studiekorrektur

Klart billigst korrektur

Studiekorrektur 

Vores speciale er studiekorrektur af opgaver på dansk og engelsk. Vi løfter sproget i eksamensopgaver, afgangsprojekter, bacheloropgaver, specialer, afhandlinger, masterprojekter og andre studieopgaver.

Vi tilbyder professionel studiekorrektur af din opgave til en pris, der uden sammenligning er den bedste på markedet for studiekorrektur.

-

KORREKTUR BASIS

Kr. 25

 6 øre pr. ord

Korrektur Basis retter alle

 Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl

  Slåfejl og sjuskefejl

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

KORREKTUR PLUS

Kr. 30

7 øre pr. ord

Korrektur Plus retter alle

  Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl og slåfejl

 Uklare og problematiske formuleringer

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

 

Den opgave, du får tilbage, er fejlfri, og sproget har fået et markant løft, så du kan være sikker på, at sproget ikke trækker karakteren ned. Tværtimod. Et godt sprog vil i mange tilfælde resultere i en højere karakter. Sproget indgår ALTID i bedømmelsen af opgaver på de videregående uddannelser.

Vi arbejder hver dag på at levere god kundeservice og høj kvalitet i vores korrekturlæsning.

SPROGET ER VIGTIGT

Sproget indgår i bedømmelsen

Eksamensbekendtgørelsen betoner vigtigheden af et godt sprog i studieopgaver:

"§ 26. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne."

DINE FORDELE

Opgavekorrektur.dk

 Markedets billigste studiekorrektur

 Professionel, kompetent studiekorrektur

 Gratis prøvekorrektur

 Hurtig levering

 Betaling, når du har godkendt korrekturen

Studiekorrektur - Prisberegner

Prisen på studiekorrektur skal afspejle, at man som studerende ikke tjener en formue. Derfor tilbyder vi markedets laveste pris.

I prisberegneren kan du tjekke den samlede pris på en opgave, hvis du kender til opgavens samlede antal normalsider. En normalside svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum.

-

-

Du kan skrive til os og få et godt tilbud på korrektur. Hvis du er i tvivl om kvaliteten af vores arbejde, kan du benytte dig af muligheden for gratis prøvekorrektur.

Vi er ærekære og dedikerede sprogfolk i Opgavekorrektur.dk, så der er ikke noget, der ligger os mere fjernt end at levere en middelmådig kvalitet. Hos Opgavekorrektur.dk betaler du derfor først for studiekorrekturen, når du har godkendt den. Det er din garanti for, at vi udfører korrekturlæsningen med høj kvalitet.

Hvorfor studiekorrektur?

Det er afgørende for helhedsindtrykket af din opgave, at indholdet er formidlet i et korrekt og flydende sprog. Et godt sprog løfter nemlig det samlede niveau i hele opgaven, uanset om det faglige område er naturvidenskab, humaniora eller samfundsvidenskab.

5 grunde til at få din opgave korrekturlæst:

  1. Sproget indgår ALTID i bedømmelsen af opgaven (jf. diverse studieordninger og eksamensbekendtgørelser)
  2. Du kan give det faglige indhold fuld opmærksomhed
  3. Det er en billig måde at løfte niveauet i opgaven på
  4. Det er fuldt ud lovligt at få sin opgave rettet igennem sprogligt
  5. Det er de færreste, der skriver korrekt.

Studiekorrektur af speciale

Specialet markerer afslutningen på uddannelsen, og det er derfor en vigtig opgave. Hos Opgavekorrektur.dk er vi eksperter i korrekturlæsning af specialer. Vi har kompetente korrekturlæsere tilknyttet, men ofte er det Jan, der tager sig af specialekorrekturen. 

Jan har 15 års erfaring med opgavekorrektur og undervisning på forskellige uddannelser.

Læs mere om korrektur af speciale.

Studiekorrektur af bachelorprojekt

Vi har stor rutine i korrekturlæsning af bachelorprojekter. Det er nok den opgavetype, vi retter flest af. Vores korrekturlæsere er professionelle og har en særlig næse for at spotte fejl i sproget. Korrekturlæserne er selv meget dygtige skribenter, der kan skrive flydende, klart og i et videnskabeligt sprog. Det er forudsætningen for, at de er i stand til at omformulere uklart sprog i de bacheloropgaver, de retter.

Læs mere om korrektur af bachelor.

Studiekorrektur af små opgaver og synopser

Korrektur Mini er korrektur af små opgaver og synopser.  Og vi har banket prisen i bund, så alle studerende kan være med. 

Fast pris på kr. 199,- (inkl. moms) for studiekorrektur af opgaver og synopser op til 10 sider.

Med Korrektur Mini rettes sproget for alle formelle fejl. Læs mere her.

Engelsk studiekorrektur

Flere og flere studieopgaver skrives på engelsk, og derfor tilbyder vi også engelsk korrekturlæsning. Vores engelske korrekturlæser vil gå sproget igennem med en tættekam og fjerne alle uregelmæssigheder i stavning, grammatik og tegnsætning. Korrekturen retter også de såkaldte fordanskninger, altså fraser og vendinger, der er smittet af dansk stavemåde og ordstilling.

Med engelsk korrekturlæsning sikrer du dig, at sproget i opgaven er en medspiller, ikke en modspiller, når karakteren skal fastsættes.

Højere karakter

Det er naturligvis ikke sådan, at man er sikret en god karakter med et godt sprog. Man opnår kun en god karakter, hvis opgavens faglige niveau lever op til fagets krav. Men et godt sprog indgår i bedømmelsen af opgaven. Et sprog med fejl og uklarheder trækker karakteren ned, mens et korrekt og flydende sprog trækker karakteren op. I alle de tilfælde, hvor en opgave vurderes at ligge et sted mellem to karakterer, fx i området mellem 4 og 7 eller i området mellem 10 og 12, er det næsten altid sproget, der er udslagsgivende for den endelige karakter.

