Komma p√• engelsk ‚Äď de 5 vigtigste regler

De engelske kommaregler er en kilde til evig uro for de mange studerende, som skriver en akademisk opgave på engelsk. For hvordan sætter man komma på engelsk?

  • Skal der komma foran that?
  • Hvordan s√¶tter man komma, n√•r man citerer?
  • Skal der komma efter introducerende fraser?

Ja, hvordan er det nu, det er, med det forbistrede komma?

Den gode nyhed er, at engelsk komma er lettere at sætte end komma på dansk. Så man kan hurtigt komme efter det, hvis bare man har roen og koncentrationen til at sætte sig ind i nogle få kommaregler for engelsk sprog.

5 kommaregler for engelsk sprog

Mange har l√¶rt, at kommaer skal s√¶ttes der, hvor man ville tage en ind√•nding eller holde en pause. Det er fint, men selv om engelsk komma er et pausekomma, er det ikke tilstr√¶kkeligt at fornemme sig frem til kommaets placering ‚Äď slet ikke i en akademisk opgave p√• h√łjt fagligt og sprogligt niveau.

Man skal beherske de engelske kommaregler, fordi kommaet er afg√łrende for sprogets struktur og sprogets mening. Med et enkelt, forkert sat komma p√• engelsk kan man komme s√• grueligt galt afsted, og det kan hurtigt udvikle sig kannibalistisk:

There are three things I love: Eating my family and not using commas.

Heldigvis er der et s√¶t regler for, hvordan man s√¶tter komma p√• engelsk. F√łlger du de fem vigtigste, vil din kommas√¶tning p√• engelsk forbedre sig markant.

 

1. Komma i opremsninger og Oxford-kommaet

¬†I en opremsning skal der komma ‚Äď ogs√• ben√¶vnt serial comma ‚Äď mellem elementerne, man remser op:

The potential effects of climate change are floods, hurricanes and rising sea levels.

Undtaget er komma mellem de sidste to elementer, her hurricanes og rising sea levels. Her sætter man ikke komma, for bindeordet and træder i stedet for kommaet.

Men det er en sandhed med modifikationer, for der er et issue, nemlig ‚Äėthe Oxford comma‚Äô ‚Äď eller bare Oxford-kommaet. Bruger man det, s√¶tter man ogs√• komma foran det sidste led i opremsningen, uagtet at der st√•r and:

The potential effects of climate change are floods, hurricanes, and rising sea levels.

Oxford-kommaet tjener ikke det store formål i en simpel opremsning som ovenstående. Men i mere komplekse opremsninger hjælper Oxford-kommaet læseren med at adskille elementerne semantisk. Tag et eksempel som dette:

The effects of climate change are the mass extinction of species, increased risk of floods and hurricanes, and rising sea levels.

Her er det det valgfrie Oxford-komma afg√łrende for, hvordan leddene i opremsningen skal forst√•s. Med kommaet mellem de sidste to led, alts√• mellem hurricanes og and, fort√¶ller man l√¶seren, at det, der √łges, kun er risikoen for floods and hurricanes, ikke for rising sea levels. Sidstn√¶vnte er et selvst√¶ndigt led, der n√¶vnes som en effekt af klimaforandringer (alts√• et faktum, ikke en risiko).

Undlader man Oxfordkommaet, bliver floods og hurricanes og rising sea levels sidestillet, så sætnigens samlede betydning ændres:

The effects of climate change are the mass extinction of species, increased risk of floods and hurricanes and rising sea levels.

S√• selvom ‚Äėthe Oxford comma‚Äô er valgfrit, g√łr det sproget klarere, hvis man bruger det. Det g√¶lder s√¶rligt for akademisk sprog, hvor man ofte har ret komplekse opremsninger.

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

Skriv bedre engelsk!

Skriver du et klart og præcist engelsk? Her er 4 råd til en bedre formidling af det faglige indhold.

Komma på engelsk

De engelske kommaregler er anderledes end de danske. Her er de 5 vigtigste regler for engelsk komma.

US- eller UK-engelsk?

Skriver du på amerikansk engelsk eller britisk engelsk? Her er de vigtigste forskelle.

Verbers b√łjning

'I have been' eller 'I was'? Verbers tidsb√łjning skaber mange problemer. L√¶s om, hvordan de undg√•s.

