AKADEMISK KORREKTUR

Dansk og engelsk

Pris: 35 kr. pr. normalside

Korrekturlaesning

Akademisk Korrektur indeholder følgende elementer:

 • Rettelse af alle fejl
 • Omformulering af uklart sprog
 • Harmonisering af begreber
 • Tjek af referenceteknik
 • Kommentarer til sproget

Pris: 35 kr. pr. normalside (á 2400 tegn med mellemrum)

Rettelse af alle fejl

Når vi korrekturlæser din opgave, retter vi alle stavefejl, bøjningsfejl, tegnsætningsfejl (komma, punktum og andre tegn), ordstillingsfejl, kongruensfejl og alle andre fejl. Den opgave, du får retur, er altså fejlfri.

Omformulering af uklart sprog

En fejlfri opgave er ikke nødvendigvis en velformuleret opgave. Hvis du vælger Akademisk Korrektur omformulerer vi også uklart sprog, så indholdet træder mere tydeligt frem. I en akademisk opgave formidler du faglig viden, og det er vigtigt, at indholdet formidles klart.

Vi omformulerer direkte i teksten, når vi er helt sikre på, at en omformulering gør sproget bedre. Hvis vi er i tvivl om, hvad skribenten mener, og derfor i tvivl om, hvordan det skal omformuleres, vil vi forslå en omformulering i en marginkommentar. Hvis skribenten synes, at forslaget er godt, overfører han/hun selv forslaget til teksten.

Harmonisering af begreber

I akademiske opgaver er det særligt vigtigt, at begrebsanvendelsen er konsistent. Med Akademisk Korrektur harmoniserer vi begrebsanvendelsen, så det faglige indhold formidles klart og entydigt.

Ensretningen gælder også for stavemåde. Hvis skribenten veksler mellem at skrive "ressource" og "resurse" (begge godkendte stavemåder), vil korrekturlæseren ensrette stavningen af ordet, fx til "resurse".

Tilsvarende, hvis skribenten veksler mellem at forkorte "for eksempel" med "fx" og "f.eks.", vil korrekturlæseren vælge den ene form og konsekvensrette i hele opgaven.

Tjek af referenceteknik

Referencer er et centralt element i alle akademiske opgaver. Med Akademisk Korrektur tjekker vi, om opgavens referencer, citater og litteraturliste er i tråd med en akademisk norm.

Der er forskellige normer, men på de fleste uddannelser er APA det foretrukne referencesystem. Det er derfor APA, vi tjekker op imod.

Der er ikke tale om, at vi retter direkte i referencer eller i litteraturliste. Der er forskellige referencesystemer, og det kan være, at skribenten bruger et andet system end APA. Vi skriver i stedet en marginkommentar, hvis en reference, et citat eller en titel i litteraturlisten ikke følger APA. Så kan skribenten selv kan rette det.

Kommentarer til sproget

Akademisk Korrektur inkluderer en række marginkommentarer i opgaven. En del kommentarer vil være forslag til omformuleringer og bemærkninger til opgavens referencer, citater og litteraturliste.

Her er nogle eksempler:

 • Denne sætning er lidt upræcis. Overvej derfor: "Herefter vil jeg gennemgå billedsiden og tekstsiden og til sidst se på fortællingen som ikonotekst."
 • Her taler du om 'den hermeneutiske cirkel', men tidligere har du brugt 'den hermeneutiske spiral'. Jeg konsekvensretter til 'hermeneutiske spiral', da det er den form, du anvender mest.
 • Ifølge APA markeres korte citater (under 40 ord) som dette med anførselstegn. Der laves ikke linjebrud og indrykning eller kursiveres (med mindre selvfølgelig kilden er i kursiv). I kontrast til blokcitater kommer sluttegnet efter parentes med kildehenvisning.
 • Måske er det en fagterm, der er anerkendt, men umiddelbart ville jeg her foretrække "kompromittere" eller "svække".
 • Ordet "afskrive" har – i mine ører – en lidt unødig tvetydighed. Kunne man sige "kassere" eller "undlade at benytte" i stedet?
 • Overvej at erstatte denne passage med: "I denne opgave vil jeg undersøge, om ..." Det er helt accepteret at bruge 'jeg' i en akademisk opgave, og det gør ofte sproget mere ligefremt og klart (men hvis du på dit studie har lært, at 'jeg' er bandlyst i akademiske opgaver, skal du selvfølgelig ikke ændre det).
 • Vær opmærksom på konsekvens i måden af skrive anførselstegn: ´...´ eller "…" Brug helst den samme form gennem hele opgaven."

Kun positive ord herfra! Vi fik rettet vores speciale af opgavekorrektur.dk og vi har kun gode ting at sige om dem! Korrekturen var helt igennem sublime! Alle rettelser var velunderbygget og velbegrundet! Aftaler blev overholdt til punkt og prikke og vi vil klart anbefale dem til andre som gerne vil have læst og rettet korrektur på deres opgave.
Vi siger tusinde tak for den gode oplevelse og den store hjælp!