Det er derfor, at man altid bliver anbefalet at læse grundig korrektur på sin opgave.

Det kan dog være svært både at fokusere på det faglige indhold i opgaven og den sproglige udformning. Hvis du overlader korrekturen til os, kan du koncentrere dig om indholdet. Hos Opgavekorrektur.dk har vi professionelle korrekturlæsere, der sikrer, at din opgave sprogligt er gennemført korrekt og klart.

Og vi har altid faste lave priser på studiekorrektur. Læs mere om billig korrektur her.

Studiekorrektur på alle sproglige niveauer

Sprog er noget, der fungerer på flere niveauer.

Sproget har en formel side, der skal være korrekt. Det er alt det, der handler om retskrivning. Retskrivning angår ords stavning, ords bøjning, tegnsætning, syntaktiske regler, brug af store bogstaver, brug af forkortelser med videre.

Læs mere om Korrektur Basis, der retter formelle fejl.

Godt sprog er også flydende, klart og præcist. At det er flydende vil sige, at sproget er varieret i ordforråd og i syntaks, således at de samme ord ikke gentages for mange gange, og at der på sætningsniveau er en variation af sætningstyper og sætningslængde.

At sproget er klart og præcist vil sige, at ordvalget er præcist, og at sproget bruges økonomisk i den forstand, at man formulerer sig uden fyld. Man skal helst formulere sig kort og klart. Og for at kunne formulere sig kort og klart skal man anvende den fagterminologi, der er gældende indenfor det aktuelle fagområde.

For lægmand vil fagbegreber gøre teksten svær at forstå. Men for en læser, der kender fagets begreber, er korrekt brug af fagets sprog helt afgørende for formidlingen.

Læs mere om Korrektur Plus, der retter både formelle fejl og uklart sprog.

Hvad vægter censor?

Censor vægter sproget, fordi den studerendes stave- og formuleringsevner SKAL indgå i bedømmelsen. Det står i Eksamensbekendtgørelsen for både universitetsuddanelserne og de erhvervsrettede professionsuddannelser.

Et aspekt ved godt sprog er sprogets grad af korrekthed. Et korrekt sprog fremmer formidlingen af det faglige indhold.

Men korrekthed er blot et af flere elementer. Med til den samlede bedømmelse hører også, om det faglige indhold er kommunikeret i et klart og flydende sprog. Det er en udpræget misforståelse, at et let og ligefremt sprog er ikke-akademisk. Man antager, at sproglig  kompleksitet og højt lix er lig med højt sprogligt niveau.

Sådan ser censor ikke på det.

Sproget skal naturligvis være fagligt og holdes i en neutral og nøgtern stil, men det skal også være letlæseligt. Der skal være et flow, en præcision og en lethed i sproget - selvom det er rigt på fagbegreber.

Endelig spiller sprogets grad af videnskabelighed ind i den samlede bedømmelse af formidlingen. Et videnskabeligt sprog er et sprog, hvor den studerende forholder sig forklarende og refleksivt til de begreber, teorier og metoder, der anvendes i opgaven. Videnskabeligt sprog er også et sprog, der på korrekt vis benytter fagets terminologi i formidlingen. Og så ligger der også en høj grad af videnskabelighed i beherskelsen af akademiske fremstillingsformer som at redegøre, at analysere, at vurdere, at diskutere og at perspktivere. 

Ingen korrekturlæsning kan løfte et uvidenskabeligt sprog til et videnskabeligt. Det kræver en decideret omskrivning af opgaven. Men en dygtig korrekturlæser kan - afhængig af det sproglige udgangspunkt - løfte opgavens samlede formidling ved at gøre sproget korrekt, mere klart, mere flydende og mere konsekvent.

Det vil - alt andet lige - gøre opgaven bedre.

Dygtige korrekturlæsere

Det er ingen sag at tilbyde en lav pris, hvis man sjusker med produktet. Det gør vi ikke hos Opgavekorrektur.dk. Vi er meget bevidste om, at vores korrekturydelse skal holde et højt niveau, selvom prisen er Danmarks laveste.

Vores danske og engelske korrekturlæsere er skriftsproglige nørder, og de har en særlig evne til at spotte fejl i en tekst. Vi stiller ikke som krav, at korrekturlæserne nødvendigvis skal have en doktorgrad i sprog. Men de skal være dygtige, grundige og hurtige ... og så skal de have 110% styr på retskrivningen. De skal også kunne formulere sig flydende og præcist på skrift, så de er i stand til at optimere de opgaver, de korrekturlæser, til et lignende niveau.

I dette eksempel på korrekturlæsning kan du følge en korrekturproces og få indsigt i, hvad det typisk er for fejl, som korrekturlæseren identificerer og korrigerer.

For alle vores korrekturlæsere gælder, at de kender alt til akademiske fremstillingsformer (redegørelse, analyse, diskussion, perspektivering mv.), videnskabeligt sprog og opgavetekniske formalia som korrekt citatteknik, henvisningsteknik, opsætning af litteraturliste med videre.

Hvad kan vi hjælpe med?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Ring til Jan på 61221984, eller kontakt os via formularen herunder.

Du kan også bruge formularen til at sende et par sider af din opgave til gratis prøvekorrektur, eller du kan skrive til os for at få et attraktivt tilbud på korrekturlæsning af din opgave.

KONTAKT

Dit navn*

Din email*

Emne

Besked