PERSONDATA OG BETINGELSER

1. Persondatapolitik – General Data Protection Regulation (GDPR)

Persondataforordningen, der trådte i kraft d. 25. maj 2018, har til formål at beskytte personoplysninger.

1.1 Dataansvarlig
Textservice
Over Noret 20
6094 Hejls
CVR. 30888561
E. mail@textservice.dk
T. 93 90 89 33

1.2 Databehandlere

Simply.com A/S
Højvangen 4
8660 Skanderborg

Eksterne korrekturlæsere.

1.3 Behandling af personoplysninger

Når man mailer til Opgavekorrektur eller henvender sig via en kontaktformular på websitet opgavekorrektur.dk, giver man sit samtykke til, at vi indsamler og opbevarer navn og email-adresse.

For at indgå en aftale (booke eller bestille en ydelse) med Opgavekorrektur har vi brug for følgende oplysninger hos kunden:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

Vi bruger oplysningerne til at besvare henvendelsen og afvikle handlen. Vi opbevarer dem i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. 

Oplysninger afgivet til Opgavekorrektur videregives eller sælges ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

De filer, som Opgavekorrektur modtager fra kunden i forbindelse med en handel, opbevares hos Opgavekorrektur i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter filerne, når de ikke længere er nødvendige. 

Personer, der udfører sproglige ydelser for Opgavekorrektur, underskriver en bindende fortrolighedsaftale, der sikrer, at persondata og filer behandles fortroligt og i henhold til Opgavekorrekturs retningslinjer.

Det er muligt

  • at blive orienteret om de personoplysninger, vi har registreret om kunden
  • at komme med indsigelser til de registrerede personoplysninger
  • at trække sit samtykke tilbage

Kontakt i givet fald Jan på mail@opgavekorrektur.dk.

2. Sikker hjemmeside

Vi har et SSL-certifikat implementeret på www.opgavekorrektur.dk. Det kan du se ved, at adressen i adressefeltet er markeret med en hængelås. Certifikatet krypterer alle data, der sendes mellem kunden og hjemmesiden, således at data er beskyttet, fx mod tyveri.

Opgavekorrektur og vores webhotel, Simply, har indgået en databehandleraftale om beskyttelse af data.

3. Cookies

Vi anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer
  • Trafikmåling, så vi ved, hvor mange der besøger vores site 
  • Indsamling af data til adfærdsbaseret individuel målretning af annoncer, så vi kan benytte annoncer, som er relevante for dig

Hvis du ønsker at slette cookies, eller ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: https://minecookies.org/cookiehandtering

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ovenstående cookiepolitik er baseret på minecookies.org‘s standard cookiepolitik.

4. Handelsbetingelser

4.1 Bestilling

Bestilling af en ydelse på www.opgavekorrektur.dk er først en bindende aftale, når Opgavekorrektur skriftligt har bekræftet bestillingen.

4.2 Betaling

Kunden modtager på e-mail en faktura, når ydelsen er leveret. Betalingsfristen er 8 dage.

Modtager Opgavekorrektur ikke betalingen rettidigt, får kunden en mail med opfordring til at betale inden for tre hverdage. Falder betalingen ikke inden for den forlængede frist, igangsættes en standard rykkerprocedure.

Læs mere på forbrug.dk.

4.3 Reklamation

Reklamation over den modtagne ydelse skal ske hurtigst muligt og senest 10 dage efter modtagelsen.

I tilfælde af reklamation vil Opgavekorrektur i samarbejde med kunden gå ydelsen igennem. Opgavekorrektur udbedrer eventuelle fejl og mangler uden beregning.

4.4 Fortrydelsesret

Når man som kunde bestiller en ydelse hos Opgavekorrektur, og Opgavekorrektur efterfølgende bekræfter bestillingen, indgås en bindende købsaftale mellem Opgavekorrektur og kunden.

Køber har herefter 14 dages fortrydelsesret. Ønsker køber at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal det meddeles Opgavekorrektur skriftligt. Fortrydelsesretten gælder, indtil Opgavekorrektur er påbegyndt arbejdet. Når arbejdet er påbegyndt, forpligter køber sig til at betale for det udførte arbejde.

Ønsker køber efter fortrydelsesfristens udløb at fortryde købet, kan dette ske ved at give Opgavekorrektur skriftlig besked senest tre hverdage inden den dato, hvor arbejdet er aftalt at skulle begynde. 

Fortryder køber købet senere end tre hverdage inden den dato, hvor arbejdet er aftalt at skulle begynde, forpligter køber sig på at betale et gebyr på 50 % af købsprisen. Hvis køber undlader at give besked om en fortrydelse eller helt underlader at sende teksten til korrektur, forpligter køber sig på at betale et gebyr på 50 % af købsprisen.

Ønsker køber ikke at fortryde sit køb, men blot at udskyde tidspunktet for arbejdets udførelse, kan dette ske ved at give Opgavekorrektur skriftlig besked senest tre hverdage inden den dato, hvor arbejdet er aftalt at skulle begynde.

4.5 Ansvarsfraskrivelse

Opgavekorrektur kan ikke drages til ansvar for tab eller gener opstået som følge af, at ydelsen ikke leveres til tiden. En tilsvarende ansvarsfraskrivelse tages af andre etablerede korrekturbureauer.

Hos Opgavekorrektur har vi endnu ikke oplevet ikke at kunne levere rettidigt. 

Hos Opgavekorrektur stiler vi altid efter absolut fejlfrihed i korrekturen. Vi kan dog ikke garantere absolut fejlfrihed. Et tilsvarende forbehold tages af andre etablerede korrekturbureauer.

Når vi ikke kan garantere absolut fejlfrihed, skyldes det, at det er umuligt ikke at overse nogle få fejl i en opgave over 30, 60 eller 100 sider, hvor man typisk retter mellem 30-60 fejl pr. side. Absolut fejlfrihed kræver 2-3 uafhængige gennemlæsninger af forskellige professionelle korrekturlæsere, og det dækker den lave sidepris ikke.

Opgavekorrektur garanterer, at antallet af fejl er minimalt og helt ubetydeligt for opgavens samlede sproglige udtryk.