APA-guide

Korrekt kildehenvisning og citering er afg√łrende i en akademisk opgave. L√¶s om de vigtigste regler her.

Akademisk engelsk

Engelsk komma, US- eller UK-engelsk, verbers tidsb√łjning, APA-guide og generelle tips og tricks.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

2. Komma mellem hovedsætninger på engelsk

P√• engelsk s√¶tter man ‚Äď som p√• dansk ‚Äď komma mellem hoveds√¶tninger (med mindre hoveds√¶tningerne adskilles af et punktum). Det vil altid v√¶re en konjunktion, der binder de to hoveds√¶tninger sammen, enten and, but, or eller so.

I designed the study, and I conducted the interviews.

Denne sætning består af to sætninger: I designed the study + I conducted the interviews. De ville potentielt også kunne adskilles af et punktum og uden brug af and.

Der skal altid komma f√łr and, but, or og so, n√•r ordet forbinder to uafh√¶ngige s√¶tninger. En uafh√¶ngig s√¶tning er en s√¶tning, der har sit eget subjekt og verballed ‚Äď alts√• en s√¶tning, der kan st√• alene.

Hvis der ikke er både subjekt og verballed på begge sider af konjunktionen, sætter man ikke komma på engelsk.

I designed the study and conducted the interviews.

Vi har her en uafh√¶ngig hoveds√¶tning f√łrst, I designed the study, og en hoveds√¶tning til sidst, conducted the interviews, der afh√¶nger af den f√łrste ved, at den ‚ÄĚl√•ner‚ÄĚ den f√łrste hoveds√¶tnings subjekt.

Der er med andre ord tale om en sammensætning af en uafhængig og en afhængig hovedsætning, og derfor skal man ikke sætte komma. Det er kun ved to uafhængige hovedsætninger, at man sætter komma.

Indf√łjer man et subjekt i den sidste hoveds√¶tning, kan den st√• alene, hvorfor man har to uafh√¶ngige s√¶tninger, adskilt af komma.

I designed the study, and another researcher conducted the interviews.

De samme regler for komma mellem hovedsætninger gælder med de andre konjunktioner: or, but og so.

Konjunktionen so bliver næsten altid bliver brugt til at forbinde to uafhængige sætninger, og derfor skal der næsten altid komma foran ordet.

All scientists support this claim, so it is most likely to be true.

Det samme g√¶lder for ‚Äėbut‚Äô, der oftest bliver brugt til at forbinde et mods√¶tningsforhold udtrykt i to uafh√¶ngige hoveds√¶tninger.

Danish teachers are strict, but they are also creative.

Some scientists support this claim, but others argue that it is not true.

Men but kan ogs√• bruges uden subjekt i sidste s√¶tning ‚Äď og derfor afh√¶ngig:

Danish teachers are strict but creative.

 

3. Komma omkring parentetiske indskud på engelsk

Parentetiske indskud er opgavens bedste ven ‚Äď eller v√¶rste fjende. Hvis kommaerne er sat forkert, kan s√¶tningen blive helt uforst√•elig. Men hvis de er sat rigtigt, giver det en letl√¶selig opgave med et godt flow.

Et indskud er et element i s√¶tningen, der tilf√łrer supplerende information, som dog kan undv√¶res ‚Äď derfor parentetisk.

Ronald Reagan, who served as the 40th president of the United States from 1981 to 1989, was raised in a low-income family in small towns of northern Illinois.

Hvis indskuddet derimod er identificerende for det, man siger noget om, undlades kommaerne:

Many people who worked for Nixon hadn’t a clue that he was as bigoted as he turned out to be.

Her er det ikke mennesker generelt, der ikke har den fjerneste id√© om, hvem Nixon er, men udelukkende den gruppe af mennesker, der arbejdede for ham.¬†Denne underordnede s√¶tning kan ikke undv√¶res uden tab af mening, og man siger derfor ‚Äď med et engelsk begreb ‚Äď at den er¬†restriktiv.

Lad os se på nogle flere eksempler på restriktive og non-restriktive sætninger.

Restrictive: The participants who were interviewed had several different opinions on the topic.

Restrictive: The participants who only answered the questionnaire were in agreement.

