Komma på engelsk – de 5 vigtigste regler

De engelske kommaregler er en kilde til evig uro for de mange studerende, som skriver en akademisk opgave på engelsk. For hvordan sætter man komma på engelsk?

  • Skal der komma foran that?
  • Hvordan sætter man komma, når man citerer?
  • Skal der komma efter introducerende fraser?

Ja, hvordan er det nu, det er, med det forbistrede komma?

Den gode nyhed er, at engelsk komma er lettere at sætte end komma på dansk. Så man kan hurtigt komme efter det, hvis bare man har roen og koncentrationen til at sætte sig ind i nogle få kommaregler for engelsk sprog.

5 kommaregler for engelsk sprog

Mange har lært, at kommaer skal sættes der, hvor man ville tage en indånding eller holde en pause. Det er fint, men selv om engelsk komma er et pausekomma, er det ikke tilstrækkeligt at fornemme sig frem til kommaets placering – slet ikke i en akademisk opgave på højt fagligt og sprogligt niveau.

Man skal beherske de engelske kommaregler, fordi kommaet er afgørende for sprogets struktur og sprogets mening. Med et enkelt, forkert sat komma på engelsk kan man komme så grueligt galt afsted, og det kan hurtigt udvikle sig kannibalistisk:

There are three things I love: Eating my family and not using commas.

Heldigvis er der et sæt regler for, hvordan man sætter komma på engelsk. Følger du de fem vigtigste, vil din kommasætning på engelsk forbedre sig markant.

 

1. Komma i opremsninger og Oxford-kommaet

 I en opremsning skal der komma – også benævnt serial comma – mellem elementerne, man remser op:

The potential effects of climate change are floods, hurricanes and rising sea levels.

Undtaget er komma mellem de sidste to elementer, her hurricanes og rising sea levels. Her sætter man ikke komma, for bindeordet and træder i stedet for kommaet.

Men det er en sandhed med modifikationer, for der er et issue, nemlig ‘the Oxford comma’ – eller bare Oxford-kommaet. Bruger man det, sætter man også komma foran det sidste led i opremsningen, uagtet at der står and:

The potential effects of climate change are floods, hurricanes, and rising sea levels.

Oxford-kommaet tjener ikke det store formål i en simpel opremsning som ovenstående. Men i mere komplekse opremsninger hjælper Oxford-kommaet læseren med at adskille elementerne semantisk. Tag et eksempel som dette:

The effects of climate change are the mass extinction of species, increased risk of floods and hurricanes, and rising sea levels.

Her er det valgfrie Oxford-komma afgørende for, hvordan leddene i opremsningen skal forstås. Med kommaet mellem de sidste to led, altså mellem hurricanes og and, fortæller man læseren, at det, der øges, kun er risikoen for floods and hurricanes, ikke for rising sea levels. Sidstnævnte er et selvstændigt led, der nævnes som en effekt af klimaforandringer (altså et faktum, ikke en risiko).

Undlader man Oxfordkommaet, bliver floods og hurricanes og rising sea levels sidestillet, så sætningens samlede betydning ændres:

The effects of climate change are the mass extinction of species, increased risk of floods and hurricanes and rising sea levels.

Så selvom ‘the Oxford comma’ er valgfrit, gør det sproget klarere, hvis man bruger det. Det gælder særligt for akademisk sprog, hvor man ofte har ret komplekse opremsninger.

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

2. Komma mellem hovedsætninger på engelsk

På engelsk sætter man – som på dansk – komma mellem hovedsætninger (med mindre hovedsætningerne adskilles af et punktum). Det vil altid være en konjunktion, der binder de to hovedsætninger sammen, enten and, but, or eller so.

I designed the study, and I conducted the interviews.

Denne sætning består af to sætninger: I designed the study + I conducted the interviews. De ville potentielt også kunne adskilles af et punktum og uden brug af and.

Der skal altid komma før and, but, or og so, når ordet forbinder to uafhængige sætninger. En uafhængig sætning er en sætning, der har sit eget subjekt og verballed – altså en sætning, der kan stå alene.

Hvis der ikke er både subjekt og verballed på begge sider af konjunktionen, sætter man ikke komma på engelsk.

I designed the study and conducted the interviews.

Vi har her en uafhængig hovedsætning først, I designed the study, og en hovedsætning til sidst, conducted the interviews, der afhænger af den første ved, at den ”låner” den første hovedsætnings subjekt.

Der er med andre ord tale om en sammensætning af en uafhængig og en afhængig hovedsætning, og derfor skal man ikke sætte komma. Det er kun ved to uafhængige hovedsætninger, at man sætter komma.

Indføjer man et subjekt i den sidste hovedsætning, kan den stå alene, hvorfor man har to uafhængige sætninger, adskilt af komma.

I designed the study, and another researcher conducted the interviews.

De samme regler for komma mellem hovedsætninger gælder med de andre konjunktioner: or, but og so.

Konjunktionen so bliver næsten altid bliver brugt til at forbinde to uafhængige sætninger, og derfor skal der næsten altid komma foran ordet.

All scientists support this claim, so it is most likely to be true.

Det samme gælder for ‘but’, der oftest bliver brugt til at forbinde et modsætningsforhold udtrykt i to uafhængige hovedsætninger.

Danish teachers are strict, but they are also creative.

Some scientists support this claim, but others argue that it is not true.

Men but kan også bruges uden subjekt i sidste sætning – og derfor afhængig:

Danish teachers are strict but creative.

 

3. Komma omkring parentetiske indskud på engelsk

Parentetiske indskud er opgavens bedste ven – eller værste fjende. Hvis kommaerne er sat forkert, kan sætningen blive helt uforståelig. Men hvis de er sat rigtigt, giver det en letlæselig opgave med et godt flow.

Et indskud er et element i sætningen, der tilfører supplerende information, som dog kan undværes – derfor parentetisk.

Ronald Reagan, who served as the 40th president of the United States from 1981 to 1989, was raised in a low-income family in small towns of northern Illinois.

Hvis indskuddet derimod er identificerende for det, man siger noget om, undlades kommaerne:

Many people who worked for Nixon hadn’t a clue that he was as bigoted as he turned out to be.

Her er det ikke mennesker generelt, der ikke har den fjerneste idé om, hvem Nixon er, men udelukkende den gruppe af mennesker, der arbejdede for ham. Denne underordnede sætning kan ikke undværes uden tab af mening, og man siger derfor – med et engelsk begreb – at den er restriktiv.

Lad os se på nogle flere eksempler på restriktive og non-restriktive sætninger.

Restrictive: The participants who were interviewed had several different opinions on the topic.

Restrictive: The participants who only answered the questionnaire were in agreement.

Non-restrictive: Rhesus monkeys, which live for up to 4 years, are not endangered.

Non-restrictive: Celiac disease, which is often confused with gluten intolerance, affects 1% of the world’s population.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

4. Komma efter introducerende ord/fraser

På engelsk sætter man altid komma efter introducerende fraser, altså et introducerende adverbium eller en introducerende ledsætning. Det er en kommasætning, der – for så vidt angår de introducerende adverbier – strider fundamentalt med de danske kommaregler. Men man gør det ikke desto mindre konsekvent på engelsk.

 

Adverbium Betydning Eksempel
However men However, other studies contradict this finding.
Furthermore og Furthermore, Madsen (2016) emphasises…
Additionally og Additionally, we found that…
Moreover og Moreover, the findings could contribute to other fields.
Thus Thus, the study is highly relevant to current research.
Therefore derfor Therefore, the study should receive full funding.
Surprisingly overraskende Surprisingly, this contradicts the findings of our study.

 

På engelsk opfattes ledsætninger, når de står forrest i sætningen, også som en introducerende frase, som man sætter komma efter.

 

When … When I designed this study, I did not account for this factor.

 

5. Komma før og efter citater

 Når man citerer en kilde, skal der komma enten før eller efter citatet, alt efter hvordan det bruges.

Komma efter citat:

There are many reasons to feel hopeful about the future,Anderson stated in an interview.

Hvis citatet afsluttes med et spørgsmålstegn eller et udråbstegn, sættes der ikke komma.

What do you think about the future? I asked Anderson.

It’s going to be great! Anderson shouted.

 Komma før citat:

Anderson stated, There are many reasons to feel hopeful about the future.

I sætningen herover ville man på dansk sætte et kolon foran citatet for at markere overgangen til citatet. Men på engelsk bruger man altid kommaer til at markere et citat.

Når man citerer, kan man med fordel flette citatet naturligt ind i en sætning. Gør man det, skal man ikke sætte komma, hverken før eller efter citatet.

Green (2017) described climate change as 'a huge crisis.' However, Trump (2016) called it 'a hoax', and several other laypeople have stated that they 'just don’t believe in it.

Anderson states that there are many reasons to feel hopeful about the future.

 

Hvor skal der ikke komma?

Ikke komma foran wh-ord

De danske kommaregler tilsiger, at der (næsten altid) sættes komma foran hv-ord. Pendenten på engelsk hedder wh-ord og dækker over ord som why, what, where, which og who. Desværre kan man ikke overføre den danske regel om komma foran hv-ord til engelsk. Her er den generelle regel omvendt, nemlig at der ikke sættes komma foran wh-ord.

På engelsk skal der aldrig komma før why, what og where:

I do not know why my girlfriend is angry.

I know where he went. 

Med i gruppen af wh-ord tæller ordene which og who. De er lidt drilske, for man kan ikke altid regne med, at der ikke skal komma foran dem. Det afhænger af den kontekst, de indgår i. Hvis which og who markerer starten på et parentetisk indskud, skal der sættes komma foran dem (jf. punkt 3 om ikke-restriktive tilføjelser):

The woman, who was 40, had never been to Italy. (Ikke-restriktivt. Aldersbestemmelsen kan undværes uden tab af mening)

The clinic inside the tiny city state, which has some 1,000 residents, is used by priests, residents and employees.

Men hvis de ikke indleder et parentetisk indskud, sættes ikke komma:

Many of the participants did not know who won the last election in the UK.

The researchers could not say which of these factors was most important.

Ikke komma foran that

På dansk sætter man komma foran at, med mindre at står sammen med et verbum, der bøjes i infinitiv: at løbe, at overveje …

Reglen om komma foran at skal IKKE ”oversættes” til engelsk. På engelsk sætter man nemlig ikke komma foran that.

Most people know that smoking is unhealthy.

 

Få hjælp til engelsk kommatering

Det kan være svært nok at lære kommareglerne på sit eget sprog. Det siger sig selv, at udfordringen ikke er mindre, når man skriver på et fremmedsprog.

Hvis du følgerne reglerne beskrevet her, er du godt på vej med komma på engelsk. Det er helt sikkert. Men du kan også overveje at få udført professionel korrekturlæsning af din engelske tekst eller opgave. Så får du både rettet kommaerne og alle andre sproglige fejl.

Læs evt mere om korrekturlæsning af engelske opgaver her.