Billigst og bedst

Priser på korrektur og sparring

Clean

kr27
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.
 • Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk

 • ✔ Korrekt stavning

 • ✔ Korrekt punktum og komma

 • ✔ Korrekt grammatik

Extended

kr33
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.
 • Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

 • ✔ Alt fra Clean

 • ✔ Omformulering uklart sprog

 • ✔ Ensretning stavemåde

 • ✔ Tjek af referenceteknik

 • ✔ Kommentarer til sproget

Sparring inkl. korrektur

kr49
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.
 • Professionel akademisk sparring og korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

 • ✔ Alt fra Extended

 • ✔ Fokus problemformulering

 • ✔ Fokus rød tråd

 • ✔ Styrker og svagheder

Giv din opgave et akademisk løft. Få konkrete og implementerbare anvisninger til, hvordan du kan forbedre din opgave.

Akademisk viden

Vi udfører akademisk korrektur i høj kvalitet, men bidrager også gerne med råd og viden om sprog og skrivning – til fri afbenyttelse

Akademisk sprog – do’s and don’ts

Akademisk sprog skal ikke være tungt og abstrakt. Det er en misforståelse. Det skal være klart, præcist og fagligt. Læs mere om do’s and don’ts her.

Alt om APA-standarden

APA-standarden er et udbredt referencesystem på danske uddannelsesinstitutioner. Lær om kildehenvisning, litteraturliste og citatteknik i artiklerne her.

Akademisk engelsk

Skal du skrive en akademisk opgave på engelsk? Læs om blandt andet engelske kommaregler, om verbers tidsbøjning og om forskellen på britisk og amerikansk engelsk her.

Problemformulering

Problemformuleringen er et centralt styringsredskab for hele skriveprocessen. I artiklen her får du hjælp til at udarbejde en god problemformulering. Læs mere her.

Diskussion

At diskutere er et krav i de fleste akademiske opgaver. I denne artikel lærer du om, hvordan man skriver en god forskningsdiskussion. Læs mere her.

Kommaregler – 8 kommahacks

Kommaet er en kilde til evig frustration. Hvis du ikke er verdensmester, bør du i det mindste lære nogle få og lette kommaregler at kende. Gør det her.

Empiri

Empirien er det materiale, man analyserer, fx observationer, kilder, cases, udsagn mv. Empirien er således opgavens absolut mest fundamentale del. Læs mere her.

Teori

Teori i en akademisk opgave er en måde at anskue eller vinkle empirien på. Det er en grundantagelse, der lægges ned over empirien for at gøre den ”forståelig” og analyserbar. Læs mere her.

Konklusion

I en konklusion skal man konkludere! Det betyder, at man i konklusionen skal komme med et sammenfattende svar på sin problemformulering. Læs mere her.

Om korrektur, sprog og tekster

Blog

Tillægsord

Tillægsord

Sproget rummer en række muligheder for at beskrive det indhold, der udtrykkes. Tillægsord, også kendt som adjektiver, er en ordklasse, der netop anvendes til at beskrive, kvalificere eller modificere navneord …

Services

Kan en maskine forstå dansk?

Hvad er talegenkendelse? Talegenkendelse er teknologi, der bruges til at omdanne tale til tekst. Det er altså transskribering udført af et computerprogram, også omtalt som maskin-transskribering eller automatisk transskribering. Der …

Se vores film