Kap.1: Introduktion

Kap. 2: Norm og fejl

Kap. 3: Skøn

Kap. 4: Viden

Kap. 5: Tempo

Kap. 6: Strategier

Kap. 7: Rettelser

Kap. 8: Korrekturlæsningsfejl

Kap. 9: Korrekturlæsningsudmattelse

Kap. 10: Fejl, der ikke rettes

Kap. 11: Faktatjek

Kap. 12: Retningslinjer

Korrekturlæsning er kort og godt læsning af en tekst med det formål at rette dens fejl.

Den ”klassiske” korrektur indbefatter rettelse af slåfejl, stavefejl, tegnsætningsfejl og kongruensfejl. En mere omfattende korrektur vil også tage højde for tekstens formalia, ordvalg, sprogbrug og syntaks.

Denne fremstilling bygger på det brede og omfattende korrekturbegreb. Udgangspunktet er, at man – ud over at rette slåfejl, stavefejl, tegnsætningsfejl og kongruensfejl – også skal forholde sig til tekstens kontinuitet, sproglige konsekvens, henvisninger, ordvalg, syntaks og uklart sprogbrug.

Det bliver for omfattende at beskrive samtlige fejltyper og fokusområder her. Men vi giver gerne en indføring i korrekturlæsningen som håndværk – om dens vilkår, teknik, forudsætninger og retningslinjer. 

Artiklerne i indføringen:

 • Kap.1: Introduktion
 • Kap. 2: Norm og fejl
 • Kap. 3: Skøn
 • Kap. 4: Viden
 • Kap. 5: Tempo
 • Kap. 6: Strategier
 • Kap. 7: Rettelser
 • Kap. 8: Korrekturlæsningsfejl
 • Kap. 9: Korrekturlæsningsudmattelse
 • Kap. 10: Fejl, der ikke rettes
 • Kap. 11: Faktatjek
 • Kap. 12: Retningslinjer

Artiklerne er skrevet af en af Opgavekorrekturs dygtige korrekturlæsere, Emil Gosch Johansen. Emil er både akademisk korrekturlæser, transskribent og forfatter. Han har skrevet talrige artikler om akademisk skrivning, og han har udgivet digtsamlingen På evighedens vinger.

Og nu har han altså også givet sig i kast med at skrive om korrekturlæsningens svære kunst.

God fornøjelse.

Fortsæt til kap. 2: Norm og fejl