Litteraturliste – APA

Retningslinjer for opstilling af litteraturliste i henhold til APA 7

En litteraturliste er en alfabetisk ordnet liste bagerst i opgaven. Litteraturlisten – eller referencelisten – gør det muligt for andre at genfinde de kilder, der bruges i opgaven, og efterprøve opgavens argumentation.

Følgende oversigt giver APA's retningslinjer for, hvordan man kildehenviser til en lang række forskellige typer af kilder, og hvordan man anfører referencerne i litteraturlisten.

PRINCIPPERNE BAG APA-STANDARDENS LITTERATURLISTE

Listens indhold

Følger man APA-standarden, er det kun de kilder, der er henvist til i opgaven, der skal indgå i litteraturlisten. Det vil sige, at alle titlerne i litteraturlisten skal kunne knyttes til en konkret kildehenvisning i opgaven. Sekundær litteratur, der ikke er henvist til i opgaven, skal altså ikke listes i litteraturlisten.

Rækkefølgen

Litteraturlisten opdeles ikke i typer af kilder. Bøger, artikler, antologier, websites m.v. står blandet. Det er altid forfatterens efternavn, der bestemmer kildens placering i litteraturlisten.

Med APAs referencesystem listes alle kilder alfabetisk med forfatterens efternavn som det første. Navnet efterfølges af årstal, fx Jensen, K. (2017). Forfatternavn og årstal korresponderer én til én med kildehenvisningen inde i opgaven, der i det nævnte eksempel kunne være (Jensen, 2017).

Har teksten ikke en personlig forfatter, er det institutionens, organisationens eller mediets navn, der anføres i litteraturlisten.

Ved kilder med flere forfattere er hovedreglen den, at samtlige forfatternavne angives i den konkrete notering. Rækkefølgen skal følge den rækkefølge, som forfatterne står opført i i kilden.

Ingen regel uden undtagelse. Ved titler med 20 eller flere forfattere er det kun de første 20 og den sidste forfatter, der angives. Man markerer med udeladelsesprikkerne …, at der er flere forfattere til kilden, end der er nævnt i referencelisten.

Udgivelsestidspunkt

Ved værker anfører man kun udgivelsestidspunktets år, fx

  • Kofoed, K. (2019). Titel ...

Hvis kilden er en artikel med en specifik udgivelsesdato, skal oplysningerne medtages i parentesen, fx:

  • Kofoed, K. (2019, marts). Titel ...
  • Kofoed, K. (2019, 19. marts). Titel ...

Artikler skal her forståes bredt, både som trykte artikler og online-artikler, avisartikler, blogindlæg med videre.

Identiske navne

Man anfører efternavnet sammen med fornavnets initial, fx Thomsen, K. Er der flere forfattere med samme efternavn, her Thomsen, er det fornavnets initial, der afgør placeringen. Thomsen, D. skal derfor listes før Thomsen, K.

Er der flere kilder af den samme forfatter eller af forfattere med samme navn og initial, er det årstallet, der parrer henvisningen til den korrekte kilde i referencelisten.

Kildehenvisninger i den løbende tekst med identisk forfatternavn og årstal markeres med et a, b, c og så videre for at skelne kilderne i litteraturlisten.

Typografi

Værket kursiveres, ikke den artikel eller det kapitel, man konkret henter viden fra i sin opgave. Bruger man en artikel i et magasin, er det magasinets navn, der kursiveres, ikke artiklen. Bruger man et kapitel i en antologi, er det antologiens titel, der kursiveres, ikke kapitlets.

Med APA-standarden laver man – for hver ny kilde i litteraturlisten – hængende indryk i alle linjer efter den første. Det gør man for at isolere forfatternavnet, så det fremhæves grafisk. Indrykket skal være 1,27 cm.

OPSTILLING AF LITTERATURLISTE

TEKST MED 1 FORFATTER
Kildehenvisning (Chomsky, 1975, s. 54)
Litteraturliste Chomsky, N. (1975). The Logical Structure of Linguistic Theory. Plenum Press.
 APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Forlag.
TEKST MED 2 FORFATTERE
Kildehenvisning (Mash & Wolfe, 2013)
Litteraturliste Mash, E.J. & Wolfe, D.A. (2013). Abnormal child psychology. Wadsworth Cengage Learning.
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Forlag.
TEKST MED 3-20 FORFATTERE
Kildehenvisning (Starcevic et al., 2007)
Litteraturliste Starcevic, V., Berle, D., Milicevic, D., Hannan, A., Lamplugh, C., & Eslick, G. D. (2007). Pathological worry, anxiety disorders and the impact of co-occurrence with depressive and other anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 21(8), 1016-1027.
APA-format
Efternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
TEKST MED 21 ELLER FLERE FORFATTERE
Kildehenvisning (Johnson et al., 2009)
Litteraturliste Johnson, K., Irwing, C., Goldberg, L., Smith, E., Antony, B., Roemer, D., Miller, A., Lewis, K. A., Turner, P., Brown, S., Jackson, T. R., Hughes, B., Janson, A., Green, N., Baker, E. S., Johnson, Q., Cox, T., Emerson, J., Nielsson, J. K., Wilson, B., ... Newman, L. (2009). Cognitive behavioral therapy in anxiety disorders: current state of the evi- dence. Dialogues Clin Neurosci. 13(4).
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
Bemærk  I kilder med 21 eller flere forfattere er det kun de første 20 forfattere og den sidste, der anføres i noteringen. Udeladelsesprikkerne ... indikerer, at der er forfattere, der ikke er nævnt.
ARTIKEL FRA TIDSSKRIFT
Kildehenvisning (Kolstrup, 2013)
Litteraturliste Kolstrup, K.L. (2013). Det ideelle selv og motivation i andetsprogslæringen. Sprogforum 19(57), 58-65.
APA-format Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
ARTIKEL FRA AVIS
Kildehenvisning (Kildebogaard, 2019)
Litteraturliste Kildebogaard, J. (2019, 4. september). Shopify er det nye håb i kampen mod Amazons dominans. Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv, s. 14.
APA-format

Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (årstal, dato). Artiklens titel. Avis, placering i avisen, sidetal.

TEKST FRA ANTOLOGI MED REDAKTØR
Kildehenvisning (Kress, 1987)
Litteraturliste Kress, G. (1987). Educating Readers. I: J. Hawthorn (red.), Propaganda, Persuasion and Polemic (s. 42-54). Edward Arnold.
APA-format

Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. I: Redaktør (red.), Bogens titel (udgave, sidetal). Forlag.

AKADEMISK AFHANDLING
Kildehenvisning (Lolk, 2016)
Litteraturliste Lolk, D. (2016). En integrativ analyse af fænomenet depression: Forslag til praksisudvikling [Specialeafhandling]. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
APA-format
Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel [Opgavetype]. Institut, Institution.
Bemærk APA skelner mellem publicerede og ikke-publicerede afhandlinger. Læs mere om publicerede afhandlinger her og ikke-publicerede afhandlinger her.
ONLINE TIDSSKRIFT
Kildehenvisning (Yablonski, 2018)
Litteraturliste Yablonski, J. (2018). The Psychology of Design. A List Apart. https://alistapart.com/article/psychology-of-design/
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Tidsskriftets titel, årgang (hæftenummer), sidetal. URL
Bemærk Listningen af online artikler følger de samme regler, som gælder for trykte tidsskriftsartikler. Man skal blot tilføje artiklens URL som sidste element.

Hvis det tidsskrift, man henviser til, foreligger i både en trykt og en online version, er det ikke nødvendigt at tilføje URL.

ONLINE VIDENSKABELIG ARTIKEL MED DOI
Kildehenvisning (Petersen & Elklit, 2014)
Litteraturliste Petersen, T. & Elklit, A. (2014). Risk factors for suicide attempts in a Faroese total population of eight graders. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2(3), 106-114. Doi: 10.21307/sjcapp-2014-015
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Tidsskriftets titel, årgang (hæftenummer), sidetal. DOI: nummer
Bemærk DOI – Digital Object Identifier – og er et unikt nummer, der kan tildeles den enkelte videnskabelig artikel. DOI muliggør, at man kan finde kilden på nettet ved at søge på nummeret direkte i browserens adressefelt. Hvis en online artikel har en DOI, er det den, der noteres, ikke artiklens URL.
WEBSITE
Med personlig forfatter
Kildehenvisning (Granild, 2016)
Litteraturliste Granild, D. (2016, 1. maj). FEMO: fire veje til filmiske frames. 16-9. Hentet 10. okt. 2019 fra http://www.16-9.dk/2016/05/femo
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år, dato). Titel (udgave). Websitets navn. Hentet besøgsdato fra http://www.url.dk
  Uden personlig forfatter
Kildehenvisning (Sproget.dk, u.å.)
Litteraturliste Sproget.dk (u.å.). § 11-14. Store og små bogstaver. Hentet 11. okt. 2019 fra https://sproget.dk/raad-og-regler/Retskrivningsregler/retskrivningsregler/a7-11-14
APA-format Organisation (år, dato). Titel (udgave). Hentet besøgsdato fra http://www.url.dk
Bemærk Hvis den tekst, der henvises til, ikke har en personlig forfatter, er det organisationen, der angives som forfatter.

Hvis den tekst, der henvises til, ikke har et årstal, anføres "u.å." (uden årstal) i både henvisningen og litteraturlisten. 

BLOG
Kildehenvisning (Petersen, 2019)
Litteraturliste Petersen, M.E. (2019, 5. aug.). Sådan bliver du klar til at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab. IVÆKST. https://ivaekst.dk/blog/morten-einshoj-petersen/sadan-bliver-du-klar-til-at-omregistrere-dit-ivaerksaetterselskab-til-0
APA-format

Efternavn, Fornavns initialer. (år, dato). Titel. Bloggens navn. http://www.url.dk