Tabeller og figurer

Sådan bruger man tabeller og figurer i akademiske opgaver

 

Tabeller og figurer er gode visuelle formidlingskanaler i akademisk opgaver: bacheloropgaver, specialer og afhandlinger. De bryder tekstens monotoni og videregiver kompakte data på en simpel og overskuelig måde.

Vi oplever dog ofte mangel på konsekvens, når det gælder brugen af tabeller og figurer. Man opbygger tabeller og figurer på forskellige måder i den samme opgave, man henviser ikke korrekt til dem, og der kan mangle konsistens i, hvor på siden tabellerne og figurerne placeres.

Hos Opgavekorrektur benytter vi APA-standarden. APA har nogle generelle retningslinjer for brugen af tabeller og figurer i akademiske opgaver, som er meget simple, og følger man dem, går man ikke galt i byen. Derfor har vi – med afsæt i denne standard – udarbejdet en kort og overskuelig guide til, hvordan man strukturerer tabeller og figurer, hvordan man henviser til dem i teksten, og hvordan man placerer dem i opgaven.

 

Opbygning af tabeller og figurer

Enhver tabel og figur indeholder følgende komponenter i den nævnte rækkefølge:

  1. Nummer. Alle tabeller og figurer nummereres fortløbende. Skriv Tabel/Figur og det pågældende tal med fed skrift, fx Tabel 1, Tabel 2, Figur 1, Figur 2. Brug arabertal og ikke romertal. Tabellerne og figurerne nummereres efter, hvornår de bliver nævnt i teksten. Den tabel eller figur, der bliver nævnt først, kaldes Tabel 1 eller Figur 1; den tabel eller figur, der bliver nævnt efterfølgende, kaldes Tabel 2 eller Figur 2 osv.
  1. Titel. Tabeller og figurer skal udstyres med en titel, der præcist og kortfattet angiver, hvad tabellen eller figuren illustrerer. Titlen skal kursiveres og placeres på linjen under tabel-/figurnummeret.
  1. Celler/billede. Under titlen følger selve tabellen eller figuren. For tabellens vedkommende vil der være rækker og kolonner, som udgør celler (typisk udstyret med diverse overskrifter, der forklarer, hvad dataene i de forskellige rækker og kolonner betyder). For figurens vedkommende vil der være et billede eller en visuel repræsentation, fx et diagram eller et fotografi.
  1. Noter. Under tabellen og den visuelle repræsentation placerer man noterne. Hvis der er ord, forkortelser, begreber el.lign. i tabellen eller figuren, som skal forklares, skal det gøres her. Det er også her, man indsætter referencen, hvis man har lånt tabellen eller figuren fra en anden kilde. Skriv ”Note” efterfulgt af punktum, og kursivér: Note. Noter, der forklarer eller relaterer sig til tabellen eller figuren som helhed, skrives først. Noter, der forklarer eller relaterer sig til et specifikt delelement af tabellen eller figuren, skrives efter de generelle noter.

 


Eksempel på tabel

Tabel 1

Idrætsfaciliteter i Danmark i 2021

2021
Atletikanlæg 321
Badmintonhaller 62
Curlinghaller ..
Fitnesscentre 1 515
Fodboldanlæg 1 859
Golfanlæg 195
Store idrætshaller 800 m2 og derover 1 662
Små idrætshaller (300-799 m2) 667
Idrætslokaler/sale (under 300 m2) 2 343
Rideanlæg 552
Skydeanlæg 770
Is- og skøjteanlæg 33
Svømmeanlæg 390
Tennisanlæg, udendørs 634
Tennishaller 85

Note. Tabellen er baseret på data fra Idrættens Analyseinstituts og Lokale og Anlægsfondens Facilitetsdatabase www.facilitetsdatabasen.dk. Data er hentet d. 1.10. Databasen opdateres løbende, og derfor kan der være uoverensstemmelser mellem denne tabel og Facilitetsdatabasens opgørelser. For en nærmere beskrivelse af databasens omfang, kategorier og opdatering se www.facilitetsdatabasen.dk/kategorier/baggrund/om-databasen/.

 


Eksempel på figur

Figur 3

Udviklingen i danske idrætsorganisationers medlemstal i perioden 2018-2020

figur

Note. Hentet fra ”Idrætsudøvelse”, Danmarks Statistik, 2022; https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-fritid/idraet/idraetsudoevelse


 

Henvisning til tabeller og figurer

Når man henviser til en tabel eller figur i den løbende tekst, gør man det ved at henvise til tabellens eller figurens nummer, fx ”Tabel 1 viser antallet af idrætsfaciliteter i Danmark i 2021”. Undgå formuleringer af typen ”nedenstående tabel viser” eller ”som tabellen på forrige side indikerer”; de er upræcise og vage, og læseren kan i værste fald blive forvirret og miste overblikket. Man kan også angive sidetallet til tabellen eller figuren, hvis man omtaler en tabel eller figur, som optræder tidligere i fremstillingen: ”Som Tabel 3 (s. 34) viste ...” Gør man det, skal man dog være fuldstændig sikker på, at tabellen virkelig står på den side, man oplyser (det skal dobbelttjekkes, når opgaven er færdigskrevet) – ellers skaber det utilsigtet forvirring.

Tabeller og figurer skal kunne læses og forstås uafhængigt af den løbende tekst. Når man henviser til tabeller og figurer i den løbende tekst, vil man typisk komme med uddybende bemærkninger, analyser, fortolkninger osv., men man skal ikke give læseren information, som er nødvendig for at forstå tabellen eller figuren. Den slags information skal skrives i noterne under tabellen eller figuren.

 

Placeringen af tabeller og figurer

Tabeller og figurer kan enten integreres i den løbende tekst eller placeres i et separat afsnit til sidst i opgaven (efter referencelisten). Der kan være forskellige retningslinjer, alt efter hvilket fag man skriver inden for, og hvilken slags opgave man skriver – det bør man følgelig undersøge, inden man påbegynder opgaveprocessen.

Langt de fleste studerende vælger at integrere tabeller og figurer i den løbende tekst. Her kan man vælge at indsætte tabellen eller figuren lige efter det afsnit, hvori tabellen eller figuren først bliver nævnt, eller øverst eller nederst på den side, hvor tabellen eller figuren bliver nævnt. APA angiver, at meget små tabeller og figurer bør placeres øverst eller nederst på siden, mens alle øvrige tabeller og figurer bør placeres efter det afsnit, hvori tabellen eller figuren omtales første gang. Der er dog ingen naturlov, der dikterer, at det skal være således – det er udelukkende et spørgsmål om stil og æstetik.

Man bør dog bestræbe sig på at placere tabellen eller figuren således, at den kan være på én side (hvis tabellen eller figuren i sig selv er så lang, at den fylder mere end 1 side, er sagen naturligvis en anden). Hvis en figur fx bliver nævnt nederst på s. 17, og der ikke er plads til figuren på denne side, kan man altså med fordel vælge at placere figuren øverst på s. 18 i stedet for at kappe den i to ved at lade halvdelen stå på side 17 og halvdelen på side 18.

Igen er det et spørgsmål om æstetik og læsevenlighed. Er man i tvivl om, hvor man skal placere sin tabel eller figur, bør man altså stille sig selv følgende to spørgsmål:

  1. Hvad er pænest (rent layoutmæssigt)?
  2. Hvad er mest læsevenligt?

Herfra kan man så prøve sig frem – indtil man finder den konfiguration, der fungerer bedst.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.