Litteraturliste ‚Äď APA

Sådan opstiller man en litteraturliste

En litteraturliste er en alfabetisk ordnet liste bagerst i opgaven. Litteraturlisten ‚Äď eller referencelisten, som nogle kalder den ‚Äď g√łr det muligt for andre at genfinde de kilder, der bruges i opgaven, og efterpr√łve opgavens argumentation.

F√łlgende oversigt giver APA's retningslinjer for, hvordan man kildehenviser til en lang r√¶kke forskellige typer af kilder, og hvordan man anf√łrer kilderne i litteraturlisten.

PRINCIPPERNE BAG APA-STANDARDENS LITTERATURLISTE

Listens indhold

F√łlger man APA-standarden, er det kun de kilder, der er henvist til i opgaven, der skal indg√• i litteraturlisten. Det vil sige, at alle titlerne i litteraturlisten skal kunne knyttes til en konkret kildehenvisning i opgaven. Sekund√¶r litteratur, der ikke er henvist til i opgaven, skal alts√• ikke listes i litteraturlisten.

R√¶kkef√łlgen

Litteraturlisten opdeles ikke i typer af kilder. B√łger, artikler, antologier, websites m.v. st√•r blandet. Det er altid forfatterens efternavn, der bestemmer kildens placering i litteraturlisten.

Med APAs referencesystem listes alle kilder alfabetisk med forfatterens efternavn som det f√łrste. Navnet efterf√łlges af √•rstal, fx¬†Jensen, K. (2017).¬†Forfatternavn og √•rstal korresponderer √©n til √©n med kildehenvisningen inde i opgaven, der i dette n√¶vnte eksempel kunne v√¶re (Jensen, 2017).

Har teksten ikke en personlig forfatter, er det institutionens, organisationens eller mediets navn, der anf√łres i litteraturlisten.

Ved kilder med flere forfattere er hovedreglen den, at samtlige forfatternavne angives i den konkrete notering. R√¶kkef√łlgen skal f√łlge den r√¶kkef√łlge, der g√¶lder i kilden.

Ingen regel uden undtagelse. Ved titler med 8 eller flere forfattere er det kun de f√łrste 6 og den sidste forfatter, der angives. Man markerer med udeladelsesprikkerne ‚Ķ, at der er flere forfattere til kilden, end der er n√¶vnt i referencelisten.

Identiske navne

Man anf√łrer efternavnet sammen med fornavnets initial, fx Thomsen, K. Er der flere forfattere med samme efternavn, her Thomsen, er det fornavnets initial, der afg√łr placeringen. Thomsen, D. skal derfor listes f√łr Thomsen, K.

Er der flere kilder af den samme forfatter eller af forfattere med samme navn og initial, er det årstallet, der parrer henvisningen til den korrekte kilde i referencelisten.

Kildehenvisninger i den l√łbende tekst med identisk forfatternavn og √•rstal markeres med et a, b, c og s√• videre for at skelne kilderne i litteraturlisten.

Typografi

Værket kursiveres, ikke den artikel eller det kapitel, man konkret henter viden fra i sin opgave. Bruger man en artikel i et magasin, er det magasinets navn, der kursiveres, ikke artiklen. Bruger man et kapitel i en antologi, er det antologiens titel, der kursiveres, ikke kapitlets.

Med APA-standarden laver man h√¶ngende indryk i alle linjer efter den f√łrste. Det g√łr man for at isolere forfatternavnet, s√• det fremh√¶ves grafisk.

Alt, du skal vide om APA ... klik* på overskriften

APA-standarden

APA-standarden er et udbredt og anerkendt referencesystem for akademiske tekster.

Kildehenvisning

Kildehenvisning er et centralt element i enhver trov√¶rdig opgave. Hvordan g√łr man?

Citat

Brugen af citater f√łlger s√¶rlige regler, og man skal overveje n√łje, hvorn√•r man citerer.

FAQ

Hvad er DOI? Hvad betyder "et al."? Er der andre systemer end APA? Få svar på det hele.

OPSTILLING AF LITTERATURLISTE

TEKST MED 1 FORFATTER
Kildehenvisning (Chomsky, 1975, s. 54)
Litteraturliste Chomsky, N. (1975). The Logical Structure of Linguistic Theory. New York: Plenum Press.
 APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag.
TEKST MED 2 FORFATTERE
Kildehenvisning (Mash & Wolfe, 2013)
Litteraturliste Mash, E.J. & Wolfe, D.A. (2013). Abnormal child psychology. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel: Undertitel (udgave). Udgivelsessted: Forlag.
TEKST MED 3-7 FORFATTERE
Kildehenvisning (Starcevic et al., 2007)
Litteraturliste Starcevic, V., Berle, D., Milicevic, D., Hannan, A., Lamplugh, C., & Eslick, G. D. (2007). Pathological worry, anxiety disorders and the impact of co-occurrence with depressive and other anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders, 21(8), 1016-1027.
APA-format
Efternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
TEKST MED 8 ELLER FLERE FORFATTERE
Kildehenvisning (Johnson et al., 2009)
Litteraturliste Johnson, K., Irwing, C., Goldberg, L., Smith, E., Antony, B., Roemer, D., ... Newman, L. (2009). Cognitive behavioral therapy in anxiety disorders: current state of the evi- dence. Dialogues Clin Neurosci. 13(4).
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
Bem√¶rk¬† I kilder med 8 eller flere forfattere er det kun de f√łrste 6 forfattere og den sidste, der anf√łres i noteringen. Udeladelsesprikkerne ... indikerer, at der er forfattere, der ikke er n√¶vnt.
ARTIKEL FRA TIDSSKRIFT
Kildehenvisning (Kolstrup, 2013)
Litteraturliste Kolstrup, K.L. (2013). Det ideelle selv og motivation i andetsprogslæringen. Sprogforum 19 (57), 58-65.
APA-format Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (år). Artiklens titel. Tidsskriftets navn, vol.(nr.), sidetal.
ARTIKEL FRA AVIS
Kildehenvisning (Kildebogaard, 2019)
Litteraturliste Kildebogaard, J. (2019, 4. september). Shopify er det nye håb i kampen mod Amazons dominans. Morgenavisen Jyllandsposten, Erhverv, s. 14.
APA-format

