korrekturlæsning bachelor

Kvalitetssikring af sproget

Korrekturlæsning af din bachelor

Med korrekturlæsning af din bachelor bliver sproget et positivt bidrag til det helhedsbillede, censor danner sig af opgaven. Sproget skal altid indgå i bedømmelsen. En professionel korrekturlæsning af din bacheloropgave sikrer, at sproget ikke påvirker karakteren negativt. Et godt og flydende akademisk sprog kan tværtimod trække karakteren op.

Med korrekturlæsning af din bachelor bliver alle opgavens stavefejl og grammatiske fejl rettet. Vælger du den korrekturform, der hedder Korrektur Plus, retter vi - ud over de formelle fejl - også sproglige uklarheder og dårlige formuleringer. Det løfter sproget endnu et niveau.

FEJLFRI OPGAVE

Korrektur Basis retter alle

 Stavefejl

 Grammatiske fejl, fx bøjningsfejl

 Slåfejl

 Tegnsætningsfejl, herunder komma

 Andre formelle fejl

Korrektur Plus retter alle

 Formelle fejl

 Uklare og problematiske sætninger

DINE FORDELE

Opgavekorrektur.dk

 Danmarks billigste bachelorkorrektur

 Gratis prøvekorrektur

 Højt serviceniveau og support efter behov

 Hurtige leveringstider

 Betaling, når korrekturen er godkendt af dig

Priser på bachelorkorrektur

Vi tilbyder studerende Danmarks billigste korrekturlæsning af bachelor-projekter. Vores priser er nemlig tilpasset den økonomiske virkelighed for studerende på SU. 

Prisforskellen på Korrektur Basis og Korrektur Plus dækker over, at Korrektur Plus - udover at rette alle de formelle fejl i bacheloropgaven - også korrigerer uklart og upræcist sprog. Med Korrektur Plus får du altså en korrekturform, der gør dit sprog mere fagligt, fordi det bliver mere klart og præcist.

I prisberegneren kan du se, hvad professionel korrekturlæsning koster for en opgave på en given længde.

-

-

Professionelle korrekturlæsere

Hos Opgavekorrektur.dk er det en professionel korrekturlæser, der retter din bacheloropgave igennem, så den er fejlfri fra a til z.

Jan, der ejer Opgavekorrektur.dk, og som selv er censor på skriftlige opgaver ved flere uddannelsesinstitutioner, tager en del af korrekturopgaverne selv. Men han holder også et vågent øje med, at de øvrige korrekturlæsere, der er tilknyttet Opgavekorrektur.dk, holder et højt niveau.

For alle vores korrekturlæsere gælder, at de

  behersker dansk/engelsk skriftsprog til perfektion
  kan identificere og rette fejl og mangler på alle sproglige niveauer
  h
ar et indgående kendskab til akademiske fremstillingsformer og videnskabelig opgaveskrivning.

Vi bestræber os på at fordele korrekturopgaverne på en måde, så den korrekturlæser, der sidder med din opgave, har et forhåndskendskab til det fagområde, opgaven tilhører.

På siden her kan du - med afsæt i et konkret uddrag af en bacheloropgave - se, hvad det er for fejl, som korrekturlæsningen typisk vil rette.

Sproget og karakteren

Det er ikke lige meget, om sproget i en bacheloropgave er godt eller dårligt. Sproget indgår som et centralt element i det helhedsindtryk, censor danner sig af bacheloren. I Eksamensbekendtgørelsen, fx for erhvervsrettede videregående uddannelser, og i forskellige studieordninger nævnes sproget altid som noget, der skal medtages i bedømmelsen af bacheloren.

Sproget skal først og fremmest være læseligt og give mening. Men det er ikke gjort med det. I en bacheloropgave skal man skrive videnskabeligt. En opgave er jo i princippet et lille stykke videnskab. At skrive videnskabeligt vil sige følgende:

  At skribenten i sproget udtrykker en bevidsthed om opgavens metoder og begreber, og man skal kunne forklare de begreber og metoder, man benytter sig af for at undersøge en given sag.
  At skribenten behersker og benytter den fagterminologi, der knytter sig til opgavens faglige område. Fagbegreber er gode, fordi de udtrykker en given betydning meget præcist.
  At skribenten demonstrerer en sikkerhed i akademiske fremstillingsformer som redegørelse, analyse, vurdering og diskussion.

Med et korrekt, velformuleret og akademisk sprog har du allerede fra start et forspring i censors vurdering af opgaven.

Book en tid til korrektur af din bachelor

Opgavekorrektur er sæsonbetonet arbejde. Det er typisk mod slutningen af et semester, at efterspørgslen på korrektur er størst. 

Vi har en stor kapacitet, men vil du være sikker på, at vi kan læse korrektur på din bacheloropgave, kan du med fordel booke en tid til korrektur.

Det er meget simpelt at booke en tid til korrektur. I formularen indtaster du opgavens sprog (dansk/engelsk), dens forventede længde og forventet dato for upload af opgaven til korrekturlæsning. Så sørger vi for, at der er en professionel korrekturlæser klar til at give sproget i din bachelor et markant løft, der hæver opgavens samlede niveau.

Du kan selvfølgelig også booke tid til korrektur af specialer og alle andre studierelaterede opgaver.

Læs mere

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til priser, levering, korrekturformer eller andet, er du velkommen til at sende os en besked gennem formularen her.

KONTAKT OS

Dit navn*

Din email*

Emne

Besked