Skriv en god opgave på engelsk – do’s and don’ts

Denne artikel er målrettet studerende, der skal skrive en akademisk opgave på engelsk, og som gerne vil løfte opgavens sprog og formidling.

Hos Opgavekorrektur retter og sparrer vi dagligt på akademiske opgaver, så vi ved, hvor skoen trykker, og vi ved, hvordan man selv – uden assistance udefra – kan arbejde på at forbedre sproget og den faglige formidling i sin opgave.

Her følger fire råd.

1. Definér opgavens fagbegreber, og præsentér opgavens forkortelser

Definér og forklar opgavens centrale fagbegreber – og hellere lidt for meget end lidt for lidt. Faktisk kan man med fordel – hver gang et nyt fagbegreb anvendes i opgaven – definere begrebet. Dette er naturligvis særligt relevant, hvis begrebet er tvetydigt, eller hvis man i opgavekonteksten fokuserer på et særligt aspekt af begrebet eller skriver ud fra en særlig forståelse eller fortolkning af begrebet.

Don’t: In this study, the motivation of employees at Burger Tycoon was measured.

Do: This study aimed to measure the motivation of employees at Burger Tycoon. Motivation refers to the employees’ desire to perform well at work.

Det er også vigtigt at præsentere de forkortelser, der anvendes i opgaven, fx af lange fagbegreber, der gentages mange gange. Skriver man eksempel om low-impact rainforest management og gerne vil bruge begrebet i en forkortet version, skal man huske at introducere forkortelsen tidligt, helst første gang begrebet anvendes.

Don’t: In this study, methods of LIRM were investigated. There are many different types of low-impact rainforest management. Hansen (2014) defines LIRM as…

Do: In this study, methods of low-impact rainforest management (LIRM) were investigated. There are many different types of LIRM, including…

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

Skriv bedre engelsk!

Skriver du et klart og præcist engelsk? Her er 4 råd til en bedre formidling af det faglige indhold.

Komma på engelsk

De engelske kommaregler er anderledes end de danske. Her er de 5 vigtigste regler for engelsk komma.

US- eller UK-engelsk?

Skriver du på amerikansk engelsk eller britisk engelsk? Her er de vigtigste forskelle.

Verbers bøjning

'I have been' eller 'I was'? Verbers tidsbøjning skaber mange problemer. Læs om, hvordan de undgås.

APA-guide

Korrekt kildehenvisning og citering er afgørende i en akademisk opgave. Læs om de vigtigste regler her.

Akademisk engelsk

Engelsk komma, US- eller UK-engelsk, verbers tidsbøjning, APA-guide og generelle tips og tricks.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

2. Undgå upræcise og overflødige ord/fraser

På engelsk findes en række af ord, som kan betragtes som overflødige eller sågar forbudte i akademiske kontekster, fx når man skriver en bacheloropgave, et speciale eller en ph.d.-afhandling. Det gælder fx for adjektivet very, der bør undgås, fordi det er upræcist.

Don’t: The participants in the study were found to be very motivated.

Do: The participants in the study were found to have high levels of motivation. 67% answered that they felt ‘eager’ to come to work in the morning, and 83% answered that their performance was highly influenced by the ‘Employee of the Month’ programme, which rewards the winner with £1,000.

 Herunder ses eksempler på ord og fraser, der bør undgås i akademiske tekster.

 

Don'ts Do's
very, totally, completely

The students were very nice.

a high level of (eller endnu bedre: et konkret tal)

The students were nice.

with the exception of

All the men, with the exception of one, agreed.

except

All the men except one agreed.

a large proportion of, a lot of

A large proportion of the participants gave this answer.

many/several/eight/percentage

78% of the participants gave this answer.

kind of, sort of, a bit

The interviews were a bit difficult.

somewhat/to some degree (eller udelad)

The interviews were difficult.

