kommaregler

Kommaregler | 8 lette hacks

Kommaregler, lette kommaregler, hvad er kommareglerne? Sådan søger mange på Google, når kommaet driller kort før en aflevering.

Kommareglerne er mange, og de er ikke altid lette at forstå for menigmand. Mange ønsker helt naturligt det lille, irriterende tegn hen, hvor peberet gror? Der er næppe et mere forkætret element i sproget end kommaet. Man forstår det godt!

Kan man ikke kommareglerne, er man garanteret 20-30 kommafejl pr. side. Derfor har vi skrevet om 8 komma-hacks, der vil reducere antallet af kommafejl med 80 %.

 1. Komma foran 'at'
 2. Komma foran 'men'
 3. Komma foran 'som' og 'der'
 4. Komma i opremsninger
 5. Komma foran imperativ
 6. Komma foran hv-ord
 7. Komma omkring tilføjelser
 8. Komma før og efter alle sætninger

Du kan også prøve en test om kommareglerne. Vælg "Kommatest 2: Træn kommareglerne". Her er et link til Opgavekorrekturs forskellige kommaøvelser.

Kommaet er vores guilty pleasure

Hos Opgavekorrektur holder vi meget af kommaet. Det er et fint lille tegn med en værdi, der langt overstiger tegnets beskedne statur. Uden kommaer ville sproget styrte sammen – som et murværk uden mørtel.

På dansk er kommaet underlagt en række regler for, hvordan det skal placeres. Kan man reglerne, kan man sætte komma. Det er ikke op til skribentens dagsform eller forgodtbefindende, hvor kommaet placeres. Det bestemmer reglerne.

Det nye komma eller grammatisk komma?

Det nye komma er ikke et nyt komma, for alle de gamle kommaregler gælder stadig. Der er blot kommet en valgfrihed i forhold til en enkelt regel. Det er valgfrit, om man vil sætte startkomma, altså komma foran ledsætninger.

Det er dog kun hos Dansk Sprognævn, at man udnytter valgfriheden. Alle journalister, forfattere, skribenter, akademikere, almindelige mennesker og andet godtfolk sætter startkomma, altså grammatisk komma, som følger de traditionelle kommaregler.

Hos Opgavekorrektur bruger vi også grammatisk komma. Det gør alle andre, så det ville være dumt andet. 

8 kommaregler [wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] 80 % færre kommafejl

Her får du de otte regler, der vil få antallet af kommafejl i din tekst ned på et absolut rimeligt niveau. Man bliver ikke kommahaj over en nat, og du behøver ikke lære alle reglerne på én gang.

Indarbejd 1-2 nye regler, nĂĄr du skriver en ny tekst. SĂĄ er du allerede i mĂĄl om 4-5 tekster.

Regel 1 – Komma foran ’at’

Krav til sproglig viden: Kendskab til udsagnsord

Den første kommaregel er enkel og let at huske, og den kan alle finde ud af, hvis man ved, hvad et udsagnsord er.

Reglen er, at man altid skal sætte komma foran ordet ’at’, med mindre der følger et udsagnsord efter ordet.

 • Gustav sagde, at han var sulten.
 • Det er da underligt, at du ikke kunne huske, at det var din tur.
 • Iben havde svært ved at lære bogstaverne at kende.
 • Hvis man ikke ved, at det kræver hĂĄrd træning at vinde, taber man.

Regel 2 – Komma foran ’men’

Krav til sproglig viden: Ingen

Denne kommaregel er også uhyre let at bruge i praksis. Sæt altid komma foran ’men’ – punktum.

 • Det er trist, men sandt.
 • Prisen pĂĄ diesel stiger, men ikke sĂĄ meget som prisen pĂĄ benzin.

Der er bare ikke noget at diskutere her. Altid komma foran 'men'.

Regel 3 – Komma foran ’som’ og ’der’

Krav til sproglig viden: Ingen

Denne kommaregel er ren win-win. Man får placeret en masse kommaer korrekt, og reglen gælder i næsten alle tilfælde.

Der skal komma foran ordet ’som’, hvis ordet kan udskiftes med ’der’. Det samme gælder den anden vej rundt. Der skal komma foran ordet ’der’, hvis det kan udskiftes med ’som’.

 • Brugte biler, som/der er mere end 4 ĂĄr gamle, skal synes hvert andet ĂĄr.
 • Det er ikke bilernes CO2-udledning, der/som er det største klimaproblem.

Men husk, at det kun er i de tilfælde, hvor ’der’ og ’som’ kan udskiftes med hinanden. Det er ikke altid, det er tilfældet.

 • Hun er smuk som en rose.

Man kan jo ikke sige:

 • Hun er smuk der en rose.

