Amerikansk ct. britisk engelsk

Når man skriver en akademisk opgave på engelsk, skal man gøre op med sig selv, om man vil bruge amerikansk engelsk (US-engelsk) eller britisk engelsk (UK-engelsk). Og så gælder det om at være konsekvent gennem hele teksten, så man hverken forvirrer sin læser eller stavekontrollen.

Der findes en række systematiske forskelle på amerikansk engelsk og britisk engelsk, og særligt for stavemåde er forskellene vigtige at have sig for øje, uanset om man skriver en bacheloropgave, et speciale eller en ph.d.-afhandling på engelsk.

Hvornår skal man bruge US-engelsk og hvornår UK-engelsk?

Der vil typisk være forskellige traditioner og præferencer på de forskellige institutter, så skal man skrive en akademisk opgave på engelsk, bør man forinden forhøre sig ved sin vejleder om valg af engelsk sprogstandard: amerikansk eller britisk?

Det siger sig selv, at skriver man en videnskabelig artikel, der skal udgives i et amerikansk tidsskrift, bør man vælge amerikansk engelsk frem for britisk engelsk. Det samme gælder, hvis man skriver med henblik på udgivelse i Storbritannien. Her bør man naturligvis bruge en britisk variant af engelsk. Og befinder man sig på uddannelsen for amerikanske studier, skulle det undre, om ikke man her foretrækker opgaver skrevet på amerikansk engelsk.

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

8 regelmæssige forskelle på amerikansk og britisk stavemåde 

Regel 1
Analyze eller analyse? Om endelsen -ize/yze eller -ise (og -ization eller -isation)

På engelsk slutter mange verber med -ize/ise. Formen med z er amerikansk, mens formen med s er britisk. 

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
realize realise
emphasize emphasise
analyze analyse
recognize recognise
catalyze catalyse
summarize summarise
characterize characterise

Undtagelser: size og exercise staves dog ens på amerikansk og britisk engelsk.

Den samme regel gælder i øvrigt for verbalsubstantiver, der ender på -ization/isation, fx characterization/characterisation. Disse former er afledt af verbet characterise.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
characterization characterisation
realization realisation
hospitalization hospitalisation

Det er dog ikke alle verber, der kan substantiveres på samme måde som ovenstående tre eksempler. For eksempel bliver analyze/analyse til analysis, emphasize/emphasise bliver til emphasis, og summarize/summarise bliver til summary.

 

Regel 2
Color eller colour? Om endelsen -or eller -our

På amerikansk engelsk slutter nogle navneord med -or, mens de tilsvarende ord afsluttes med endelsen -our på britisk engelsk. Reglen er systematisk med meget få undtagelser.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
color colour
honor honour
behavior behaviour
favor favour
labor labour
humor humour

 

Regel 3
Defense eller defence. Om endelsen -se eller -ce

Hedder det defense eller defence? På amerikansk engelsk bliver den første variant brugt, hvorimod endelse -ce foretrækkes på britisk engelsk.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
defense defence
offense offence
pretense pretence
license licence

Undtagelser: Absence staves ens på begge varianter. Korte ord såsom sense og tense følger heller ikke denne regel.

Der kan også være forskel på stavemåden, alt efter om ordet bruges som substantiv eller verbum. Det gælder især for britisk engelsk, men i nogle tilfælde også for amerikansk engelsk.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
practice (verbum og substantiv) practice (substantiv), practise (verbum)
advice (substantiv), advise (verbum) advice (substantiv), advise (verbum)
license (verbum og substantiv) licence (substantiv), license (verbum)

 

Regel 4
Ameba eller amoeba. Om ord med e eller oe/ae

På amerikansk engelsk er ord som amoeba, der oprindeligt blev skrevet med -oe-, blevet forkortet til ameba, mens britisk engelsk holder man fast i den oprindelige stavemåde.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
ameba amoeba
anesthesia anaesthesia
diarrhea diarrhoea
leukemia leukaemia

Artiklen fortsætter under grafikken.

 

Regel 5
Liter eller litre? Om måleenheder, der ender på -er eller -re

Denne forskel er vigtigst at huske, hvis du skriver en akademisk opgave, hvor du ofte bruger måleneheder. Man skriver eksempelvis liter på amerikansk engelsk, men litre på britisk engelsk. Forskellen gælder også for en lang række andre måleenheder.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
center centre
liter litre
fiber fibre
meter metre

Undtagelser: parameter staves ens på amerikansk og britisk engelsk.

 

Regel 6
Dialog eller dialogue? Om endelsen -og eller -ogue

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
dialog dialogue
analog analogue

Undtagelser: prologue og epilogue staves ens på amerikansk og britisk engelsk.

 

Regel 7
Aging eller ageing? Om brugen af e eller ej?

De fleste kender sikkert ord som age eller judge. Men hvad sker det, når man kommer -ing eller -ment på? Fastholder man det sidste e i slutningen af ordet eller ej?

Nej, ikke på amerikansk engelsk. Men på britisk engelsk gør man.

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
aging ageing
judgment judgement
acknowledgment acknowledgement

Undtagelser: dying (fra die), reinforcement, bridging, judging, encouragement og encouraging er ens på amerikansk engelsk og britisk engelsk.

En tommelfingeregel er, at hvis udsagnsordet ender på -dge, vil ordet i den britiske version beholde det sidste e, hvorimod den amerikanske ditto ikke vil. Der er dog desværre ret mange undtagelser til denne regel, så vil man være sikker, bør man konsultere en britisk eller amerikansk ordbog for svar.

 

Regel 8
Fulfill eller fulfil? Om endelsen -ll eller -l

På amerikansk engelsk er der visse udsagnsord, der ender på -ll, mens den britisk engelske form ender på et enkelt -l.

Derimod foretrækker man på amerikansk engelsk at skrive ord som labeled med et enkelt l, hvorimod man på britisk bruger dobbelt-l (labelled). 

 

Amerikansk (US) Britisk (UK)
fulfill fulfil
enroll enrol
skillful skilful
labeled labelled
canceled cancelled
marveled marvelled
traveled travelled

Undtagelser. Disse ord bliver stavet ens på amerikansk og britisk engelsk: propel/propelled, appeal/appealed, control/controlled, expel/expelled, fulfilled.

 

Brug for hjælp?

Vi håber, at denne artikel har bragt en vis klarhed over forskelle i stavemåde på amerikansk og britisk engelsk.

Hvis du stadig er i tvivl, kan du altid betale en af vores professionelle korrekturlæsere for at læse din opgave igennem. Så bliver den rettet efter præcis den variant af engelsk, du ønsker: amerikansk eller britisk? Du kan læse mere om korrektur af engelske opgaver her.