The interviews were somewhat difficult.

bad

A bad result.

poor/negative

A negative result.

big

A big sample

large

A large sample

serves to, helps to

This chapter serves to explain…

   

This chapter explains

 

Ud over disse ‘no-go’-ord og fraser skal man være opmærksom på overflødige kombinationer af ord, der lyder ”akademiske”, men som med fordel kan trækkes sammen til et ord: future plans, collaborate together, unexpected surprise og mange andre! Det er såkaldte pleonasmer, altså en frase bestående af to ord, hvor det ene er helt og aldeles overflødigt.

Man bør altid have som mål for sin akademiske skrivning på engelsk, at man fatter sig i korthed. Så skær alt det overflødige fra – det gør kun sproget meget mere præcist.

3. Hold (de fleste) sætninger korte

På dansk er det helt naturligt, at man formulerer sig i relativt komplekse sætninger, når man bedriver akademisk skrivning.

Der er en tendens til, at man overfører de komplekse sætninger til akademisk engelsk. Og det er et problem, for på engelsk formulerer man sig mere kortfattet end på dansk.

En tommelfingerregel, som mange lærer i den engelske skole, lyder: One idea per sentence! Det kan oversættes til en mening pr. sætning.

Man lærer det grundskolen i engelsktalende lande, og det er et skriveprincip, man viderefører helt op til det højeste akademiske niveau.

Der er selvfølgelig undtagelser, og nogle gange giver det også god mening at koble to meninger i den samme sætning. Men generelt sætter man flere punktummer på engelsk, end man gør i en akademisk opgave, skrevet på dansk.

Sammenlign de to sætningskomplekser nedenfor:

Don’t:

It has been reported that enthusiastic teachers increase the levels of students’ motivation (Grøn, 2005), and this is demonstrated in a study by Lee (2006), where the mean positive score – out of 40 – was six points higher for students with enthusiastic teachers, but on the other hand, enthusiastic teachers can be demotivating: as Khan (2012) explains, they can be overly excited and keen, which might lead to students who struggle with the subject feeling less confident.

Dette sætningskompleks er kompliceret syntaktisk set. Det kunne sagtens være noget, der er skrevet af en dansk studerende, fordi vi på dansk har tradition for lange og komplicerede sætningsstrukturer i akademiske kontekster.

Men på akademisk engelsk ville man bryde hele sætningskomplekset op i flere selvstændige sætninger, adskilt af punktum:

Do:

It has been reported that enthusiastic teachers increase the levels of students’ motivation (Grøn, 2005). This is demonstrated in a study by Lee (2006), where the mean positive score – out of 40 – was six points higher for students with enthusiastic teachers. However, enthusiastic teachers can also be demotivating. As Khan (2012) explains, their excitement and passion for the subject can cause them to teach more difficult topics. This might lead to students who struggle with the subject feeling less confident.

 

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

Korrektur af speciale

Sproget indgår i bedømmelsen. Derfor er et godt sprog i specialet vigtigt. Opgavekorrekturs korrekturlæsere er professionelle sprogfolk med lang erfaring i akademisk korrektur.

Korrektur af ph.d.

Korrektur af en ph.d.-afhandling kræver en korrekturlæser med stor akademisk erfaring. Det får man hos Opgavekorrektur. Vi er eksperter i akademisk korrektur.

Korrektur af BA-opgave

Bachelor-opgaven er den første store akademiske opgave, man skal skrive. Kom godt i gang med et fejlfrit og flydende opgavesprog. Få udført professionel akademisk korrekturlæsning.

Opgave-sparring

Vi tilbyder vejledning i skrivefasen. Få klar besked om opgavens styrker og svagheder – og klar besked om, hvad du kan gøre for at løfte opgaven. Vi tilbyder forskellige pakker.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

4. Strukturér dine afsnit

Den kortfattede og præcise skrivestil, der kendetegner akademisk engelsk, gælder også på afsnitsniveau. Afsnittene bør holdes korte, og de bør – som tommelfingerregel – ikke indeholde mere end 5-6 (relativt korte) sætninger. Der bør altså, ideelt set, være 4-5 afsnit pr. side.