 

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Korrektur af speciale

Sproget indgår i bedømmelsen. Derfor er et godt sprog i specialet vigtigt. Opgavekorrekturs korrekturlæsere er professionelle sprogfolk med lang erfaring i akademisk korrektur.

Korrektur af ph.d.

Korrektur af en ph.d.-afhandling kræver en korrekturlæser med stor akademisk erfaring. Det får man hos Opgavekorrektur. Vi er eksperter i akademisk korrektur.

Korrektur af BA-opgave

Bachelor-opgaven er den første store akademiske opgave, man skal skrive. Kom godt i gang med et fejlfrit og flydende opgavesprog. Få udført professionel akademisk korrekturlæsning.

Opgave-sparring

Vi tilbyder vejledning i skrivefasen. Få klar besked om opgavens styrker og svagheder – og klar besked om, hvad du kan gøre for at løfte opgaven. Vi tilbyder forskellige pakker.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Regel 4 – Komma i opremsninger

Krav til sproglig viden: Skelne en opremsning fra andre elementer i sproget

I opremsninger er reglen den, at der skal komma mellem ordene i opremsningen:

 • Dronningen besøgte bĂĄde Viborg, Randers og Aarhus.
 • BĂĄde i stuen, soveværelset, badeværelset og bryggerset manglede at blive gjort rent.
 • Det smukke, idylliske landskab gjorde et stort indtryk pĂĄ gæsterne.

Opremsningskommaet erstatter ordet 'og'. Hvis man skriver det ud i opremsninger, bliver sproget tungt og uelegant:

 • Der er mange køer og heste og grise og fĂĄr pĂĄ gĂĄrden.

Det dur slet ikke. Erstat 'og' med komma – pånær det sidste. Man adskiller aldrig de sidste to dele i en opremsning med komma:

 • I ferien skal vi hygge os, rejse og slappe af.

Opremsningskommaet gælder også i opremsninger, der består af flerordsforbindelser:

 • Hvis du skal hjem, skal du gĂĄ ned ad vejen, hen ad stien og til højre ved købmanden.

Regel 5 – Komma foran imperativ

Krav til sproglig viden: Kendskab til udsagnsords bøjning

Denne regel lyder mere kompliceret, end den er. Et imperativ er et udsagnsord, der er bøjet i bydemåde: ’spis’, ’husk’, ’slå’, ’bryd’ og så videre. Man sætter komma foran imperativ:

 • GĂĄ ind pĂĄ dit værelse, lav dine lektier, og sov senest kl. 11.

Hvis der står et sideordnet bindeord – ’og’ eller ’eller’ – foran imperativet, sættes kommet foran bindeordet:

 • GĂĄ ind pĂĄ dit værelse, og lav dine lektier.

Så man skal altid være på komma-vagt, når det er den korte form af et udsagnsord, der er i spil. Så skal der sættes et komma foran.

Regel 6 – Komma foran hv-ord

Krav til sproglig viden: Ingen

Denne regel er næsten for let. Men hold da fast, den gør en forskel. Sæt komma foran hv-ordene, og få 5-10 færre kommafejl pr. side helt gratis.

 • Emma, hvad skal vi have til aften?
 • Du ved ikke, hvem du taler til.
 • Kan du forklare mig, hvorfor prisen er steget sĂĄ voldsomt.

Men ingen rose uden torne. Vær på vagt, for reglen om komma foran hv-ord gælder ikke i alle tilfælde:

 • Det er vigtigt at huske, i hvilken rækkefølge kasserne skal stĂĄ
 • Det kommer ikke til at ske, uanset hvad du gør.
 • Ledelsen har ikke besluttet, pĂĄ hvilket grundlag arbejdet skal videreføres.

I eksemplerne her skal kommaet sættes foran det ord, der står foran hv-ordet. Det skyldes, at ordet foran ikke kan adskilles semantisk, altså betydningsmæssigt, fra hv-ordet: 'i hvilken', 'uanset hvad' og 'på hvilket' hænger sammen og skal derfor ikke adskilles af et komma.

Er man i tvivl, kan man altid prøve at flytte sætning nr. 2 med hv-ordet frem foran sætning 1:

 • I hvilken rækkefølge kasserne skal stĂĄ, er vigtigt at huske.
 • Uanset hvad du gør, kommer det ikke til at ske.
 • PĂĄ hvilket grundlag arbejdet skal videreføres, har ledelsen ikke besluttet.

Det bliver her klart, at ordene i 'i hvilken', 'uanset hvad' og 'på hvilket' hører sammen, for skiller man dem ad, står man tilbage med nonsens:

 • Hvad du gør, kommer det ikke til at ske uanset.

Som en rettesnor er du dog godt hjulpet, hvis du sætter komma foran hv-ordene. De fejl, som reglen skaber, er få sammenlignet med de fejl, som reglen fjerner.

