. & Wolfe, D.A. (2013). Abnormal child psychology. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag.
TEKST MED 3-7 FORFATTERE
Kildehenvisning (Starcevic et al., 2007)
Litteraturliste Starcevic, V., Berle, D., Milicevic, D., Hannan, A., Lamplugh, C., & Eslick, G. D. (2007). Pathological worry, anxiety disorders and the impact of co-occurrence with depressive and other anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 21(8), 1016-1027.
APA-format
Efternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
TEKST MED 8 ELLER FLERE FORFATTERE
Kildehenvisning (Johnson et al., 2009)
Litteraturliste Johnson, K., Irwing, C., Goldberg, L., Smith, E., Antony, B., Roemer, D., ... Newman, L. (2009). Cognitive behavioral therapy in anxiety disorders: current state of the evi- dence. Dialogues Clin Neurosci. 13(4).
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
Bemærk  I kilder med 8 eller flere forfattere er det kun de første 6 forfattere og den sidste, der anføres i noteringen. Udeladelsesprikkerne ... indikerer, at der er forfattere, der ikke er nævnt.
ARTIKEL FRA TIDSSKRIFT
Kildehenvisning (Kolstrup, 2013)
Litteraturliste Kolstrup, K.L. (2013). Det ideelle selv og motivation i andetsprogslæringen. Sprogforum 19 (57), 58-65.
APA-format Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
ARTIKEL FRA AVIS
Kildehenvisning (Kildebogaard, 2019)
Litteraturliste Kildebogaard, J. (2019, 4. september). Shopify er det nye håb i kampen mod Amazons dominans. Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv, s. 14.
APA-format

Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (årstal, dato). Artiklens titel. Avis, placering i avisen, sidetal.

Korrektur af speciale

Sproget indgår i bedømmelsen. Derfor er et godt sprog i specialet vigtigt. Opgavekorrekturs korrekturlæsere er professionelle sprogfolk med lang erfaring i akademisk korrektur.

Korrektur af ph.d.

Korrektur af en ph.d.-afhandling kræver en korrekturlæser med stor akademisk erfaring. Det får man hos Opgavekorrektur. Vi er eksperter i akademisk korrektur.

Korrektur af BA-opgave

Bachelor-opgaven er den første store akademiske opgave, man skal skrive. Kom godt i gang med et fejlfrit og flydende opgavesprog. Få udført professionel akademisk korrekturlæsning.

Opgave-sparring

Vi tilbyder vejledning i skrivefasen. Få klar besked om opgavens styrker og svagheder – og klar besked om, hvad du kan gøre for at løfte opgaven. Vi tilbyder forskellige pakker.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
TEKST FRA ANTOLOGI MED REDAKTØR
Kildehenvisning (Kress, 1987)
Litteraturliste Kress, G. (1987). Educating Readers. I: J. Hawthorn (red.), Propaganda, Persuasion and Polemic (s. 42-54). London: Edward Arnold.
APA-format

Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. I: Redaktør (red.), Bogens titel (udgave, sidetal). By: Forlag.

AKADEMISK AFHANDLING
Kildehenvisning (Lolk, 2016)
Litteraturliste Lolk, D. (2016). En integrativ analyse af fænomenet depression: Forslag til praksisudvikling. Specialeafhandling. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
APA-format
Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Opgavetype. Udgivelsessted: Institut, Institution.
ONLINE TIDSSKRIFT
Kildehenvisning (Yablonski, 2018)
Litteraturliste Yablonski, J. (2018). The Psychology of Design. A List Apart. Hentet fra https://alistapart.com/article/psychology-of-design/
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Tidsskriftets titel, årgang (hæftenummer), sidetal. Hentet fra http//www.url.dk
Bemærk Noteringen af online artikler følger de samme regler som gælder trykte tidsskriftsartikler. Man skal blot tilføje artiklens url som sidste element: "Hentet fra [indsæt URL]".

Hvis det tidsskrift, man henviser til, foreligger i både en trykt og en online version, er det ikke nødvendigt at tilføje URL.

