Services

Standard Korrektur

kr29
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.
 • Professionel korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk

 • ✔ Korrekt stavning

 • ✔ Korrekt punktum og komma

 • ✔ Korrekt grammatik

 • Alle fejl rettes.

Akademisk Korrektur

kr35
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.
 • Akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

 • ✔ Alt fra Standard Korrektur

 • ✔ Omformulering uklart sprog

 • ✔ Ensretning stavemåde

 • ✔ Tjek af referenceteknik

 • ✔ Kommentarer til sproget

Kombipakke

kr53
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.
 • Akademisk sparring og korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

 • ✔ Alt fra Akademisk Korrektur

 • ✔ Fokus problemformulering

 • ✔ Fokus rød tråd

 • ✔ Opgavens styrker/svagheder

Akademisk Sparring

kr1900
Prisen dækker mindst 4 timers vejledning
 • Akademisk sparring før og under skriveprocessen.

 • ✔ Struktur og rød tråd

 • ✔ Problemformulering og konklusion

 • ✔ Teori, metode og empiri

 • ✔ Anvendelse af forskningslitteratur

 • ✔ Referenceteknik

Startpakke til den gode opgaveskrivning

kr1700
Prisen dækker 3-4 timers vejledning
 • Akademisk hjælp, så du kommer godt i gang med opgaven.

 • ✔ Emnevalg

 • ✔ Litteratur

 • ✔ Problemformulering

 • ✔ Teori, metode og empiri

 • ✔ Gennemlæsning af de første kapitler

Akademisk transskribering

kr18
Prisen er pr. lydminut
 • Hurtig, sikker og billig transskribering af lyddata for studerende.

 • ✔ 100 %'s nøjagtighed

 • ✔ Skelnen mellem talere

 • ✔ Markering af utydelige ord

 • ✔ Tidsstempel hvert 5. minut

Har du brug for at komme godt i gang med din opgave, brug for sparring, korrekturlæsning eller transskribering?

Akademisk viden

Vi tilbyder akademisk sparring og korrektur, men bidrager også gerne med viden om sprog og akademisk skrivning – til fri afbenyttelse

Akademisk sprog – do’s and don’ts

Akademisk sprog skal ikke være tungt og abstrakt. Det er en misforståelse. Det skal være klart, præcist og fagligt. Læs mere om do’s and don’ts her.

Alt om APA-standarden

APA-standarden er et udbredt referencesystem på danske uddannelsesinstitutioner. Lær om kildehenvisning, litteraturliste og citatteknik i artiklerne her.

Akademisk engelsk

Skal du skrive en akademisk opgave på engelsk? Læs om blandt andet engelske kommaregler, om verbers tidsbøjning og om forskellen på britisk og amerikansk engelsk her.

Problemformulering

Problemformuleringen er et centralt styringsredskab for hele skriveprocessen. I artiklen her får du hjælp til at udarbejde en god problemformulering. Læs mere her.

Diskussion

At diskutere er et krav i de fleste akademiske opgaver. I denne artikel lærer du om, hvordan man skriver en god forskningsdiskussion. Læs mere her.

Kommaregler – 8 kommahacks

Kommaet er en kilde til evig frustration. Hvis du ikke er verdensmester, bør du i det mindste lære nogle få og lette kommaregler at kende. Gør det her.

Empiri

Empirien er det materiale, man analyserer, fx observationer, kilder, cases, udsagn mv. Empirien er således opgavens absolut mest fundamentale del. Læs mere her.

Teori

Teori i en akademisk opgave er en måde at anskue eller vinkle empirien på. Det er en grundantagelse, der lægges ned over empirien for at gøre den ”forståelig” og analyserbar. Læs mere her.

Konklusion

I en konklusion skal man konkludere! Det betyder, at man i konklusionen skal komme med et sammenfattende svar på sin problemformulering. Læs mere her.

Om korrektur, sprog og tekster

Blog

Tillægsord

Tillægsord

Sproget rummer en række muligheder for at beskrive det indhold, der udtrykkes. Tillægsord, også kendt som adjektiver, er en ordklasse, der netop anvendes til at beskrive, kvalificere eller modificere navneord …

Services

Kan en maskine forstå dansk?

Hvad er talegenkendelse? Talegenkendelse er teknologi, der bruges til at omdanne tale til tekst. Det er altså transskribering udført af et computerprogram, også omtalt som maskin-transskribering eller automatisk transskribering. Der …