Regel 7 – Komma omkring tilføjelser

Krav til sproglig viden: En vis syntaktisk forstĂĄelse

En tilføjelse er supplerende information, der tilføres en sætning.

 • Du kan, for nu at sige det mildt, ikke forvente at fĂĄ dine penge tilbage.
 • Hovedstaden i Danmark, København, ligger pĂĄ Sjælland.
 • Der vil, husker jeg rigtigt, være mulighed for at bestille morgenmad.
 • Tilbuddet gælder for alle kunder, bĂĄde nuværende og for kommende.

Der er ofte tale om præciserende eller forklarende tilføjelser. Det centrale budskab ligger i hovedsætningen, og tilføjelsen kan derfor fjernes, uden at sætningen bliver ødelagt. Man omslutter tilføjelser med komma, netop for at indikere, at informationen ikke er afgørende.

En tilføjelse kan også have spørgende, tiltalende eller udråbende karakter og være foranstillet eller efterstillet i sætningen:

 • Du er med pĂĄ reglerne, ikke?
 • Anna, nu skal du altsĂĄ høre efter
 • Av, det gjorde ondt.

 

Artiklen fortsætter efter grafikken.

Akademisk skrivning

Tips, tricks og guides om akademisk skrivning. Læs om problemformulering, diskussion, referenceteknik og meget andet.

Abstract

Abstractet er et uomgængeligt element i enhver akademisk opgave. Er du i tvivl?
Her er 5 tips til, hvordan man skriver et godt abstract.

Problemformulering

Problemformuleringen er et styringsredskab for hele den akademiske opgave. Læs mere om den gode problemformulering her.

Skrive pĂĄ engelsk

Skal du skrive en akademisk opgave på engelsk? Vi har skrevet en række artikler om do's and don'ts.
Tjek vores engelske univers ud her.

Diskussion

Et obligatorisk element i alle opgaver er diskussionen af andre forskeres viden og teorier. Lær, hvordan man skriver en god diskussion.

Akademisk sprog

Akademisk sprog er klart, præcist og entydigt. Det er ikke tungt og komplekst. Læs om, hvad man skal ... og hvad man skal undgå.

Indledning

Dine bedømmere danner sig et indtryk af opgavens faglige niveau, allerede når de læser indledningen.
SĂĄdan skriver man en indledning!

APA

APA's referencesystem er udbredt pĂĄ danske uddannelsesinstitutioner. Det er ogsĂĄ det system, vi henholder os til hos Opgavekorrektur.

Kildehenvisning

Det er afgørende at dokumentere sin opgave. Se, hvordan man kildehenviser til forskellige kildetyper fra websitet til antologien med 6 forfattere.

Litteraturliste

Men en litteraturlisten kan andre genfinde de kilder, der bruges i en opgave. Lær at opstille en litteraturliste korrekt jævnfør APA-standarden.

Citering

Det er vigtigt at følge en akademisk norm, når man citerer en kilde, og være konsevent i brugen. Lær alt at citere i akademiske opgaver her.

APA FAQ

Hvad betyder DOI? Hvordan henviser man til et website uden forfatter? Skal man bruge "ibid"? Hvordan laver man en henvisning med flere kilder?

Kommaregler

Kommareglerne er mange, og de volder et tilsvarende antal problemer. Reducér antallet af kommafejl ved at følge nogle enkle regler.

Kommatests

Det siges, at antallet af personer, der kan sætte komma 100 % korrekt, kan tælles på én hånd.
Tjek dine kommaskills i testene her.

Typiske fejl

Hos Opgavekorrektur retter vi tusindvis af sider ĂĄr efter ĂĄr. Vi ved derfor, hvor skoen trykker.
Læs om de fejl, vi retter flest af.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Regel 8 – Komma før og efter alle sætninger

Krav til sproglig viden: Kendskab til grundled og udsagnsled

Nu kommer HOVEDREGLEN: Komma før og efter alle sætninger. Mestrer du denne regel, har du INGEN kommaproblemer overhovedet. Alle (næsten) de andre regler er børn af denne regel.

Det er i al sin enkelhed og klarhed næsten helt smukt. Det er derfor, vi hos Opgavekorrektur er vilde med kommaet.

Essensen i det grammatiske komma er, at sætningen som grammatisk enhed omsluttes af kommaer (med mindre der sættes punktum forstås). Og det gælder uanset kombinationen og rækkefølgen af sætningerne:

 • Hovedsætning, hovedsætning
 • Hovedsætning, bisætning
 • Bisætning, hovedsætning
 • Bisætning, hovedsætning, hovedsætning, bisætning.

Lad os prøve at forklare det.

Alle sætninger er helsætninger. En helsætning kan bestå af én eller flere sætninger:

 • August køber en bil.
 • [1] August køber en bil, [2] fordi han er træt af at cykle.

Begge sætninger er helsætninger, men den sidste helsætning består af to sætninger: En hovedsætning [1] og en bisætning [2].

Hovedsætningen, ’August køber en bil’, er den væsentlige. Den kan nemlig stå alene. En bisætning er, som navnet antyder, mindre væsentlig. Den kan nemlig undværes – eller sagt på en anden måde: Den kan ikke stå alene.

Anyway, der er to sætninger i spil. De skal adskilles af et komma, basta!

Hvis det kniber med at kende forskel på en hovedsætning og en bisætning, kan man bruge ikke-prøven. Indfør ordet ’ikke’ i sætningen, der hvor det naturligt hører hjemme i syntaksen.

 • August køber [ikke] en bil, fordi han [ikke] er træt af at cykle.

I den første sætning placeres ’ikke’ efter udsagnsleddet (finit verbal), altså efter ordet ’køber’.

I den anden sætning placeres det foran, altså foran ordet ’er’.

Der er altså tale om en hovedsætning, hvis ’ikke’ placeres efter udsagnsleddet, og tale om en bisætning, hvis ’ikke’ placeres foran udsagnsleddet.

Men det centrale er jo bare, at der skal komma foran og efter alle sætninger, også bisætninger:

 • Jeg ringer efter politiet, hvis du ikke gĂĄr nu.
 • Hvis du ikke gĂĄr nu, ringer jeg efter politiet.
 • Jeg ringer til politiet, hvis du ikke gĂĄr nu, og sĂĄ bliver det værst for dig selv.

Og reglen om komma foran og efter bisætninger gælder også for mere komplekse sætningskonstruktioner.

 • Undersøgelsen, der [ikke] er lavet i samarbejde med Syddansk Universitet, viser, at udledningen af pesticider [ikke] er steget med 13 %.

Reglen gælder naturligvis også for helsætninger, der består af to eller flere hovedsætninger:

 • Toget afgik til tiden, men det kom alligevel for sent.
 • Ministeren træder op pĂĄ talerstolen, og journalisterne overdænger hende straks med spørgsmĂĄl.
 • Vil du have mælk, eller vil du hellere have vand?

I alle de tre eksempler er sætningerne fuldstændige. Det vil sige, at de både indeholder et grundled og et udsagnsled. I andre tilfælde kan grundleddet være underforstået.

 • Ministeren gik pĂĄ talerstolen og blev straks overdænget med spørgsmĂĄl.

Når grundleddet, altså her 'ministerien', er underforstået, skal der ikke sættes komma. Der skal sættes komma, hvis begge sætninger er fuldstændige:

 • Ministeren gik pĂĄ talerstolen, og hun blev straks overdænget med spørgsmĂĄl.

 

Piece of cake ... eller en stor mundfuld!!!

Det var reglerne – sikkert en stor mundfuld? Derfor vil vi anbefale, at man ikke gaber over mere, end man kan sluge. Indarbejd et par regler ad gangen, og opbyg noget rutine med at bruge dem. Når de sidder i skabet, tager man et par regler mere og så fremdeles.

Kommareglerne 1-7 er ikke svære at arbejde med, og man når meget langt med kommateringen, hvis man blot følger reglerne.

Kommaregel 8 kræver lidt mere. Man skal beherske elementær sætningsanalyse og have en vis sprogforståelse. Men har man først tjek på sætningerne og deres afgrænsning, behersker man kommaet som få andre.

Giv det en chance. Det er mega fedt, nĂĄr man kan det.

 

Stadig usikker?

Hvis du ikke orker det med komma selv, så send din tekst til korrektur. Hos Opgavekorrektur sætter vi gerne en professionel korrekturlæser til at rense din tekst for kommafejl og alle andre fejl.

Læs mere om korrekturlæsning af speciale, ph.d.-afhandling, bachelor, bøger, manuskripter, hjemmesider med flere. Vi giver naturligvis også gerne engelske tekster et markant sprogligt løft.

 

Hvad kan vi hjælpe med?

Du er meget velkommen til at skrive til os gennem formularen herunder. Du kan bede om et godt tilbud på korrektur, bestille gratis prøvekorrektur, booke korrektur eller stille os et par spørgsmål.

Alle henvendelser og tilsendt materiale behandles fortroligt.

Dit navn*

Din email*

Besked

OPGAVEKORREKTUR

Opgavekorrektur er et online korrekturbureau. Vi fokuserer pĂĄ god kundeservice, lave priser og fremragende korrektur.

KONTAKT OS
Skriv, ring eller sms.

+45 61221984
mail@opgavekorrektur.dk
Facebook