Akademisk skrivning

Akademisk skrivning skal følge de krav til indhold og form, der gælder for uddannelsessystemets længere opgaver: bachelorprojekter, specialer og ph.d.-afhandlinger.

En akademisk opgave tager afsæt i en problemformulering, der klart og entydigt beskriver, hvad "problemet" er, og hvad man vil undersøge. 

At skrive videnskabeligt indebærer desuden, at man inddrager eksisterende viden og teori, er bevidst om sit metodevalg, argumenterer og dokumenterer opgaven gennem et klart og transparent referencesystem. 

Dertil kommer krav til den akademiske opgaves sproglige udformning. Sproget skal være klart, entydigt og præcist.

Søg viden om akademisk skrivning

Hos Opgavekorrektur stiller vi en række artikler om akademisk skrivning til rådighed. Vi har listet dem herunder. God fornøjelse.

 


 

Problemformulering

Problemformuleringen er vigtig. En god problemformulering er grundlaget for en god opgave, og den virker som styringsmekanisme for skriveprocessen.

Læs mere om problemformulering.

Diskussion

Langt de fleste akademiske opgaver rummer et diskuterende element. Man kan fx diskutere sin metodes styrker og svagheder, og man kan diskutere den teori, man bygger sin opgave på.

Læs mere om diskussion.

Akademisk sprog

Som et central element i akademisk skrivning hører den sproglige udformning. Mange tror fejlagtigt, at man ikke må skrive "jeg", og at lange sætninger og passiver er et gode. Det er det ikke nødvendigvis.

Læs mere om akademisk sprog.

APA-standarden

Akademisk skrivning indebærer, at man dokumenterer gennem en konsekvent reference- og citatteknik. Der findes flere standarder, men APA (American Psychological Association)  er ganske udbredt på danske uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om APA-standarden.

Kildehenvisning

Kildehenvisning er et centralt aspekt ved det at skrive akademisk. Og det skal gøres konsekvent efter gældende normer. Se, hvordan du henviser til mange forskellige kildetyper.

Læs mere om kildehenvisning.

Litteraturliste

Litteraturlisten er en alfabetisk ordnet kildeliste, der skal gøre det muligt at genfinde de kilder, der anvendes i opgaven.

Læs mere om litteraturliste.

Citering

I akademiske opgaver gælder særlige regler for, hvordan man indsætter et citat. Man skal citere kilden loyalt, være konsekvent i citatteknikken og kreditere den kilde, der citeres.

Læs mere om citering.

APA FAQ

Se denne FAQ-side om APA Style. Du finder svar på mange af dine spørgsmål om referenceteknik. Hvad betyder DOI? Hvordan henviser man til en kilde uden forfatter? ... og mange flere typiske spørgsmål.

Læs mere om APA FAQ.

Kommaregler

Det er slet ikke så svært at få styr på kommaet. Hvis blot man følger nogle enkle tommelfingerregler, kan man luge kraftigt ud i antallet af fejl.

Læs mere om kommaregler.

Abstract

Abstractet er et uomgængeligt element i enhver akademisk opgave. Her får du 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

Læs mere om abstract.

Akademisk engelsk

Mange studerende skriver deres opgave på engelsk. Det er i sagens natur en sproglig udfordring for de fleste med dansk som modersmål.

Læs mere om akademisk engelsk.

Komma på engelsk

De danske kommaregler kan desværre ikke overføres én-til-én til engelsk. Der er en del forskelle, man skal være opmæksom på.

Læs mere om engelsk komma.

Britisk el. amerikansk?

Når man skriver en akademisk opgave på engelsk, skal man være opmærksom på, hvilken variant af engelsk man vil anvende. Der er nemlig forskelle.

Læs mere om UK- og US-engelsk.

Guide til APA

Har du styr på dine kildehenvisninger og citatteknik? APA er et udbredt og anerkendt referencesystem, der særligt bruges i akademiske tekster.

Læs mere om APA her.

Verbers tidsbøjning

Hos Opgavekorrektur oplever vi, at særligt tidsbøjningen af verber kan drille, når man som dansk studerende skal skrive en opgave på engelsk.

Læs mere om verbers tidsformer.

Skriv et godt engelsk: do's and don'ts

Det er svært at skrive på et andet sprog end sit eget. Men følger du nogle enkle råd, kan du løfte formidlingen i din akademiske opgave på engelsk.

Læs mere om at skrive gode opgaver på engelsk.

Indledning

Dine bedømmere danner sig et indtryk af opgavens niveau allerede i indledningen. Derfor: Skab fundamentet for en god karakter med en god indledning.

Læs mere om at skrive en indledning her.

Empiri

Empirien er det materiale, der analyseres med henblik på at skabe ny viden. Empiri kan antage mange former: observationer, cases, data, udsagn med videre.

Læs mere om empirisk materiale her.

Teori

Teori i en akademisk opgave inddrages typisk for at "forstå" empirien. Teori er den vinkel eller grundantagelse, man lægger ned over empirien for at gøre den analyserbar.

Læs mere om teori i videnskabelige opgaver her.

Konklusion

I en konklusion skal man konkludere! Det betyder, at man i konklusionen skal komme med et sammenfattende svar på sin problemformulering. 

Læs mere om at skrive en konklusion her.

Tabeller og figurer

Inkonsistens i brugen af tabeller og figurer i akademiske opgaver fremmer ikke muligheder for en høj karakter. Lær at bruge dem korrekt her.

Læs mere om tabeller og figurer.

Forkortelser

I begrebstunge akademiske opgaver bruger man typisk mange forkortelser for at højne læsevenligheden. Men vidste du, at der er regler for, hvordan de skal bruges?

Læs mere om forkortelser.