STANDARDKORREKTUR

Dansk og engelsk

Pris: 29 kr. pr. normalside

Standardkorrektur er en ren korrekturform, hvor fokus er på at rette opgavens formelle fejl, fx stavefejl, grammatikfejl, bøjningsfejl, kongruensfejl, kommafejl, slåfejl med videre.

Vi tilbyder standardkorrektur på både danske og engelske opgaver.

Den opgave, du får tilbage, er fejlfri, men vær opmærksom på, at denne service ikke inkluderer sproglige tilretninger i form at let omformulering, udskiftning af uklare ord og ensretning af begrebsanvendelsen. Standardkorrektur handler udelukkende om at rette formelle fejl.

Hvis du ønsker en udvidet korrektur, bør du overveje pakken Akademisk Korrektur. Læs mere om pakken her.

Synlige rettelser

Vi korrekturlæser med Words registrer ændringer-funktion aktiveret, så alle rettelser er synlige for den studerende. Når du får opgaven tilbage, har du altså mulighed for at tjekke korrekturlæserens arbejde.

Du får opgaven tilbage i to versioner. I den ene version vil alle de steder, hvor der er foretaget en rettelse, være markeret med rød farve, og i marginen kan du se, hvad der er ændret i teksten, fx at et ord er rettet fra "ressurse" til "resurse".

Den anden version er en kopi af den rettede version, men dog uden røde markeringer og marginkommentarer.

Opgaver skrevet i Overleaf

Inden for særlige studier og fagområder er der tradition for, at man skriver i Overleaf eller en tilsvarende online editor.

Vi kan sagtens korrekturlæse opgaver skrevet i Overleaf. Det kræver blot, at vi får adgang til editoren via et link til din opgave.

Har du en betalt version af Overleaf, kan vi ovenikøbet rette med track changes, så du kan se, hvad og hvor korrekturlæseren har ændret noget i opgaven.

Hvem henvender pakken sig til?

Standardkorrektur er for alle, men pakken passer bedst til opgaver, der er skrevet i et relativt sikkert sprog uden alt for mange fejl.

Hvis man ved med sig selv, at man laver mange fejl, når man skriver, anbefaler vi pakken Akademisk Korrektur. Så får man både rettet fejlene, og man får uklart sprog omformuleret.

Kun positive ord herfra! Vi fik rettet vores speciale af opgavekorrektur.dk og vi har kun gode ting at sige om dem! Korrekturen var helt igennem sublime! Alle rettelser var velunderbygget og velbegrundet! Aftaler blev overholdt til punkt og prikke og vi vil klart anbefale dem til andre som gerne vil have læst og rettet korrektur på deres opgave.
Vi siger tusinde tak for den gode oplevelse og den store hjælp!

Nana Bente Træde

Den største anbefaling herfra! Lige fra start til slut har det været en gennemført og professionel oplevelse.
Da jeg skrev speciale i farmaci på engelsk, var det vigtigt for mig at få en professionel til at kikke det igennem. Jeg fik god og reel vejledning fra Jan til at vælge den rigtige "pakke" for mig. Det tog ikke lang tid fra jeg sendte opgaven til jeg fik den tilbage sammen med rettelser og en tekst fra den engelske korrekturlæser. I teksten skrev hun bl.a. hvad mine hyppigeste fejl var og hvad jeg skulle være obs når jeg skriver engelsk. Det synes jeg var genialt!
Jeg fik 12 for opgaven, så det kunne ikke være bedre.
De varmeste anbefalinger herfra, jeg ville til enhver tid vælge opgavekorrektur igen. TAK 🙂

Janett


Retter I med track changes, så man kan se, hvad der er rettet?

Ja, vi retter altid med Words rettefunktion, og vi sender opgaven tilbage til dig i to versioner: én med synlige rettelser og en uden.

Retter I opgaver inden for alle emner?
Ja, vi retter opgaver om revision, pædagogisk psykologi, sygepleje og om alle andre emner. Vores speciale er akademisk korrektur, og vi kender alt til akademisk sprog.

Hvor lang tid tager det at rette 50 sider med Standardkorrektur
Som en tommelfingerregel bruger vi én dag pr. 25 sider. Så hvis din opgave er 50 sider, skal vi "låne" den i mindst 2 hele dage. Vi kan godt gøre det hurtigere, men der vil så være et eksprestillæg.

Hvor meget tid skal man bruge på at bearbejde korrekturlæsningen?
Vi gør ikke andet ved opgaven end at rette de sproglige fejl, så du behøver ikke nødvendigvis afsætte meget tid til at gå korrekturen igennem. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor lang opgaven er, og om du ønsker at tjekke hver enkelt rettelse. I en 50 siders opgave kan der sagtens være foretaget 2000 rettelser eller mere. De fleste studerende afsætter 1-2 dage efter korrekturen til at gøre opgaven helt færdig.

korrekturlaesning-korrektur
korrekturlaesning-korrektur

Standardkorrektur

Har du ikke tid til korrekturlæsningen? Med denne service rettes alle fejl, fx stavefejl, grammatiske fejl, kommafejl, slåfejl og alle andre fejl. Vi sørger for, at opgaven er fejlfri fra a til z.

Læs mere her

Akademisk Korrektur

Servicen indeholder alt fra Standardkorrektur, men i tillæg får du omformuleringer til et mere akademisk sprog, tjek af referenceteknik, begrebsharmonisering og kommentarer til sprogbrugen.

Læs mere her

Akademisk Sparring + Akademisk Korrektur

Ønsker du både akademisk sparring og akademisk korrekturlæsning? Sparringen giver konkrete forslag til, hvordan du kan forbedre din opgave. Korrekturlæsningen løfter sproget markant.

Læs mere her

Startpakke til den gode opgaveskrivning

Det er svært at skrive akademisk, og mange kommer skævt fra start. Få hjælp til emnevalg, problemformulering, teori, metode, struktur, litteratur mv., så du får det rigtige afsæt til at skrive en god opgave.

Læs mere her

Akademisk Sparring

Akademisk Sparring er til dig, som gerne vil have vejledning under opgaveskrivningen, så processen bliver en god oplevelse, og så opgaven lever op til de krav, der stilles til den.

Læs mere her

Transskribering af interviews

Transskribering er meget tidskrævende. Overvej derfor at overlade arbejdet til Opgavekorrektur. Vi er specialister i transskribering af kvalitative lyddata og laver udskrifter i høj kvalitet – lige til at analysere.

Læs mere her