Non-restrictive: Rhesus monkeys, which live for up to 4 years, are not endangered.

Non-restrictive: Celiac disease, which is often confused with gluten intolerance, affects 1% of the world’s population.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

Korrektur af speciale

Sproget indg√•r i bed√łmmelsen. Derfor er et godt sprog i specialet vigtigt. Opgavekorrekturs korrekturl√¶sere er professionelle sprogfolk med lang erfaring i akademisk korrektur.

Korrektur af ph.d.

Korrektur af en ph.d.-afhandling kræver en korrekturlæser med stor akademisk erfaring. Det får man hos Opgavekorrektur. Vi er eksperter i akademisk korrektur.

Korrektur af BA-opgave

Bachelor-opgaven er den f√łrste store akademiske opgave, man skal skrive. Kom godt i gang med et fejlfrit og flydende opgavesprog. F√• udf√łrt professionel akademisk korrekturl√¶sning.

Opgave-sparring

Vi tilbyder vejledning i skrivefasen. F√• klar besked om opgavens styrker og svagheder ‚Äď og klar besked om, hvad du kan g√łre for at l√łfte opgaven. Vi tilbyder forskellige pakker.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

4. Komma efter introducerende ord/fraser

P√• engelsk s√¶tter man¬†altid komma efter introducerende fraser, alts√• et introducerende adverbium eller en introducerende leds√¶tning. Det er en kommas√¶tning, der ‚Äď for s√• vidt ang√•r de introducerende adverbier ‚Äď strider fundamentalt med de danske kommaregler. Men man g√łr det ikke desto mindre konsekvent p√• engelsk.

 

Adverbium Betydning Eksempel
However men However, other studies contradict this finding.
Furthermore og Furthermore, Madsen (2016) emphasises…
Additionally og Additionally, we found that…
Moreover og Moreover, the findings could contribute to other fields.
Thus så Thus, the study is highly relevant to current research.
Therefore derfor Therefore, the study should receive full funding.
Surprisingly overraskende Surprisingly, this contradicts the findings of our study.

 

På engelsk opfattes ledsætninger, når de står forrest i sætningen, også som en introducerende frase, som man sætter komma efter.

 

When … When I designed this study, I did not account for this factor.

 

5. Komma f√łr og efter citater

¬†N√•r man citerer en kilde, skal der komma enten f√łr eller efter citatet, alt efter hvordan det bruges.

Komma efter citat:

‚ÄėThere are many reasons to feel hopeful about the future,‚Äô Anderson stated in an interview.

Hvis citatet afsluttes med et sp√łrgsm√•lstegn eller et udr√•bstegn, s√¶ttes der ikke komma.

‚ÄėWhat do you think about the future?‚Äô I asked Anderson.

‚ÄėIt‚Äôs going to be great!‚Äô Anderson shouted.

¬†Komma f√łr citat:

Anderson stated, ‚ÄėThere are many reasons to feel hopeful about the future.‚Äô

I sætningen herover ville man på dansk sætte et kolon foran citatet for at markere overgangen til citatet. Men på engelsk bruger man altid kommaer til at markere et citat.

N√•r man citerer, kan man med fordel flette citatet naturligt ind i en s√¶tning. G√łr man det, skal man ikke s√¶tte komma, hverken f√łr eller efter citatet.

Green (2017) described climate change as 'a huge crisis.' However, Trump (2016) called it 'a hoax', and several other laypeople have stated that they 'just don’t believe in it.’

Anderson states that ‚Äėthere are many reasons to feel hopeful about the future.‚Äô

 

Hvor skal der ikke komma?

Ikke komma foran wh-ord

De danske kommaregler tilsiger, at der (n√¶sten altid) s√¶ttes komma foran hv-ord. Pendenten p√• engelsk hedder wh-ord og d√¶kker over ord som why, what, where, which og who. Desv√¶rre kan man ikke overf√łre den danske regel om komma foran hv-ord til engelsk. Her er den generelle regel omvendt, nemlig at der ikke s√¶ttes komma foran wh-ord.

P√• engelsk skal der aldrig komma f√łr why, what og where:

I do not know why my girlfriend is angry.

I know where he went. 