ONLINE VIDENSKABELIG ARTIKEL MED DOI
Kildehenvisning (Petersen & Elklit, 2014)
Litteraturliste Petersen, T. & Elklit, A. (2014). Risk factors for suicide attempts in a Faroese total population of eight graders. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2(3), 106-114. Doi: 10.21307/sjcapp-2014-015
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Tidsskriftets titel, årgang (hæftenummer), sidetal. DOI: nummer
Bemærk DOI – Digital Object Identifier – og er et unikt nummer, der kan tildeles den enkelte videnskabelig artikel. DOI muliggør, at man kan finde kilden på nettet ved at søge på nummeret direkte i browserens adressefelt. Hvis en online artikel har en DOI, er det den, der noteres, ikke artiklens URL.
WEBSITE
Med personlig forfatter
Kildehenvisning (Granild, 2016)
Litteraturliste Granild, D. (2016, 1. maj). FEMO: fire veje til filmiske frames. Hentet 10. okt. 2019 fra http://www.16-9.dk/2016/05/femo
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år, dato). Titel (udgave). Hentet besøgsdato fra http//www.url.dk
  Uden personlig forfatter
Kildehenvisning (Sproget.dk, u.å.)
Litteraturliste Sproget.dk (u.å.). § 11-14. Store og små bogstaver. Hentet 11. okt. 2019 fra https://sproget.dk/raad-og-regler/Retskrivningsregler/retskrivningsregler/a7-11-14
APA-format Organisation. (år, dato). Titel (udgave). Hentet besøgsdato fra http//www.url.dk
Bemærk Hvis den tekst, der henvises til, ikke har en personlig forfatter, er det organisationen, der angives som forfatter.

Hvis den tekst, der henvises til, ikke har et årstal, anføres "u.å." (uden årstal) i både henvisningen og litteraturlisten. 

BLOG
Kildehenvisning (Petersen, 2019)
Litteraturliste Petersen, M.E. (2019, 5. aug.). Sådan bliver du klar til at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab [Blogindlæg]. Hentet 11. okt. 2019 fra https://ivaekst.dk/blog/morten-einshoj-petersen/sadan-bliver-du-klar-til-at-omregistrere-dit-ivaerksaetterselskab-til-0
APA-format

Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel [form]. Hentet besøgsdato fra http//www.url.dk

 

Akademisk skrivning

Tips, tricks og guides om akademisk skrivning. Læs om problemformulering, diskussion, referenceteknik og meget andet.

Abstract

Abstractet er et uomgængeligt element i enhver akademisk opgave. Er du i tvivl?
Her er 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

Problemformulering

Problemformuleringen er et styringsredskab for hele den akademiske opgave. Læs mere om den gode problemformulering her.

Skrive på engelsk

Skal du skrive en akademisk opgave på engelsk? Vi har skrevet en række artikler om do's and don'ts.
Tjek vores engelske univers ud her.

Diskussion

Et obligatorisk element i alle opgaver er diskussionen af andre forskeres viden og teorier. Lær, hvordan man skriver en god diskussion.

Akademisk sprog

Akademisk sprog er klart, præcist og entydigt. Det er ikke tungt og komplekst. Læs om, hvad man skal ... og hvad man skal undgå.

Indledning

Dine bedømmere danner sig et indtryk af opgavens faglige niveau, allerede når de læser indledningen.
Sådan skriver man en indledning!

APA

APA's referencesystem er udbredt på danske uddannelsesinstitutioner. Det er også det system, vi henholder os til hos Opgavekorrektur.

Kildehenvisning

Det er afgørende at dokumentere sin opgave. Se, hvordan man kildehenviser til forskellige kildetyper fra websitet til antologien med 6 forfattere.

Litteraturliste

Men en litteraturlisten kan andre genfinde de kilder, der bruges i en opgave. Lær at opstille en litteraturliste korrekt jævnfør APA-standarden.

Citering

Det er vigtigt at følge en akademisk norm, når man citerer en kilde, og være konsevent i brugen. Lær alt at citere i akademiske opgaver her.

APA FAQ

Hvad betyder DOI? Hvordan henviser man til et website uden forfatter? Skal man bruge "ibid"? Hvordan laver man en henvisning med flere kilder?

Kommaregler

Kommareglerne er mange, og de volder et tilsvarende antal problemer. Reducér antallet af kommafejl ved at følge nogle enkle regler.

Kommatests

Det siges, at antallet af personer, der kan sætte komma 100 % korrekt, kan tælles på én hånd.
Tjek dine kommaskills i testene her.

Typiske fejl

Hos Opgavekorrektur retter vi tusindvis af sider år efter år. Vi ved derfor, hvor skoen trykker.
Læs om de fejl, vi retter flest af.

Punktopstillinger

Hvordan er det lige, man skriver en punktopstilling? Skal punkterne skrives med stort begyndelsesbogstav? Skal man sætte komma?

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider