Korrekturlæsning af bacheloropgaver

Med korrekturlæsning af din bachelor bliver sproget et positivt bidrag til det helhedsbillede, censor danner sig af opgaven. Sproget skal altid indgå i bedømmelsen. En professionel korrektur af dit bachelorprojekt sikrer, at sproget ikke påvirker karakteren negativt. Et godt og flydende akademisk sprog kan tværtimod trække karakteren op.

Med bachelor-korrekturen bliver alle opgavens stavefejl og grammatiske fejl rettet. Vælger du den korrekturform, der hedder Korrektur Plus, retter vi – ud over de formelle fejl – også sproglige uklarheder og dårlige formuleringer. Det løfter sproget endnu et niveau.

Priser pĂĄ korrektur af bachelorprojekt

Vi tilbyder studerende Danmarks billigste bachelorkorrektur. Vores priser er tilpasset den økonomiske virkelighed for studerende på SU. 

Prisforskellen på Korrektur Basis og Korrektur Plus dækker over, at Korrektur Plus – udover at rette alle de formelle fejl i bacheloropgaven – også korrigerer uklart og upræcist sprog. Med Korrektur Plus får du altså en korrekturform, der gør dit sprog mere fagligt, fordi det bliver mere klart og præcist.

Kan du leve med enkelte fejl i korrekturen, kan Budget-korrektur være løsningen for dig. Budget-korrektur er ekstrem billig akademisk korrektur, men vi fastholder en høj kvalitet i arbejdet. Korrekturen vil typisk rette mellem 20-40 fejl pr. normalside. Antallet afhænger naturligvis af, hvor mange fejl der rent faktisk er at rette.

CLEAN

kr. 27
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Korrekt stavning
✔ Korrekt punktum og komma
✔ Korrekt grammatik

EXTENDED

kr. 33
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Alt fra Clean
✔ Omformulering uklart sprog
✔ Ensretning stavemåde
✔ Tjek af referenceteknik
✔ Kommentarer til sproget

SPARRING

kr. 49
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk sparring og korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Alt fra Extended
✔ Fokus problemformulering
✔ Fokus rød tråd
✔ Styrker og svagheder

Professionelle korrekturlæsere

Hos Opgavekorrektur.dk er det en professionel korrekturlæser, der retter din bacheloropgave igennem, så den er fejlfri fra a til z.

Jan, der ejer Opgavekorrektur, og som selv er censor på skriftlige opgaver ved flere uddannelsesinstitutioner, tager en del af bachelorkorrekturen selv. Men derudover har vi et team af professionelle sprogfolk knyttet til virksomheden. Læs mere om korrekturlæserne her.

Korrekturlæserne har forskellige baggrunde, fx som cand.mag., journalist, korrespondent og tekstforfatter. 

Selv om korrekturlæserne har forskellige faglige baggrunde, kan vi ikke altid finde en korrekturlæser, der har en specialviden om den konkrete bacheloropgaves faglige indhold. Det ville kræve, at vi havde et meget stort antal studerende fra forskellige fakulteter og fag til rådighed som freelance korrekturlæsere.

Det ønsker vi ikke. For os er det afgørende, at korrekturlæseren er færdiguddannet og har professionel erfaring med at arbejde med sprog og tekster. Det er en del af vores kvalitetssikring.

For alle vores korrekturlæsere gælder, at de

 • behersker dansk/engelsk skriftsprog til perfektion
 • kan identificere og rette fejl og mangler pĂĄ alle sproglige niveauer.

På siden her kan du - med afsæt i et konkret uddrag af en bacheloropgave - se, hvad det er for fejl, som korrekturlæsningen typisk vil rette.

Opgave-sparring

Opgave-sparring

Et akademisk løft af din opgave

Har du brug for en kvalificeret feedback på din problemformulering, den røde tråd i opgaven, argumentationen m.v. Vi peger på styrker og svagheder i opgaven og anviser, hvordan du kan løfte opgavens akademiske niveau.

Vælg mellem flere pakker, eller fortæl os, hvad du har brug for. Vi indretter sparringen efter dine behov.

Sproget og karakteren

Det er ikke lige meget, om sproget i en bacheloropgave er godt eller dårligt. Sproget indgår som et centralt element i det helhedsindtryk, censor danner sig af bacheloren. I Eksamensbekendtgørelsen, fx for erhvervsrettede videregående uddannelser, og i forskellige studieordninger nævnes sproget altid som noget, der skal medtages i bedømmelsen af bacheloren.

Sproget skal først og fremmest være læseligt og give mening. Men det er ikke gjort med det. I en bacheloropgave skal man skrive videnskabeligt. En opgave er jo i princippet et lille stykke videnskab. At skrive videnskabeligt vil sige, at

 • skribenten i sproget udtrykker en bevidsthed om opgavens metoder og begreber, og man skal kunne forklare de begreber og metoder, man benytter sig af for at undersøge en given sag
 • skribenten behersker og benytter den fagterminologi, der knytter sig til opgavens faglige omrĂĄde
 • skribenten demonstrerer en sikkerhed i akademiske fremstillingsformer som redegørelse, analyse, vurdering og diskussion.

Med et korrekt, velformuleret og akademisk sprog har du allerede fra start et forspring i censors vurdering af opgaven.

Hjælp til at skrive bacheloropgaven?

Vi bliver jævnligt spurgt, om vi kan hjælpe med at skrive bacheloren. Det gælder typisk i tilfælde, hvor en studerende arbejder alene med bacheloropgaven, og hvor det kniber med tiden og overblikket. 

Vi bliver desværre nødt til at afvise at hjælpe med at skrive bacheloren. Det er ulovligt, og det ligger uden for det område, vi bevæger os indenfor, nemlig sproglig optimering af akademiske tekster.

Vi hjælper med at løfte sproget flere niveauer, så sproget bliver en medvindsfaktor i bedømmelsen af opgaven. Det er det, vi gør. Og den form for hjælp er fuldt ud lovlig.

Hvad kan du selv gøre for at rette opgaven?

Selvom der er mange ting, du selv kan gøre, er der mange, der foretrækker at få en professionel korekturlæser til at rette bachelorprojektet. 

Men har du mod på det, kan du selvfølgelig også selv gøre en helt masse for at give sproget et løft. Vi har skrevet fem tips til, hvordan du skal rette opgaven selv, og hvad du særligt skal være opmærksom på. Er det et specifikt sproglig udfordring, nemlig kommatering, du kæmper med, bør du orientere dig i de kommaregler, der kan fjerne 80 % af kommafejlene i din opgave.

GDPR

Hos Opgavekorrektur gĂĄr vi meget op i datasikkerhed.

Vores kunder skal kunne føle sig 100 % sikre på, at de opgaver, de sender til os, bliver behandlet professionelt, så de ikke kommer i hænderne på 3. mand eller fanges af en plagiatkontrol, fordi den tidligere har været i vores systemer.

Vores hjemmeside er SSL-sikret. Det kan du se på hængelås-ikonet i adressefeltet. SLL-certifikatet betyder, at alle data, der sendes fra hjemmesiden, krypteres og sikres mod tyveri. De servere, vi bruger, overholder alle GDPR-bestemmelser.

Internt har vi meget strikse procedurer for, hvordan vi håndterer kundernes opgaver. Vores korrekturlæsere underskriver en fortrolighedserklæring, hvor de forpligter sig på at behandle opgaver i henhold til de retningslinjer, vi udstikker.

Vi sletter alt indhold senest tre uger efter, at et kundeforhold er afsluttet.

Du kan læse meget mere om, hvordan vi sikrer din opgave, og hvordan vi sikrer din anonymitet på siden om persondata.

Book en tid til korrektur af din bachelor

Opgavekorrektur er sæsonbetonet arbejde. Det er typisk mod slutningen af et semester, at efterspørgslen på korrektur er størst. 

Vi har en stor kapacitet, men vil du være sikker på, at vi kan læse korrektur på din bacheloropgave, kan du med fordel booke en tid til korrektur.

Det er meget simpelt at booke en tid til korrektur. I formularen indtaster du opgavens sprog (dansk/engelsk), dens forventede længde og forventet dato for upload af opgaven til korrekturlæsning. Så sørger vi for, at der er en professionel korrekturlæser klar til at give sproget i din bachelor et markant løft, der hæver opgavens samlede niveau.

Du kan selvfølgelig også booke tid til korrektur af specialer og alle andre studierelaterede opgaver.

Læs mere

FAQ – Bacheloropgave

Det gør en professionel korrekturlæser med speciale i akademisk korrektur. Vores korrekturlæsere er udvalgt efter uddannelse, akademisk erfaring og sproglige kompetencer.
Læs mere om korrekturlæserne her.
Ja, Opgavekorrektur tilbyder vejledning både under og efter skriveprocessen. Måske du har brug for sparring om problemformuleringen, metodeafsnittet, den røde tråd eller noget helt fjerde?
Læs mere om opgavesparring her.
Alle!
En professionel korrekturlæser retter fejl på alle sproglige niveauer: stavefejl, kommafejl, grammatiske fejl, bøjningsfejl med videre.
Med den udvidede plus-korrektur omformuleres uklare sætninger, korrekturlæseren skriver en række kommentarer til sproget, og man får en personlig feedback.
Det kan man gøre direkte på nettet her. Når du har udfyldt og sendt formularen, får du en bekræftelse tilsendt pr. mail med alle de oplysninger, du skal bruge.

Hvad kan vi hjælpe med?

Du er meget velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål til vores korrektur-service.

Alle henvendelser og tilsendt materiale behandles fortroligt.

  OPGAVEKORREKTUR

  Opgavekorrektur er et online korrekturbureau. Vores kerneomrĂĄde er akademisk korrektur af studieopgaver pĂĄ dansk eller engelsk. Vi fokuserer pĂĄ god kundeservice, lave priser og fremragende korrektur.

   

  KONTAKT OS
  Skriv, ring eller sms.

  +45 93908933
  mail@opgavekorrektur.dk
  Facebook