Artiklens forfatterefternavn, Fornavns initialer. (årstal, dato). Artiklens titel. Avis, placering i avisen, sidetal.

TEKST FRA ANTOLOGI MED REDAKT√ėR
Kildehenvisning (Kress, 1987)
Litteraturliste Kress, G. (1987). Educating Readers. I: J. Hawthorn (red.), Propaganda, Persuasion and Polemic (s. 42-54). London: Edward Arnold.
APA-format

Efternavn, Fornavns initialer. (√•r). Titel. I: Redakt√łr (red.), Bogens titel (udgave, sidetal). By: Forlag.

AKADEMISK AFHANDLING
Kildehenvisning (Lolk, 2016)
Litteraturliste Lolk, D. (2016). En integrativ analyse af fænomenet depression: Forslag til praksisudvikling. Specialeafhandling. Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
APA-format
Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Opgavetype. Udgivelsessted: Institut, Institution.
ONLINE TIDSSKRIFT
Kildehenvisning (Yablonski, 2018)
Litteraturliste Yablonski, J. (2018). The Psychology of Design. A List Apart. Hentet fra https://alistapart.com/article/psychology-of-design/
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Tidsskriftets titel, årgang (hæftenummer), sidetal. Hentet fra http//www.url.dk
Bem√¶rk Noteringen af online artikler f√łlger de samme regler som g√¶lder trykte tidsskriftsartikler. Man skal blot tilf√łje artiklens url som sidste element: "Hentet fra [inds√¶t URL]".

Hvis det tidsskrift, man henviser til, foreligger i b√•de en trykt og en online version, er det ikke n√łdvendigt at tilf√łje URL.

ONLINE VIDENSKABELIG ARTIKEL MED DOI
Kildehenvisning (Petersen & Elklit, 2014)
Litteraturliste Petersen, T. & Elklit, A. (2014). Risk factors for suicide attempts in a Faroese total population of eight graders. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 2(3), 106-114. Doi: 10.21307/sjcapp-2014-015
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (år). Titel. Tidsskriftets titel, årgang (hæftenummer), sidetal. DOI: nummer
Bem√¶rk DOI ‚Äď Digital Object Identifier ‚Äď og er et unikt nummer, der kan tildeles den enkelte videnskabelig artikel. DOI muligg√łr, at man kan finde kilden p√• nettet ved at s√łge p√• nummeret direkte i browserens adressefelt.¬†Hvis en online artikel har en DOI, er det den, der noteres, ikke artiklens URL.
WEBSITE
Med personlig forfatter
Kildehenvisning (Granild, 2016)
Litteraturliste Granild, D. (2016, 1. maj). FEMO: fire veje til filmiske frames. Hentet 10. okt. 2019 fra http://www.16-9.dk/2016/05/femo
APA-format Efternavn, Fornavns initialer. (√•r, dato). Titel (udgave). Hentet bes√łgsdato fra http//www.url.dk
  Uden personlig forfatter
Kildehenvisning (Sproget.dk, u.å.)
Litteraturliste Sproget.dk (u.å.). § 11-14. Store og små bogstaver. Hentet 11. okt. 2019 fra https://sproget.dk/raad-og-regler/Retskrivningsregler/retskrivningsregler/a7-11-14
APA-format Organisation. (√•r, dato). Titel (udgave). Hentet bes√łgsdato fra http//www.url.dk
Bemærk Hvis den tekst, der henvises til, ikke har en personlig forfatter, er det organisationen, der angives som forfatter.

Hvis den tekst, der henvises til, ikke har et √•rstal, anf√łres "u.√•." (uden √•rstal) i b√•de henvisningen og litteraturlisten.¬†

BLOG
Kildehenvisning (Petersen, 2019)
Litteraturliste Petersen, M.E. (2019, 5. aug.). Sådan bliver du klar til at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab [Blogindlæg]. Hentet 11. okt. 2019 fra https://ivaekst.dk/blog/morten-einshoj-petersen/sadan-bliver-du-klar-til-at-omregistrere-dit-ivaerksaetterselskab-til-0
APA-format

Efternavn, Fornavns initialer. (√•r). Titel [form]. Hentet bes√łgsdato fra http//www.url.dk