Med i gruppen af wh-ord t√¶ller ordene which og who. De er lidt drilske, for man kan ikke altid regne med, at der ikke skal komma foran dem. Det afh√¶nger af den kontekst, de indg√•r i. Hvis which og who markerer starten p√• et parentetisk indskud, skal der s√¶ttes komma foran dem (jf. punkt 3 om ikke-restriktive tilf√łjelser):

The woman, who was 40, had never been to Italy. (Ikke-restriktivt. Aldersbestemmelsen kan undværes uden tab af mening)

The clinic inside the tiny city state, which has some 1,000 residents, is used by priests, residents and employees.

Men hvis de ikke indleder et parentetisk indskud, sættes ikke komma:

Many of the participants did not know who won the last election in the UK.

The researchers could not say which of these factors was most important.

Ikke komma foran that

P√• dansk s√¶tter man komma foran at, med mindre at st√•r sammen med et verbum, der b√łjes i infinitiv: at l√łbe, at overveje ‚Ķ

Reglen om komma foran at skal IKKE ‚ÄĚovers√¶ttes‚ÄĚ til engelsk. P√• engelsk s√¶tter man nemlig ikke komma foran that.

Most people know that smoking is unhealthy.

 

Få hjælp til engelsk kommatering

Det kan være svært nok at lære kommareglerne på sit eget sprog. Det siger sig selv, at udfordringen ikke er mindre, når man skriver på et fremmedsprog.

Hvis du f√łlgerne reglerne beskrevet her, er du godt p√• vej med komma p√• engelsk. Det er helt sikkert. Men du kan ogs√• overveje at f√• udf√łrt professionel korrekturl√¶sning af din engelske tekst eller opgave. S√• f√•r du b√•de rettet kommaerne og alle andre sproglige fejl.

Læs evt mere om korrekturlæsning af engelske opgaver her.

Super service!

Jeg havde behov for korrektur p√• en jurdisk specialeafhandling - firmaet leverede super god, hurtig, effektiv og kyndig hj√¶lp/vejledning og form√•ede at g√łre det super personligt.
Jeg ville ikke t√łve med at bruge dem igen!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Jonas Kupper

Bedre bliver det ikke

Jeg har haft en fremragende oplevelse med Opgavekorrektur, der har rettet min bacheloropgave.
Kvaliteten, hastigheden og kommunikationen frem og tilbage var i s√¶rklasse. Jeg vil uden tvivl selv g√łre brug af deres services fremadrettet.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Gustav Gade Lauritzen

Fantastisk bachelor oplevelse!

Super gode rettelser, fantastisk service og ufattelig venlig betjening! Jeg er bare ked af jeg f√łrst har fundet dem her til min afsluttende opgave, de kunne have v√¶ret en stor hj√¶lp de sidste 4 √•r!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Simone Counsell

Super kvalitet og service

Jeg bestilte korrektur plus til min kandidatafhandling i Jura.
Min afhandling skulle beskrive gældende ret for et retsområde der endnu ikke har præcedens ...
Det var tydeligt at korrekturlæseren havde stor erfaring med at rette juridisk tekst. Der hvor korrekturlæseren var i tvivl ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
jfnielsen

Opgavekorrektur med h√łj kvalitet

Vi brugte Opgavekorrektur.dk til vores afsluttende hovedopgave p√• HD studie og var meget tilfredse. Korrekturl√¶seren leverede rettelser af h√łj kvalitet og med en god feedback.
Vi kan klart anbefale at bruge Opgavekorrektur, det betaler sig i tidsbesparelse og h√łjere karakter ūüôā
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Sabine M√łrch

Fremragende engelsk korrektur

som altid, sublim korrektur på rekordtid ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Peter Heyn

Skarp og kompetent korrektur af phd-afhandling

Rigtig skarp og kompetent korrektur og sprogrevision af min ph.d.-afhandling - fem stjerner herfra!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Marie Sundby Nickelsen

Fremragende arbejde

Fremragende arbejde! Jeg var meget tilfreds med korrekturl√¶sningen af mit speciale. S√¶rligt den gode kundeservice. Jeg blev m√łdt med stor fleksibilitet og im√łdekommenhed. Den st√łrste anbefaling herfra.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Helle Aar√ł-Hansen