Nana Bente Træde

Jeg fik læst korrektur på min afsluttende opgave på HD2 del. Jeg skrev opgave alene, hvilket gjorde det svært at se "skoven for træer" så for mig en uvurderlig hjælp både i forhold til at få rettet slåfejl og tegnsætning. Men især også værdifulde input til sproglige formuleringer og akademiske retningslinjer. Har uden tvivl gjort at jeg har afleveret et produkt på en langt højere niveau. Og udover det, er det min oplevelse at prisen er helt fail i forhold til det man får.

Jesper

Mit speciale blev super godt og korrekturlæsningen satte prikken over i'et da sætningerne blev lettere at læse, bedre flow og korrekt komma. Det var perfekt!
Da jeg forsvarede mit speciale fik jeg stor ros. Både for det skriftlige og for det mundtlige. Det gav mig ro at vide at der var styr på både sætningskonstruktion og kommasætning som er mine svageste sider. Det klarede Opgavekorrektur for mig.
Den efterfølgende regning var super fair og jeg giver mine bedste anbefalinger til Opgavekorrektur, Jan og den person som rettede mit speciale. Det var alle pengene værd.

Annmaia Møller

Jan og hans team er bare fantastisk og super dygtig. Kvaliteten er i top. Jeg fik ros for grammatikken under forsvaret og det kan jeg takke Jan og hans team for. Jeg kan kun anbefale Opgavekorrektur.dk, da man få en korrekturlæsning der er alle penge værd. Jeg kan anbefale pakken med akademisk korrektur, da man får brugbar feedback.
Servicen er bare super 🙂

Cæcilia Simonesen


Retter I med track changes, så man kan se, hvad der er rettet?

Ja, vi retter altid med Words rettefunktion, og vi sender opgaven tilbage til dig i to versioner: én med synlige rettelser og en uden.

Retter I opgaver inden for alle emner?
Ja, vi retter opgaver om revision, pædagogisk psykologi, sygepleje og om alle andre emner. Vores speciale er akademisk korrektur, og vi kender alt til akademisk sprog.

Hvor lang tid tager det at rette 50 sider med Akademisk Korrektur?
Som en tommelfingerregel bruger vi én dag pr. 20 sider. Så hvis din opgave er 50 sider, skal vi "låne" den i 2-3 dage. Vi kan godt gøre det hurtigere, men der vil så være et eksprestillæg.

Hvor meget tid skal man bruge på at bearbejde korrekturlæsningen?
Det varierer meget fra opgave til opgave til opgave og fra person til person, men det er altid en god idé af afsætte en dags tid – eller to, hvis det er en lang opgave. Der vil typisk være en række marginkommentarer, man skal forholde sig til, og det er også meget rart at have tid til at tjekke nogle af rettelserne igennem.

Hvad får jeg ved jer, som jeg ikke får med ChatGPT?
Du får først og fremmest en korrekturlæser, der forstår det, du skriver, og som derfor kan tage stilling til, om en rettelse eller en omformulering forbedrer sproget og fremmer formidlingen. En chatbot retter uden bevidsthed. Hvis den omformulerer en sætning, ved den ikke, om omformuleringen ændrer betydningen af sætningen. Det ved kun en korrekturlæser. Du får også en korrekturlæser, der forholder sig kritisk til det, du skriver: giver sætningerne mening, er begrebsanvendelsen konsistent, er referenceteknikken korrekt? 

 

korrekturlaesning-korrektur
korrekturlaesning-korrektur

Standardkorrektur

Har du ikke tid til korrekturlæsningen? Med denne service rettes alle fejl, fx stavefejl, grammatiske fejl, kommafejl, slåfejl og alle andre fejl. Vi sørger for, at opgaven er fejlfri fra a til z.

Læs mere her

Akademisk Korrektur

Servicen indeholder alt fra Standardkorrektur, men i tillæg får du omformuleringer til et mere akademisk sprog, tjek af referenceteknik, begrebsharmonisering og kommentarer til sprogbrugen.

Læs mere her

Akademisk Sparring + Akademisk Korrektur

Ønsker du både akademisk sparring og akademisk korrekturlæsning? Sparringen giver konkrete forslag til, hvordan du kan forbedre din opgave. Korrekturlæsningen løfter sproget markant.

Læs mere her

Startpakke til den gode opgaveskrivning

Det er svært at skrive akademisk, og mange kommer skævt fra start. Få hjælp til emnevalg, problemformulering, teori, metode, struktur, litteratur mv., så du får det rigtige afsæt til at skrive en god opgave.

Læs mere her

Akademisk Sparring

Akademisk Sparring er til dig, som gerne vil have vejledning under opgaveskrivningen, så processen bliver en god oplevelse, og så opgaven lever op til de krav, der stilles til den.

Læs mere her

Transskribering af interviews

Transskribering er meget tidskrævende. Overvej derfor at overlade arbejdet til Opgavekorrektur. Vi er specialister i transskribering af kvalitative lyddata og laver udskrifter i høj kvalitet – lige til at analysere.

Læs mere her