Ligesom sætningen har en struktur, og hele opgaven har en struktur, kan man også følge en skabelon for afsnittets struktur:

  • Indled afsnittet med en sætning, der introducerer afsnittets hovedidé eller pointe, og uddyb derefter pointen i afsnittet. Kun én pointe pr. afsnit. Lav linjeskift, når du begynder at skrive om en ny idé eller pointe.
  • Skab logiske sammenhænge mellem en sætning og den næste ved at bruge adverbier som however, for example og moreover. Det er ord, der både grammatisk og semantisk kobler sætningerne.
  • Undgå at gentage den samme pointe. Husk, hvad du allerede har skrevet, og referér til forrige pointer ved hjælp af henførende stedord såsom this.

Et eksempel kunne lyde som følger:

Hovedsætning: There has been a large body of research investigating the role of early exposure to reading aloud and the development of children’s reading abilities.

Uddybelse med eksempel: For example, Green (2013) found that children whose parents read aloud to them for at least one hour each day learned to read, on average, half a year earlier than children whose parents did not read aloud to them.

En modsigende pointe, der bliver introduceret med ‘however’: However, it is not clear whether this correlation might be caused by the higher socioeconomic status of the children whose parents read more. It may be that the focus on reading aloud detracts from efforts to reduce socioeconomic inequalities (Shaw, 2014).

Afsnittet ovenfor er struktureret hensigtsmæssigt, sætninger er ikke for lange og afsnittets samlede længde er passende.

Super service!

Jeg havde behov for korrektur på en jurdisk specialeafhandling - firmaet leverede super god, hurtig, effektiv og kyndig hjælp/vejledning og formåede at gøre det super personligt.
Jeg ville ikke tøve med at bruge dem igen!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Jonas Kupper

Bedre bliver det ikke

Jeg har haft en fremragende oplevelse med Opgavekorrektur, der har rettet min bacheloropgave.
Kvaliteten, hastigheden og kommunikationen frem og tilbage var i særklasse. Jeg vil uden tvivl selv gøre brug af deres services fremadrettet.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Gustav Gade Lauritzen

Fantastisk bachelor oplevelse!

Super gode rettelser, fantastisk service og ufattelig venlig betjening! Jeg er bare ked af jeg først har fundet dem her til min afsluttende opgave, de kunne have været en stor hjælp de sidste 4 år!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Simone Counsell

Super kvalitet og service

Jeg bestilte korrektur plus til min kandidatafhandling i Jura.
Min afhandling skulle beskrive gældende ret for et retsområde der endnu ikke har præcedens ...
Det var tydeligt at korrekturlæseren havde stor erfaring med at rette juridisk tekst. Der hvor korrekturlæseren var i tvivl ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
jfnielsen

Opgavekorrektur med høj kvalitet

Vi brugte Opgavekorrektur.dk til vores afsluttende hovedopgave på HD studie og var meget tilfredse. Korrekturlæseren leverede rettelser af høj kvalitet og med en god feedback.
Vi kan klart anbefale at bruge Opgavekorrektur, det betaler sig i tidsbesparelse og højere karakter 🙂
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Sabine Mørch

Fremragende engelsk korrektur

som altid, sublim korrektur på rekordtid ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Peter Heyn

Skarp og kompetent korrektur af phd-afhandling

Rigtig skarp og kompetent korrektur og sprogrevision af min ph.d.-afhandling - fem stjerner herfra!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Marie Sundby Nickelsen

Fremragende arbejde

Fremragende arbejde! Jeg var meget tilfreds med korrekturlæsningen af mit speciale. Særligt den gode kundeservice. Jeg blev mødt med stor fleksibilitet og imødekommenhed. Den største anbefaling herfra.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Helle Aarø-Hansen

Vores varmeste anbefalinger

Vi har benyttet os af opgavesparring og korrektur. De er effektive, professionelle, leverer høj kvalitet, god service, har forståelse for tidspres, og giver korrektur og opgaversparring til rimelige priser.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Gülizar

