Skriv en god opgave på engelsk – do’s and don’ts

Denne artikel er målrettet studerende, der skal skrive en akademisk opgave på engelsk, og som gerne vil løfte opgavens sprog og formidling.

Hos Opgavekorrektur retter og sparrer vi dagligt på akademiske opgaver, så vi ved, hvor skoen trykker, og vi ved, hvordan man selv – uden assistance udefra – kan arbejde på at forbedre sproget og den faglige formidling i sin opgave.

Her følger fire råd.

1. Definér opgavens fagbegreber, og præsentér opgavens forkortelser

Definér og forklar opgavens centrale fagbegreber – og hellere lidt for meget end lidt for lidt. Faktisk kan man med fordel – hver gang et nyt fagbegreb anvendes i opgaven – definere begrebet. Dette er naturligvis særligt relevant, hvis begrebet er tvetydigt, eller hvis man i opgavekonteksten fokuserer på et særligt aspekt af begrebet eller skriver ud fra en særlig forståelse eller fortolkning af begrebet.

Don’t: In this study, the motivation of employees at Burger Tycoon was measured.

Do: This study aimed to measure the motivation of employees at Burger Tycoon. Motivation refers to the employees’ desire to perform well at work.

Det er også vigtigt at præsentere de forkortelser, der anvendes i opgaven, fx af lange fagbegreber, der gentages mange gange. Skriver man eksempel om low-impact rainforest management og gerne vil bruge begrebet i en forkortet version, skal man huske at introducere forkortelsen tidligt, helst første gang begrebet anvendes.

Don’t: In this study, methods of LIRM were investigated. There are many different types of low-impact rainforest management. Hansen (2014) defines LIRM as…

Do: In this study, methods of low-impact rainforest management (LIRM) were investigated. There are many different types of LIRM, including…

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

2. Undgå upræcise og overflødige ord/fraser

På engelsk findes en række af ord, som kan betragtes som overflødige eller sågar forbudte i akademiske kontekster, fx når man skriver en bacheloropgave, et speciale eller en ph.d.-afhandling. Det gælder fx for adjektivet very, der bør undgås, fordi det er upræcist.

Don’t: The participants in the study were found to be very motivated.

Do: The participants in the study were found to have high levels of motivation. 67% answered that they felt ‘eager’ to come to work in the morning, and 83% answered that their performance was highly influenced by the ‘Employee of the Month’ programme, which rewards the winner with £1,000.

 Herunder ses eksempler på ord og fraser, der bør undgås i akademiske tekster.

 

Don'ts Do's
very, totally, completely

The students were very nice.

a high level of (eller endnu bedre: et konkret tal)

The students were nice.

with the exception of

All the men, with the exception of one, agreed.

except

All the men except one agreed.

a large proportion of, a lot of

A large proportion of the participants gave this answer.

many/several/eight/percentage

78% of the participants gave this answer.

kind of, sort of, a bit

The interviews were a bit difficult.

somewhat/to some degree (eller udelad)

The interviews were difficult.

The interviews were somewhat difficult.

bad

A bad result.

poor/negative

A negative result.

big

A big sample

large

A large sample

serves to, helps to

This chapter serves to explain…

   

This chapter explains

 

Ud over disse ‘no-go’-ord og fraser skal man være opmærksom på overflødige kombinationer af ord, der lyder ”akademiske”, men som med fordel kan trækkes sammen til et ord: future plans, collaborate together, unexpected surprise og mange andre! Det er såkaldte pleonasmer, altså en frase bestående af to ord, hvor det ene er helt og aldeles overflødigt.

Man bør altid have som mål for sin akademiske skrivning på engelsk, at man fatter sig i korthed. Så skær alt det overflødige fra – det gør kun sproget meget mere præcist.

3. Hold (de fleste) sætninger korte

På dansk er det helt naturligt, at man formulerer sig i relativt komplekse sætninger, når man bedriver akademisk skrivning.

Der er en tendens til, at man overfører de komplekse sætninger til akademisk engelsk. Og det er et problem, for på engelsk formulerer man sig mere kortfattet end på dansk.

En tommelfingerregel, som mange lærer i den engelske skole, lyder: One idea per sentence! Det kan oversættes til en mening pr. sætning.

Man lærer det grundskolen i engelsktalende lande, og det er et skriveprincip, man viderefører helt op til det højeste akademiske niveau.

Der er selvfølgelig undtagelser, og nogle gange giver det også god mening at koble to meninger i den samme sætning. Men generelt sætter man flere punktummer på engelsk, end man gør i en akademisk opgave, skrevet på dansk.

Sammenlign de to sætningskomplekser nedenfor:

Don’t:

It has been reported that enthusiastic teachers increase the levels of students’ motivation (Grøn, 2005), and this is demonstrated in a study by Lee (2006), where the mean positive score – out of 40 – was six points higher for students with enthusiastic teachers, but on the other hand, enthusiastic teachers can be demotivating: as Khan (2012) explains, they can be overly excited and keen, which might lead to students who struggle with the subject feeling less confident.

Dette sætningskompleks er kompliceret syntaktisk set. Det kunne sagtens være noget, der er skrevet af en dansk studerende, fordi vi på dansk har tradition for lange og komplicerede sætningsstrukturer i akademiske kontekster.

Men på akademisk engelsk ville man bryde hele sætningskomplekset op i flere selvstændige sætninger, adskilt af punktum:

Do:

It has been reported that enthusiastic teachers increase the levels of students’ motivation (Grøn, 2005). This is demonstrated in a study by Lee (2006), where the mean positive score – out of 40 – was six points higher for students with enthusiastic teachers. However, enthusiastic teachers can also be demotivating. As Khan (2012) explains, their excitement and passion for the subject can cause them to teach more difficult topics. This might lead to students who struggle with the subject feeling less confident.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

4. Strukturér dine afsnit

Den kortfattede og præcise skrivestil, der kendetegner akademisk engelsk, gælder også på afsnitsniveau. Afsnittene bør holdes korte, og de bør – som tommelfingerregel – ikke indeholde mere end 5-6 (relativt korte) sætninger. Der bør altså, ideelt set, være 4-5 afsnit pr. side.

Ligesom sætningen har en struktur, og hele opgaven har en struktur, kan man også følge en skabelon for afsnittets struktur:

  • Indled afsnittet med en sætning, der introducerer afsnittets hovedidé eller pointe, og uddyb derefter pointen i afsnittet. Kun én pointe pr. afsnit. Lav linjeskift, når du begynder at skrive om en ny idé eller pointe.
  • Skab logiske sammenhænge mellem en sætning og den næste ved at bruge adverbier som however, for example og moreover. Det er ord, der både grammatisk og semantisk kobler sætningerne.
  • Undgå at gentage den samme pointe. Husk, hvad du allerede har skrevet, og referér til forrige pointer ved hjælp af henførende stedord såsom this.

Et eksempel kunne lyde som følger:

Hovedsætning: There has been a large body of research investigating the role of early exposure to reading aloud and the development of children’s reading abilities.

Uddybelse med eksempel: For example, Green (2013) found that children whose parents read aloud to them for at least one hour each day learned to read, on average, half a year earlier than children whose parents did not read aloud to them.

En modsigende pointe, der bliver introduceret med ‘however’: However, it is not clear whether this correlation might be caused by the higher socioeconomic status of the children whose parents read more. It may be that the focus on reading aloud detracts from efforts to reduce socioeconomic inequalities (Shaw, 2014).

Afsnittet ovenfor er struktureret hensigtsmæssigt, sætninger er ikke for lange og afsnittets samlede længde er passende.