Tillægsord

Tillægsord

Sproget rummer en række muligheder for at beskrive det indhold, der udtrykkes. Tillægsord, også kendt som adjektiver, er en ordklasse, der netop anvendes til at beskrive, kvalificere eller modificere navneord …

Stedord

Stedord

Fire råd om brugen af stedord Et stedord er et ord, der – som navnet antyder – står i stedet for noget andet, som ordet refererer til. Dette andet vil …

Pronominer

Pronomen

Pronomen Et pronomen er et ”ord, som står i stedet for eller henviser til et tidligere nævnt eller underforstået substantiv eller substantivisk udtryk” (DDO). Fordi et pronomen står i stedet …

Forkortelser

Forkortelser

Forkortelser 1. Hvorfor bruger man forkortelser? Lidt forenklet kan man sige, at vi bruger forkortelser i akademiske opgaver (bachelorprojekter, specialer og ph.d.-afhandlinger) for at undgå unødig repetition og/eller lange, snørklede …

figur

Tabeller og figurer

Sådan bruger man tabeller og figurer i akademiske opgaver   Tabeller og figurer er gode visuelle formidlingskanaler i akademisk opgaver: bacheloropgaver, specialer og afhandlinger. De bryder tekstens monotoni og videregiver …

Pleonasmer

Pleonasme En PLEONASME er en forbindelse af ord, der unødigt gentager det samme betydningsindhold. Det er fx pleonastisk at sige ”lige et kort øjeblik”, for et øjeblik er defineret som …