STARTPAKKE

Startpakke til den gode opgaveskrivning

Pris: 1700 kr.

Når du skal skrive en større opgave, er det selvfølgelig vigtigt at komme godt i gang. Man skal finde et relevant emne og den rigtige måde at behandle det på. Det kræver ikke mindst grundige overvejelser om, hvilken teori og metode der er bedst egnet til at undersøge det emne, du har valgt. 

Hvis du allerede her i begyndelsesfasen lægger dig fast på en teori og metode, der viser sig at være tung at arbejde med og svær at konkretisere i forhold til dit emne og dine data, kan det være svært at rette op på senere i forløbet. Du risikerer så at få skrevet en opgave, der ikke er i balance og derfor ikke hænger ordentligt sammen.

Undgå at komme skævt fra start

Først og fremmest skal du selvfølgelig tale med din vejleder. Der findes også bøger og manualer med gode råd til, hvordan man griber opgaveskrivningen an. AI (kunstig intelligens) kan efterhånden måske også hjælpe dig på vej i denne fase.

Alligevel er det vores erfaring, at mange opgaver ender med at benytte en teori og metode, der måske nok ser ud til at kunne forklare det meste, men som alligevel ikke altid er egnet til at behandle det emne, der er valgt. Men det er også vores erfaring, at nogle af disse mest populære metoder og teorier kan være svære at forstå og bruge konkret. Derfor ender teori- og metodeafsnit ofte med at stå lidt alene og uden rigtig at blive brugt på at belyse opgavens problemstilling. 

Samarbejd med Opgavekorrektur om opgaven

Hvis du skal til at skrive en større opgave og kan genkende den problemstilling og usikkerhed, vi beskriver her, kan vi tilbyde dig kvalificeret hjælp til at komme godt i gang. Vi kan med andre ord samarbejde med dig om at trække teori og metode ned på jorden, hvor empirien befinder sig, og få de to niveauer til at tale sammen.  

Vi kan selvfølgelig også hjælpe dig, hvis du er gået i stå undervejs og har svært ved at se, hvordan du skal komme videre

På den måde får du løst problemerne i tide og undgår at aflevere eller skulle sende en opgave til korrektur, som du er utilfreds med, og som måske også kan være svær at få rettet helt op på.

Hvad indeholde startpakken?

Startpakken indeholder:

  • sparring om emnevalg, problemformulering, teori og metode, analyse, relevant litteratur, opgavestruktur/rød tråd
  • feedback på opgavens indledende kapitler

Sparringen kan foregå på forskellige måder, som selvfølgelig skal passe til dine behov. Vi kan gennemlæse og kommentere dine oplæg, og kortere virtuelle møder er også en mulighed. Du bestemmer også selv, hvor omfattende vores sparring skal være.

Under alle omstændigheder tør vi godt love, at vores sparring kommer langt dybere ned i teksten, end AI er i stand til.

Med et sådant partnerskab om at få lagt det bedst mulige fundament for din opgave bliver en efterfølgende korrekturlæsning meget lettere eller måske slet ikke nødvendig. Det kan du tage stilling til undervejs. 

God kommunikation fra starten. Så snart jeg havde bestilt, lagde vi en plan herfra. Jeg lærte en masse af processen og fik løftet min opgave gevaldigt efter jeg havde haft opgavekorrektur inde over. Det var fantastisk både at få konstruktiv feedback og ros. Det var en ærlig og transparent sparring. Jeg fik også hjælp til den sproglige del og fik også her givet opgaven et kæmpe løft. TAK! Jeg fik en top karakter og jeg er så taknemmelig for jeres service. Smileys herfra

Christina Krogh

Jeg kan til en hver tid anbefale studerende at gøre brug af opgavekorrekturs services. Jeg gjorde brug af både korrektur og sparring under mit speciale, hvilket gjorde en massiv forskel for min proces og det endelige resultat. Under specialeskrivning er man ofte i stort tidspres og usikkerheder melder sig hver eneste dag, men da jeg fik sparring med opgavekorrektur fik jeg det med en upartisk professionel person, som ydermere var meget dygtig og ikke lagde fingrene i mellem, det var konkret og gav mening. Jeg fik nogle virkelig brug bare råd og forståelse for, hvad der i mit projekt var rigtig godt, hvad der kunne gøres bedre og råd til hvordan. Opgavekorrektur gjorde en forskel for mig og gjorde at min oplevelse med specialeskrivningen blev bedre.

Anders B.

Kan I hjælpe med opgaven, uanset hvad faget og emnet er?
Ja, det kan vi, men i nogle tilfælde vælger vi dog at tage et forbehold, hvis vi vurderer, at emnet vil gøre det svært for os at sparre meningsfuldt på opgaven. Det melder vi åbent ud, så den studerende kan overveje, om vi er den rette samarbejdspartner.

Hvordan foregår sparringen i praksis?
Et typisk forløb starter med et virtuelt opstartmøde, hvor vejlederen og den studerende drøfter emnet, opgaven og den studerendes tanker om problemformulering, empiri, teori og metode. Derefter vil sparringen fortrinsvis ske skriftligt, men med mulighed for at lægge flere møder ind, hvis den studerende ønsker det.

Er det lovligt at få hjælp til opgaven? 
Ja, det er det bestemt. Man må gerne få hjælpt til sin opgave, både i form af sparring og korrekturlæsning. Det er helt legalt, og behovet er støt stigende i takt med, at de videregående uddannelser skruer ned for vejledningstiden. 

korrekturlaesning-korrektur
korrekturlaesning-korrektur

Standardkorrektur

Har du ikke tid til korrekturlæsningen? Med denne service rettes alle fejl, fx stavefejl, grammatiske fejl, kommafejl, slåfejl og alle andre fejl. Vi sørger for, at opgaven er fejlfri fra a til z.

Læs mere her

Akademisk Korrektur

Servicen indeholder alt fra Standardkorrektur, men i tillæg får du omformuleringer til et mere akademisk sprog, tjek af referenceteknik, begrebsharmonisering og kommentarer til sprogbrugen.

Læs mere her

Akademisk Sparring + Akademisk Korrektur

Ønsker du både akademisk sparring og akademisk korrekturlæsning? Sparringen giver konkrete forslag til, hvordan du kan forbedre din opgave. Korrekturlæsningen løfter sproget markant.

Læs mere her

Startpakke til den gode opgaveskrivning

Det er svært at skrive akademisk, og mange kommer skævt fra start. Få hjælp til emnevalg, problemformulering, teori, metode, struktur, litteratur mv., så du får det rigtige afsæt til at skrive en god opgave.

Læs mere her

Akademisk Sparring

Akademisk Sparring er til dig, som gerne vil have vejledning under opgaveskrivningen, så processen bliver en god oplevelse, og så opgaven lever op til de krav, der stilles til den.

Læs mere her

Transskribering af interviews

Transskribering er meget tidskrævende. Overvej derfor at overlade arbejdet til Opgavekorrektur. Vi er specialister i transskribering af kvalitative lyddata og laver udskrifter i høj kvalitet – lige til at analysere.

Læs mere her