Verbers tid pÄ engelsk

Verbers tidsbÞjning er et af de grammatiske omrÄder, der volder problemer, nÄr danske studerende skriver akademiske opgaver pÄ engelsk.

HvornÄr skal man bruge I was going og I went? Hvad med I have been og I was?

En af de typiske fejl, man begÄr, er at bruge -ing-formen, enten for meget eller for lidt. Det skyldes nok, at der pÄ dansk ikke eksisterer en tilsvarende grammatisk form. SÊtningen Han gik i skole kan oversÊttes til bÄde He went to school og He was going to school.

Begge former er grammatisk korrekte, men semantisk – altsĂ„ betydningsmĂŠssigt – er der en forskel. Derfor er det vigtigt at vĂŠre opmĂŠrksom pĂ„ meningen og konteksten, nĂ„r man skriver.

Lad os starte med at gennemgÄ verbers tidsformer pÄ engelsk.

Nutid – present

 

Simple present Progressive present
Denne form bruges

  • om det, der generelt er sandt
  • om det, der sker regelmĂŠssigt.
Denne form bruges

  • om noget, der sker kontinuerligt i nutiden, men som ikke sker eller er sandt hele tiden
  • om noget, der sker lige nu.

Progressive present er en tidsform, man skal vĂŠre varsom med at bruge i akademiske tekster.

He goes to school. He is going to school.
Whales are the largest mammal. We are making changes to the study gradually.

 

Fortid – past

 

Simple past Progressive past Present perfect
Denne form bruges

  • om en afsluttet handling i fortiden
  • om noget, der skete regelmĂŠssigt
  • om noget, der kun skete Ă©n gang.
Denne form bruges

  • om en handling i fortiden
  • om noget, der skete kontinuerligt, imens noget andet foregik
Denne form bruges

  • om noget, der var sandt i fortiden, og som stadig er sandt nu
He went to school. He was going to school. He has been going to school.
He went to school yesterday. He was going to school when his friend called him. He has been going to school for four years.
He went to school every day for two years. He was going to school when the ambulance arrived. He has been going to school since he was a child.
Den fÞrste sÊtning betyder, at drengen gik i skole i gÄr, og at denne handling er afsluttet.

Den anden sÊtning betyder, at drengen gik i skole i fortiden, men ikke gÄr i skole nu.

I begge tilfĂŠlde er handlingen afsluttet.

Alle sÊtninger herover betyder, at drengen var pÄ vej i skole, da forskellige ting indtraf.

Hans skoletid kan vére afsluttet eller uafsluttet – det er irrelevant her.

Alle sétninger herover betyder, at drengen gik i skole i fortiden og stadig gþr det nu – hans skoletid er ikke afsluttet.

 

Artiklen fortsĂŠtter under grafikken.

 

1. Simple present (nutid)

Simple present bruges, nÄr man skriver om noget, der sker regelmÊssigt. Formen tjener en lang rÊkke funktioner, og det er en af de mest anvendte tidsformer pÄ engelsk.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man skal bruge den simple nutid eller nutiden med -ing-formen, er den simple nutid typisk den rigtige form.

 

Funktion Eksempel
PrĂŠsentere det, der er udbredt konsensus om Engineering is a highly male-dominated field. This is associated with a number of factors.
Introducere studiets fremgangsmÄder This study analyzes the applications to the engineering program of one university.
Referere til resultater i tabeller Table 1 presents the participants’ age, gender, and field of study.
Skrive om regelmĂŠssige handlinger Children generally refuse to eat vegetables at an early age.
Forklare tidligere resultaters relevans These results suggest that social norms can cause structural language change.

 

2. Simple past (datid)

 

Funktion Eksempel
Skrive om resultaterne af et specifikt studie i fortiden Apostoladis (2016) concluded that spending more than 2 hours a day on social media negatively affected mental health.
Beskrive en tilstand, der var sand i fortiden, men ikke er det mere In the 1800s, most of the Danish population were farmers.
Forklare fremgangsmÄden af et specifikt studie (ogsÄ dit eget) Bayesian agents were used to model the evolution of language over time.
Skrive om resultaterne af dit eget studie The English native speakers used more loaded words to describe British accents than the native speakers of other languages.

 

3. ‘Has been’-fortid

 

Funktion Eksempel
Opsummere tidligere forskning inden for et fagfelt Many studies have found that men are more likely to study STEM subjects than women.
PĂ„pege et ubesvaret spĂžrgsmĂ„l eller ‘hul’ i forskningen, som man evt. vil prĂžve at besvare Statistical studies have shown that the number of women in science is increasing. However, not many studies have attempted to delve into the reasons behind this.
Beskrive generelle fund uden at referere direkte til et studie It has been shown that koalas are in danger of extinction.
Beskrive noget i fortiden, der stadig er sandt i nutiden, og som formodes at vére relevant for fremtiden The Earth’s temperatures have been increasing for fifty years.

 

4. Sammenligning: ‘has been’ eller den simple fortid?

PÄ baggrund af gennemgangen af de forskellige tidsformer og deres funktioner fÞlger her en sammenligning af dem i forskellige kontekster. Hos Opgavekorrektur fokuserer vi pÄ korrektur af akademiske opgaver, og vi vil derfor bruge eksempler, som man kan overfÞre til sin egen akademiske skrivning.

For eksempel kan det vére, man vil beskrive sine deltagere i et studie. Man kan bruge enten den simple fortid eller ‘has been’ afhéngigt af den précise mening, man þnsker at udtrykke:

One of the participants, Linda, has been living in BrĂžnshĂžj for ten years. (Hun bor der stadig nu).

One of the participants, Linda, lived in BrĂžnshĂžj for ten years. (Hun bor der ikke mere).

Forkert: One of the participants, Linda, is living in BrĂžnshĂžj for ten years.

 Du kan ogsÄ bruge begge tidsformer til at skrive om eksisterende forskning inden for dit fag:

There has been a large body of research on the social psychology of chimpanzees. For example, Hansen (2013) conducted a study on chimpanzees’ bonding rituals. He found that grooming is important for bonding.

I den fĂžrste sĂŠtning bruges formen med has been, fordi man mĂ„ formode, at der i fremtiden vil finde mere forskning i emnet sted – derfor er det en ikke afsluttet handling. I den anden sĂŠtning omtales et specifikt studie, der allerede er udfĂžrt, hvorfor man bruger den simple fortid (conducted og found) – det er nemlig en afsluttet handling.

 Man skal omtale resultaterne fra sit eget studie i den simple fortid, og omtale resultaternes relevans i simpel nutid:

In this study, we found strong evidence that chimpanzees could recognize distinctly coloured buttons and can use them to convey a meaning. Thus, our results show that chimpanzees can map arbitrary symbols to arbitrary meanings. This suggests that chimpanzees may be able to develop a language-like communication system.

Den kontinuerlige fortid (eller progressive past) bliver kun sjÊldent anvendt i akademiske tekster, men den kan vÊre nyttig i specifikke situationer, hvor man udtrykker en kontinuerlig tilstand, der var relevant pÄ et tidspunkt, hvor noget andet indtraf:

The hunter-gatherers were living in a peaceful, egalitarian society when Europeans arrived.

Er man i tvivl om, hvilken form der er bedst at bruge, sÄ husk, at jo enklere desto bedre. Brug de simple tidsformer, hvis du er usikker!