AKADEMISK SPARRING OG AKADEMISK KORREKTUR

Et markant løft af opgaven, inden den afleveres 

Du er færdig (eller næsten færdig) med din opgave, men ønsker et sidste "eksternt" blik på, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt i opgaven.

 • Gør indledningen det, den skal i en akademisk opgave?
 • Er problemformuleringen præsenteret ordentligt, og er opgavens centrale begreber defineret?
 • Hænger opgaven godt sammen? Er der overgange, der bør forbedres?
 • Er der for mange gentagelser? Overflødige afsnit? Hvor kan opgavens skæres lidt ned?
 • Er metoden og teorien begrundet grundigt nok? Er empiri, teori og metode bundet godt nok sammen?
 • Er der åbenlyse mangler i analysen?
 • Gør konklusionen det, den skal i en akademisk opgave?
 • Hvor er de lavthængende frugter? Hvor er opgavens svagheder, der uden de store anstrengelser kan forbedres inden aflevering af opgaven?
 • Hvad ville være oplagt at komme ind på til det mundtlige forsvar?

Det er eksempler på spørgsmål, du får svar på, hvis du bestiller denne pakke. Måske du har dine egne spørgsmål til opgaven, du ønsker svar på. Så tager vi dem med.

Brug sparringen til det mundtlige forsvar

Sparringen vil give dig konkrete og anvendelige forslag til, hvordan du kan forbedre opgaven, inden den afleveres. Men du kan også bruge sparringen til at forberede det mundtlige forsvar af opgaven.

Til det mundtlige forsvar vil dine bedømmere sandsynligvis spørge ind til opgavens svagheder. Det kan være, de spørger ind til noget teori, der ikke er begrundet i opgaven, eller til sammenhængen mellem empirien og metoden.

Sparringen vil sikkert pege på de samme svagheder, og du vil derfor  være bedre rustet til det mundtlige forsvar. Når du ved, hvor skoen trykker, kan du forberede dine svar inden eksamen.

Hvordan foregår sparringen?

Når vi læser din opgave igennem, vil vi løbende give feedback i kommentarsporet. Feedbacken vil være konkret og anvisende. Vi skriver derfor IKKE kommentarer som:

 • Dette afsnit fungerer ikke så godt
 • Tjek lige figurteksten. Er der ikke et problem med validiteten?
 • Kildehenvisningen følger ikke APA-normen

Den form for feedback er ikke nogen hjælp. Vi skriver i stedet:

 • I dette afsnit skal du huske at definere socialkonstruktivismen. Du kan godt antage, at dine læsere kender begrebet, men det er god akademisk skik at definere opgavens centrale fagbegreber, så man ved, hvad du forstår ved begrebet, og hvordan du bruger begrebet i opgaven.
 • Hvilken teori eller hvilke teoretikere stammer denne figur fra? Er den metodisk anerkendt? Præsenter først figuren, før du fortæller, hvad den siger eller bruges til. Det styrker opgavens validitet.
 • Hos APA sætter man ikke komma mellem forfatternavnene, når der kun er to forfattere – man bruger &. Så hvis du følger APA, skal du rette henvisningen til (Haaning & Granild, 2011).

Feedbacken tager den akademiske skrivning ned på jorden: den er konkret og anvendelig, så du rent faktisk kan nå at foretage nogle ændringer i opgaven, inden den skal afleveres. De er ofte små ting, der skal ændres, for at løfte opgaven et niveau.

Den akademiske korrekturlæsning gør den faglige formidling markant bedre

Opgaven, du får tilbage fra Opgavekorrektur, er også korrekturlæst. Det betyder, at vi har givet opgaven et markant sprogligt løft, der sagtens kan være udslagsgivende for bedømmelsen. Da der er tale om akademisk korrekturlæsning, vil vi – udover at give sproget et markant løft – også harmonisere begrebsanvendelsen og tjekke, om referenceteknikken overholder en akademisk norm (APA).

Alle opgavens formelle fejl rettes. Det gælder stavefejl, grammatiske fejl, kommafejl og andre tegnsætningsfejl, slåfejl og alle andre fejl. Vi omformulerer også uklart sprog. Både rettelser og omformuleringer sker direkte i teksten, så du ikke selv skal implementere rettelserne. Du kan altid se, hvad der er rettet, for alle ændringer markeres med rød i dokumentet.

Hvis vi er usikre på, om en omformulering rent faktisk udtrykker den intenderede mening, skriver vi en kommentar i margenen med vores forslag. Så kan den studerende selv overføre forslaget til teksten eller forkaste forslaget.

Antallet af kommentarer varierer fra opgave til opgave, men med Akademisk Korrekturlæsning vil der typisk være 2-4 kommentarer pr. normalside.

Du kan læse mere om servicen Akademisk Korrekturlæsning her.

Eksempler på kommentarer

Den opgave, du får retur, vil være med en række kommentarer af både sproglig og sparringsmæssig karakter. Her er nogle eksempler:

 • Dette afsnit siger næsten det samme som den forrige. Du kan overveje at slette det.
 • Denne passage er lidt uklar. Overvej derfor: "Dette undersøges ud fra mediernes sandhedsparadigmer. Formålet er at identificere de forståelser, viden som magtform muliggør, og hvordan de påvirker menneskelige relationer mellem ukrainere og russere, når der konstrueres inkluderende og ekskluderende sociale kategoriseringer."
 • Du omtaler her "dette fænomen", men som læser er man i tvivl om, hvilket fænomen du refererer til. Overvej at uddyde og/eller præcisere.
 • Hvis du følger APA-normen, skal du ikke sætte semikolon, men & mellem forfatternavnene i denne henvisning. Læs evt. mere om kildehenvisning her: https://www.opgavekorrektur.dk/kildehenvisning-apa/
 • Du kunne med fordel her begrunde, hvorfor dette ståsted er særlig relevant for din problemstilling? Hvorfor er – for eksempel – en analyse af propagandakommunikation ikke lige så relevant? Jeg ved godt, hvad du vil, men jeg vil anbefale dig at uddybe det.
 • Du veksler mellem begreberne "socialkonstruktivisme" og "socialkonstruktionisme". Betyder de det samme? Hvis ja, bør du ensrette formen i hele opgaven.
 • Mener du "afspejle virkeligheden"?
 • Lav her et metaafsnit for at skabe bedre rød tråd: "I det følgende afsnit vil jeg præsentere afhandlingens teoretiske ramme, som giver mig et afsæt for at…"
 • Hvilken teori eller hvilke teoretikere stammer denne figur fra? Er den metodisk anerkendt? Præsenter først teorien/figuren, før du fortæller, hvad den siger eller bruges til. Det styrker opgavens validitet.
 • Lidt upræcist formuleret, overvej: "En stakeholders magtsituation kan være dynamisk, men denne model vurderer, om stakeholderen er magtfuld eller ikke."
 • Betyder det noget for analysen, at interviewene blev gennemført virtuelt? De nonverbale dynamikker, der er til stede ved et fysisk møde, er jo nedtonede i det virtuelle "rum". Har det en konsekvens for din analyse af interviewene?
 • Her er det oplagt – jf. rød tråd – at lave en krydsreference til dit teoriafsnit, for det er jo ikke bare fire tilfældige niveauer. Taler du ikke her om den matrix, du introducerede tidligere i opgaven?

Jeg kan til en hver tid anbefale studerende at gøre brug af opgavekorrekturs services. Jeg gjorde brug af både korrektur og sparring under mit speciale, hvilket gjorde en massiv forskel for min proces og det endelige resultat. Under specialeskrivning er man ofte i stort tidspres og usikkerheder melder sig hver eneste dag, men da jeg fik sparring med opgavekorrektur fik jeg det med en upartisk professionel person, som yder mere var meget dygtig og ikke lagde fingrene i mellem, det var konkret og gav mening. Jeg fik nogle virkelig brug bare råd og forståelse for, hvad der i mit projekt var rigtig godt, hvad der kunne gøres bedre og råd til hvordan. Desuden er korrektur ikke min bedste side og det tager meget tid i et forløb som i forvejen er tidspresset, derfor gjorde det en stor forskel at jeg kunne sende mit speciale afsted, få lidt afstand nogle dage, for så at kigge på specialet med friske øjne igen. Jeg fik 12 for mit speciale og jeg er sikker på opgavekorrektur gjorde en forskel for mig og gjorde at min oplevelse med speciale skrivning blev bedre.