Super service

Super service, brugte dem til en afsluttende Bachelor opgave, og modtog både et dokument med rettede grammatiske fejl og et dokument med kommentarer ift. Sprog og sætnings konstruktioner, helt perfekt.
Vi havde en lang korrespondance frem og tilbage under hele forløbet ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Jeppe Foli Mix

Fremragende, intet mindre

Jan fandt over dobbelt så mange fejl i projektet, som det andet firma havde fundet.
Jeg er meget meget tilfreds. Venlighed, overblik, ro og forståelse er nøgleord om den service, som jeg fik.
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Mikkel Dam

Meget tilfreds med korrektur af min ph.d.

Meget tilfreds. Dygtig, fleksibel og hurtig. Nemt at gennemskue rettelser.
Er meget tilfreds og kan anbefale opgavekorrektur.dk
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Stine

Kun positive ord herfra

Vi har kun gode ting at sige om Opgavekorrektur! Korrekturen var helt igennem sublime! Alle rettelser var velunderbygget og velbegrundet! Vi siger tusinde tak for den gode oplevelse og den store hjælp!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nana Træde

Høj kvalitet og verdensklasse service

Jeg valgte Opgavekorrektur og Jan, da jeg havde brug for korrekturlæsning af mit indhold til min hjemmeside. Jan er virkelig effektiv, holder deadlines og ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Dennis Stammerjohan

Kun varme anbefalinger herfra

Jeg brugte opgavekorrektur til mit speciale på engelsk. Det blev udført grundigt og på kort tid. Jeg er en meget tilfreds kunde. TAK!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nanna R.

Gode priser og fantastisk service

Helt igennem fremragende service og produkt. Fra start opleves en klar og hurtig kommunikation, der gør det til en fantastisk kundeoplevelse. Jeg blev mødt med stor imødekommenhed. ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Mads

Grundig og hurtig rettelse

Jeg brugte Opgavekorrektur til mit afsluttende projekt på engelsk. Jeg mødte en utrolig god service, og rettelserne var både grundige og detaljerede. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger herfra!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Samuel S.

Hurtig retning og masser af gode råd

Jeg følte at jeg fik en meget bedre opgave ud af, at have fået opgave korrektur til at hjælpe mig med retning, gode råd til min opgave og alt dette for en billig pris. Jeg følte mig tryg og godt behandlet ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Lærke Rønn Nielsen

Korrektur af bacheloropgave: hurtigt, nemt og billigt

Aller bedste anbefalinger herfra, hvis du er på udkig efter professionelle folk til at læse korrektur på din opgave; du vil ikke fortryde det. Ikke sidste gang jeg benytter mig af opgavekorrektur ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
AN

Gode priser og helt igennem fantastisk service

Der er ikke ord der kan beskrive den fantastisk service jeg fik af Opgavekorrektur og især Jan, men jeg vil prøve alligevel. Jeg tog kontakt til Opgavekorrektur ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Nann2411

Yderst tilfreds og fremragende service

Jeg bad om korrekturplus, så der var også ændring i sætninger så det gav mere mening, og kommentar om uddybninger og råd. Jeg er virkelig tilfreds! Tusind tak. 🙂 ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Helin Ali

Super professionelt og hurtig feedback

Jeg har af flere omgange brugt OpgaveKorrektur.dk til korrektur på nogle rapporter og hovedopgave. Dette blev udført super professionelt og med hurtig feedback ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Flemming Pedersen

Professionelt arbejde og flinke mennesker

Man kan mærke korrekturlæserens stærke kompetencer og dybdegående forståelse for akademisk sprog. Rettelser er skarpe, og beholder tekstens mening til fulde. Fremragende service. ...
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Tobias

2. opgave – stadig perfekt og til en god pris

Anden gang i retter min universitetsopgave, igen til et 12 tal. God, professionel og hurtig service!
Læs mere på Trust Pilot.
----------
Christoffer

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider