Korrekturlaesning-bog

Kvalitetskorrektur af faguddannede

Korrekturlæsning af bøger og manuskripter

Har du skrevet en bog, der skal rettes igennem af en professionel korrekturlæser?

Hos Opgavekorrektur tilbyder vi korrekturlæsning af bøger og manuskripter til branchens laveste priser. Vores korrektur går i dybden og retter alle de fejl, som forfatteren selv overser: tegnsætningsfejl, stavefejl, grammatiske fejl og tastefejl.

Vi retter alle slags bøger: romaner, fagbøger, undervisningsmaterialer og alle andre udgivelser i bogform.

Korrekturlæsningen hæfter sig også ved uklare ord og problematiske sætninger, der bør strammes op. Og korrekturlæseren giver selvfølgelig et bud på en anden formulering – altid i respekt for bogens sproglige stil og tone.

Vi udfører korrekturlæsning af bøger og manuskripter på både dansk og engelsk for forlag og selvudgivere, og vi læser korrektur på både skønlitterære bøger og fagbøger.

Retskrivningsregler og korrekturpolitik

Hos Opgavekorrektur udføres korrekturlæsningen af bøger i henhold til retskrivningsreglerne fra Dansk Sprognævn.

Retskrivningsreglerne er absolutte, men giver dog mange valgmuligheder, for eksempel i stavningen af udvalgte ord, brugen af forkortelser og tegnsætning. Vi følger altid den praksis, der er gældende i bogen, eller den korrekturpolitik, som et forlag eller en selvudgiver har beskrevet.

Hvad koster korrekturlæsning af en bog eller et manuskript?

Korrektulæsning af en bog koster i udgangspunktet 54 kr. pr. normalside (2400 anslag), svarende til cirka 13 øre pr. ord. Men der kan være mange forhold, der gør, at sideprisen reelt bliver enten lavere eller højere. Vi sætter altid en pris, der afhænger af tekstens beskaffenhed. Er korrekturbehovet lavt, bliver prisen tilsvarende. Gør det modsatte sig gældende, kan sideprisen blive højere end 54 kr.

Flere andre forhold kan påvirke prisen, fx bogens længde og om korrekturen skal inkludere ensretning af fx citatteknik, tilretning af afsnitsinddeling, tjek af referencer med videre.

Modtag et uforpligtende tilbud pĂĄ korrektur af en bog her.

Med prisen på 54 kr. fås en bundsolid basis-korrektur, der indebærer rettelse af alle bogens formelle fejl. Med Korrektur Basis gør vi bogen fejlfri fra a til z.

Korrektur Plus er en udvidet korrektur, der inkluderer korrektioner af problematiske ord og sætninger. Som korrekturlæser støder man ofte på ord, der er stavet korrekt, men som er upræcise i konteksten, ligesom man støder på sætninger, der formelt set er korrekte, men som er uklare, snørklede eller på anden måde problematiske. Korrektur Plus retter åbenlyst uklare ord/sætninger og gør desuden skribenten opmærksom på ord og sætninger, der forekommer problematiske.

Korrektur Plus koster 69 kr. pr. normalside (2400 anslag), svarende til cirka 16 øre pr. ord. 

Den eksakte pris vil altid bero på en vurdering af den enkelte tekst, både dens længde og tekstens korrekturbehov. Vi giver som sagt gerne et bud under normalpriserne, hvis forudsætningerne er til det.

Korrekturlaesning-fagbog

Korrekturlæsning af romaner

Når man skriver en roman over mange sider, vil der være trykfejl og andre fejl i sproget. Det kan ikke undgås. Af samme grund er der altid behov for korrekturlæsning, inden romanen sendes i trykken.

Vi tilbyder billig og hurtig kvalitetskorrektur, der renser din bog for alle fejl. 

Nogle bøger kræver mere arbejde end andre. Hvis korrekturbehovet er større, vil korrekturen indebære en række omformuleringer. I de tilfælde er det vigtigt, at roman-korrekturen tager hensyn til værkets særlige sproglige stil og æstetik. 

De korrekturlæsere, der retter romaner hos os, er erfarne sprogmennesker med blik for litterært sprog.

Kontakt os for at høre mere eller få et godt tilbud.

Korrekturlæsning af fagbøger

Fagbøger er i sagens natur forfattet i et særligt sprog, der hører til det specifikke faglige område, som fagbogen behandler.

Hos Opgavekorrektur har vi ekspertisen til at korrekturlæse fagbøger inden for mange forskellige faglige områder. Vores korrekturlæsere er alle højtuddannede med et stort ordforråd, en bred viden, et højt abstraktionsniveau og frem for alt en sprogforståelse, der gør dem i stand til at udføre en kompetent og kvalificeret korrektur inden for snart sagt alle faglige områder.

Ud over korrekturen tilbyder vi også at tekstoptimere en fagbog, så den kommunikerer præcist og direkte til målgruppen.

Kontakt os for at høre mere eller få et godt tilbud.

Korrekturlæsning af undervisningsbøger

Hvis man skal have læst korrektur på en undervisningsbog, er det en fordel, at korrekturlæseren ved noget om undervisning og faglig/pædagogisk formidling.

Vi har særlige forudsætninger for korrekturlæsning af undervisningsmaterialer. Det vil typisk være Jan, der korrekturlæser bøger til undervisningsbrug. Jan har en baggrund som underviser på læreruddannelsen og har derfor i mange år arbejdet professionelt med pædagogisk formidling.

Mange forlag involverer dog først en ekstern korrekturlæser til den sidste gennemlæsning af et i forvejen gennemlæst og layoutet manuskript.

Indholdet af den endelige korrekturlæsning aftales med forlaget, men vi fokuserer i udgangspunktet på følgende:

 • Sprogets korrekhed i henhold til retskrivningen og en eventuel gældende sprogpolitik
 • Illustrationer og billedtekster
 • Brug af markeringer af fx titler og ord, der fremhæves
 • Orddeling
 • Lister, fx litteratur- og illustrationslister
 • Størrelsen pĂĄ over- og underoverskrifter
 • Fodnoter.

 

TEKSTTYPER

Vi læser korrektur på alle tekster

âś” Tekster til hjemmesider og blogs

✔  Brochurer, pjecer, hæfter, kataloger

✔  Artikler, magasiner og tidsskrifter

âś” Rapporter, manualer, kontrakter

âś” Personaleblade, salgsbreve og nyhedsbreve

✔ CV og ansøgninger

✔ Bøger, lovtekster mv.

KONTAKT OS

  Dit navn*

  Din email*

  Besked