Vores varmeste anbefalinger

Vi har benyttet os af opgavesparring og korrektur. De er effektive, professionelle, leverer h√łj kvalitet, god service, har forst√•else for tidspres, og giver korrektur og opgaversparring til rimelige priser.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
G√ľlizar

Super service

Super service, brugte dem til en afsluttende Bachelor opgave, og modtog både et dokument med rettede grammatiske fejl og et dokument med kommentarer ift. Sprog og sætnings konstruktioner, helt perfekt.
Vi havde en lang korrespondance frem og tilbage under hele forl√łbet ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Jeppe Foli Mix

Fremragende, intet mindre

Jan fandt over dobbelt så mange fejl i projektet, som det andet firma havde fundet.
Jeg er meget meget tilfreds. Venlighed, overblik, ro og forst√•else er n√łgleord om den service, som jeg fik.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Mikkel Dam

Meget tilfreds med korrektur af min ph.d.

Meget tilfreds. Dygtig, fleksibel og hurtig. Nemt at gennemskue rettelser.
Er meget tilfreds og kan anbefale opgavekorrektur.dk
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Stine

Kun positive ord herfra

Vi har kun gode ting at sige om Opgavekorrektur! Korrekturen var helt igennem sublime! Alle rettelser var velunderbygget og velbegrundet! Vi siger tusinde tak for den gode oplevelse og den store hjælp!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nana Træde

H√łj kvalitet og verdensklasse service

Jeg valgte Opgavekorrektur og Jan, da jeg havde brug for korrekturlæsning af mit indhold til min hjemmeside. Jan er virkelig effektiv, holder deadlines og ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Dennis Stammerjohan

Kun varme anbefalinger herfra

Jeg brugte opgavekorrektur til mit speciale p√• engelsk. Det blev udf√łrt grundigt og p√• kort tid. Jeg er en meget tilfreds kunde. TAK!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nanna R.

Gode priser og fantastisk service

Helt igennem fremragende service og produkt. Fra start opleves en klar og hurtig kommunikation, der g√łr det til en fantastisk kundeoplevelse. Jeg blev m√łdt med stor im√łdekommenhed. ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Mads

Grundig og hurtig rettelse

Jeg brugte Opgavekorrektur til mit afsluttende projekt p√• engelsk. Jeg m√łdte en utrolig god service, og rettelserne var b√•de grundige og detaljerede. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger herfra!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Samuel S.

Hurtig retning og masser af gode råd

Jeg f√łlte at jeg fik en meget bedre opgave ud af, at have f√•et opgave korrektur til at hj√¶lpe mig med retning, gode r√•d til min opgave og alt dette for en billig pris. Jeg f√łlte mig tryg og godt behandlet ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
L√¶rke R√łnn Nielsen

Korrektur af bacheloropgave: hurtigt, nemt og billigt

Aller bedste anbefalinger herfra, hvis du er på udkig efter professionelle folk til at læse korrektur på din opgave; du vil ikke fortryde det. Ikke sidste gang jeg benytter mig af opgavekorrektur ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
AN

Gode priser og helt igennem fantastisk service

Der er ikke ord der kan beskrive den fantastisk service jeg fik af Opgavekorrektur og is√¶r Jan, men jeg vil pr√łve alligevel. Jeg tog kontakt til Opgavekorrektur ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nann2411

Yderst tilfreds og fremragende service

Jeg bad om korrekturplus, s√• der var ogs√• √¶ndring i s√¶tninger s√• det gav mere mening, og kommentar om uddybninger og r√•d. Jeg er virkelig tilfreds! Tusind tak. ūüôā ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Helin Ali

Super professionelt og hurtig feedback

Jeg har af flere omgange brugt OpgaveKorrektur.dk til korrektur p√• nogle rapporter og hovedopgave. Dette blev udf√łrt super professionelt og med hurtig feedback ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Flemming Pedersen

Professionelt arbejde og flinke mennesker

Man kan mærke korrekturlæserens stærke kompetencer og dybdegående forståelse for akademisk sprog. Rettelser er skarpe, og beholder tekstens mening til fulde. Fremragende service. ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Tobias

2. opgave ‚Äď stadig perfekt og til en god pris

Anden gang i retter min universitetsopgave, igen til et 12 tal. God, professionel og hurtig service!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Christoffer

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider