FAQ

Certificeret korrekturlæsning?

Flere bureauer omtaler misvisende deres eksterne korrekturlæsere som certificerede eller eksaminerede.

Titlerne ‘certificeret korrekturlæser’ og 'eksamineret korrekturlæser' er ikke beskyttede, så enhver kan bruge dem – fx ved at kalde sine korrekturlæsere for certificerede, blot de har bestået en intern test. Man bør dog kun bruge titlerne, hvis man bruger korrekturlæsere, der har bestået det udvidede korrekturkursus hos Danske Sprogseminarer eller en lignende kursusudbyder. Navn og erhverv på de personer, der har bestået uddannelsen, fremgår af listen her.

Korrekturlæseruddannelsen er for personer, der skal arbejde med korrektur, men som ikke har en sproglig uddannelse i forvejen. Hos Opgavekorrektur bruger vi højtuddannede sprogfolk, der i forvejen er eksperter i dansk sprog og grammatik, fx journalister, korrespondenter og sprogligt uddannede cand.mag.er.

Vi omtaler vores korrekturlæsere som færdiguddannede og professionelle. Vi ønsker hermed at betone, 1) at vi ikke bruger studerende som korrekturlæsere, 2) at vores korrekturlæsere har en relevant, akademisk uddannelse, og 3) at de lever af at levere sproglige ydelser, herunder korrektur.

Hos Opgavekorrektur modtager vi ugentligt relevante ansøgninger fra dygtige ansøgere. Det er vi meget glade og taknemmelige for, for det betyder, at vi kan samle et hold af kompetente korrekturlæsere til at levere kvalitetskorrektur.

Hvordan sender jeg teksten til jer?

Du kan sende teksten via en af de mange kontaktformularer på hjemmesiden, fx her.

Ofte vil der inden bestilling være en mailudveksling, hvor vi aftaler leveringstid, pris, procedure med mere. Hvis det er tilfældet, kan du altid sende teksten som vedhæftet fil i den pågældende mailtråd.

Det vil være i den samme mailtråd, at vi sender teksten tilbage til dig.

Leveringstid

Leveringstiden afhænger af, hvornår korrekturen skal udføres, men vores normale leveringstider er følgende:

1-15 sider: 1 dag
16-30 sider: 2 dage
31-50 sider: 3 dage
51-100 sider: 4 dage
100+ sider: kontakt os for aftale

Synlige rettelser

Når vi retter, bruger vi Words korrekturfunktion (Registrer ændringer). Det betyder, at alle de rettelser, der foretages, markeres i dokumentet. Se et eksempel her.

Når du får opgaven tilbage fra korrekturlæsning, kan du gå alle rettelserne igennem og acceptere dem én efter én. Du kan selvfølgelig også acceptere alle rettelserne på samme tid.

Du får to dokumenter retur. I det ene kan du se alle rettelserne. I det andet er alle rettelserne accepteret, og kun de kommentarer, korrekturlæseren har skrevet i margenen, står tilbage. Dem kan du slette i takt med, at du går dem igennem.

Plagiatkontrol

En plagiatkontrol tjekker op mod alt det, der ligger online, og det, der ligger i plagiatkontrollens eget system. En opgave sendt til Opgavekorrektur behandles 100 % fortroligt, den opbevares lokalt hos Opgavekorrektur, og den videregives ikke til tredjepart.

Derfor kan plagiarkontrollerne ikke "se" opgaven, mens den behandles af Opgavekorrektur.

Vi nægter at videregive informationer om kunderne, skulle vi blive spurgt. I øvrigt er det lovligt at benytte sig af professionel korrektur, så man vil aldrig kunne blive straffet for at købe en korrekturydelse.

Fortrolighed – GDPR

Persondataloven (GDPR) stiller store krav til indsamling og opbevaring af data. Vi indsamler kun navn og email, oplysningerne behandles fortroligt, og vi sletter oplysninger senest tre uger efter, at kundeforholdet er afsluttet.

Teksterne videregives eller refereres ikke til tredjepart, hverken i deres helhed eller i uddrag, og teksterne slettes, når kundeforholdet er afsluttet. Vores korrekturlæsere underskriver en bindende fortrolighedsaftale. Læs mere om persondata her.

Vi vil til enhver tid nægte at udlevere oplysninger om vores kunders identitet.

Engelsk korrektur

Vi har professionelle engelske korrekturlæsere knyttet til virksomheden. Flere af dem har engelsk som modersmål. Fælles for de engelske korrekturlæsere er, at de har en engelsksproglig uddannelsesbaggrund og stor erfaring med akademisk korrektur.

Vores engelske korrekturlæsere behersker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Betaling

Når du får den korrekturlæste tekst tilbage, medsender vi en regning på det aftalte beløb. Du kan betale via Mobile Pay eller en alm. bankoverførsel. Betalingsfristen er otte dage, så du har god tid til at gå korrekturen igennem, inden du betaler.

Hos Opgavekorrektur skal du altså ikke afgive kreditkortoplysninger ved bestilling, og du undgår således, at beløbet trækkes fra din konto, inden du har haft mulighed for at gå korrekturen igennem. Det er samtidigt din garanti for, at vi leverer en ydelse af høj kvalitet.

Reklamation

Hvis du ikke er tilfreds med det arbejde, vi har udført, tager du kontakt til os hurtigst muligt eller inden for rimelig tid efter, at du har modtaget "varen". Så følger vi op på henvendelsen og skriver tilbage hurtigst muligt.

Det er heldigvis meget sjældent, at vores kunder reklamerer over arbejdet, men hvis det sker, er vores udgangspunkt, at kunden har en pointe. Du kan læse mere om proceduren ved reklamation her.