Anders B.

God kommunikation fra starten. Så snart jeg havde bestilt, lagde vi en plan herfra. Jeg lærte en masse af processen og fik løftet min opgave gevaldigt efter jeg havde haft opgavekorrektur inde over. Det var fantastisk både at få konstruktiv feedback og ros. Det var en ærlig og transparent sparring. Jeg fik også hjælp til den sproglige del og fik også her givet opgaven et kæmpe løft. TAK! Jeg fik en top karakter og jeg er så taknemmelig for jeres service. Smileys herfra

Christina Krogh

Vi har brugt opgavekorrekur.dk i forbindelse med vores bachelor projekt, hvilket vi varmt kan anbefale, da de er yderst professionelle. De hjalp os med at få opgaven til at hænge bedre sammen, og var med til at skabe den røde tråd i opgaven. Hvilket var en kæmpe hjælp for os, da vi på det tidspunkt ikke kunne finde hoved eller hale i det. Det lykkedes os at komme i mål med hjælp fra Jan fra opgavekorrekur.dk. Tak til Jan og opgavekorrekur.dk for hjælpen.

Charlotte Højstoft

Jeg brugte opgavekorrektur.dk til korrekturlæsning og sparring i forbindelse med mit speciale. Jeg er dybt imponeret over det arbejdet. Hele specialet hænger bedre sammen nu, og sproget "flyder" bare bedre, hvilket har hævet specialets niveau, fordi indholdet kommer mere præcist til udtryk

Mathias


Er det lovligt at få jer til at hjælpe med opgaven?
Ja, det er 100 % lovligt. Der er ikke tale om, at vi skriver noget af opgaven – vi vejleder og vi korrkturlæser. Det må man gerne få hjælp til af et firma.

Jeg skal forsvare min opgave mundtligt. Kan I også hjælpe med det?
Vi tilbyder ikke en service, der udelukkende handler om at klæde dig på til det mundtlige forsvar. Men med den kombinerede sparrings- og korrekturpakke her vil du stå stærkere til det mundtlige forsvar, fordi sparringen fremhæver opgavens styrker og svagheder. Så kan du bedre forberede dig på dine bedømmeres kritiske spørgsmål til opgavens emne, metode, teori, analyse med videre.

Mødes man med vejlederen?
Nej, med denne pakke er sparringen 100 % skriftlig, og den gives som kommentarer i opgavens kommentarspor. Hvis du har brug for en mere dialogisk sparring med mulighed for at mødes virtuelt, kan du overveje pakken med ren akademisk sparring. Læs mere her.

 

korrekturlaesning-korrektur
korrekturlaesning-korrektur

Standardkorrektur

Har du ikke tid til korrekturlæsningen? Med denne service rettes alle fejl, fx stavefejl, grammatiske fejl, kommafejl, slåfejl og alle andre fejl. Vi sørger for, at opgaven er fejlfri fra a til z.

Læs mere her

Akademisk Korrektur

Servicen indeholder alt fra Standardkorrektur, men i tillæg får du omformuleringer til et mere akademisk sprog, tjek af referenceteknik, begrebsharmonisering og kommentarer til sprogbrugen.

Læs mere her

Akademisk Sparring + Akademisk Korrektur

Ønsker du både akademisk sparring og akademisk korrekturlæsning? Sparringen giver konkrete forslag til, hvordan du kan forbedre din opgave. Korrekturlæsningen løfter sproget markant.

Læs mere her

Startpakke til den gode opgaveskrivning

Det er svært at skrive akademisk, og mange kommer skævt fra start. Få hjælp til emnevalg, problemformulering, teori, metode, struktur, litteratur mv., så du får det rigtige afsæt til at skrive en god opgave.

Læs mere her

Akademisk Sparring

Akademisk Sparring er til dig, som gerne vil have vejledning under opgaveskrivningen, så processen bliver en god oplevelse, og så opgaven lever op til de krav, der stilles til den.

Læs mere her

Transskribering af interviews

Transskribering er meget tidskrævende. Overvej derfor at overlade arbejdet til Opgavekorrektur. Vi er specialister i transskribering af kvalitative lyddata og laver udskrifter i høj kvalitet – lige til at analysere.

Læs mere her