Korrekturlaesning af ph.d.-afhandling

Korrekturlæsning af ph.d.-afhandling og videnskabelig artikel

Ph.d.-afhandlinger er opgaver på højeste akademiske og videnskabelige niveau. Opgavekorrektur.dk tilbyder professionel korrekturlæsning af din ph.d.-afhandling på dansk eller engelsk til markedets laveste pris. Vi læser også gerne korrektur på de videnskabelige artikler, der er en del af en ph.d.-forløbet.

Vores korrekturlæsere har en sproglig, videregående uddannelse og lang erfaring med korrekturlæsning. Vi bruger ikke studerende til korrekturlæsning, heller ikke af en ph.d. Vi prioriterer uddannelse, erfaring og solidt kendskab til akademisk og videnskabelig opgaveskrivning – særligt når det gælder korrektur af ph.d.-afhandlinger, der er opgaver på et højt akademisk niveau skrevet i et specialiseret fagsprog.

Vi retter både i Word og i LaTex, og vi retter både ph.d.-afhandlinger skrevet på dansk og på engelsk (britisk eller amerikansk engelsk efter kundens ønske).

Læs mere om korrekturlæserne her.

Opgavekorrektur.dk er specialister i akademisk korrektur, og vi læser også korrektur på specialer, bacheloropgaver, masterprojekter og alle andre videnskabelige opgaver.

Korrektur-anmeldelser

Lav pris er ikke det samme som lav kvalitet. Hos Opgavekorrektur leverer vi høj kvalitet hver gang. Læs vores anmeldelser på Trustpilot.

Former for ph.d.-korrektur

Korrekturbehovet i en ph.d.-afhandling kan variere fra afhandling til afhandling. Hos Opgavekorrektur.dk kan du derfor vælge mellem Korrektur Basis og Korrektur Plus.

Med Korrektur Basis rettes din ph.d. for ALLE formelle fejl. Det er fejl som stavefejl, bøjningsfejl, tegnsætningsfejl, slåfejl, kongruensfejl og grammatiske fejl.

Med Korrektur Plus rettes din ph.d. for ALLE fejl. Udover basiskorrekturen vil korrekturlæseren løbende vurdere på sprogets klarhed og præcision og stramme op, hvis der er behov for det. En plus-rettelse er ofte ikke en korrektion af ukorrekt sprog. Der er tale om lette sproglige tilretninger, der gør sproget mere præcist og derfor bedre.

Korrekturlæseren ændrer aldrig i indholdet. Hvis vi vurderer, at en sætning eller en passage er uklart formuleret, men er i tvivl, om en eventuel justering ændrer i indholdet, skriver vi altid en kommentar i opgaven, så kunden selv kan tage stilling.

KORREKTUR BASIS

Kr. 29

 7 øre pr. ord

Korrektur Basis retter alle

 Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl

  Slåfejl og sjuskefejl

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

KORREKTUR PLUS

Kr. 34

9 øre pr. ord

Korrektur Plus retter alle

  Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl og slåfejl

 Uklare ord, problematiske formuleringer og sproglig inkonsekvens

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

Konservativ ph.d.-korrektur

Vi retter ph.d.-afhandlinger pĂĄ bĂĄde engelsk og dansk.

Ved danske afhandlinger korrekturlæser vi i overensstemmelse med retskrivningsreglerne fra Dansk Sprognævn. I dansk retskrivning findes et væld af valgfriheder, og vi har som et generelt korrekturprincip, at vi ved valgfrihed vælger den oprindelige regel.

Et eksempel på en sådan valgfrihed er stavningen af ordet indenfor, hvor det er valgfrit, om ordet, når det optræder som præposition foran en styrelse, skal skrives i ét eller to ord. Her vælger vi den oprindelige regel, nemlig at ordet skrives i to ord, fx Tjek af fagspecifikke termer ligger inden for rammerne af akademisk korrektur.

En andet eksempel er stavningen af et ord som ressource, hvor det i dag er valgfrit, om ordet staves ressource eller resurse. Vi vælger at bruge stavemåden ressource som standard.

Et tredje eksempel er komma foran ledsætninger, altså startkomma. Det er i dag valgfrit, om man vil sætte startkomma eller ej. Vi vælger at sætte startkomma, da denne regel er i overensstemmelse med det traditionelle grammatiske komma.

Ph.d.-afhandlinger pĂĄ engelsk

Mange ph.d.-afhandlinger skrives pĂĄ engelsk. Det er vores erfaring, at de fleste ph.d.-studerende er habile til at formulere sig skriftligt pĂĄ engelsk, men nĂĄr man ikke har engelsk som modersmĂĄl, kan det ikke undgĂĄs, at der er fejl i sproget.

De engelske korrekturlæsere hos Opgavekorrektur.dk er erfarne korrektører, og de har enten en universitetsgrad i engelsk eller engelsk som modersmål. Vi retter ph.d.-afhandlinger på både britisk engelsk og amerikansk engelsk.  

KORREKTUR

Akademisk basiskorrektur indebærer

  • korrektion af ALLE fejl
  • harmonisering af sprogbrug (fx stavemĂĄder og forkortelser).

Akademisk pluskorrektur indbærer

  • ovenstĂĄende
  • lette tilretninger af problematiske sætninger
  • udskiftning af upræcise ord
  • kommentarer til sproget, som skribenten efterfølgende kan forholde sig til.

Akademisk korrektur ændrer IKKE på indholdet. Hvis vi er i tvivl, om en rettelse ændrer indholdet, skriver vi en kommentar.

DINE FORDELE

Opgavekorrektur.dk

  Professionel, kompetent ph.d.-korrektur

  Højtuddannede korrekturlæsere

 Gratis prøvekorrektur

  Løbende korretur og hurtig levering

 Betaling, når du har godkendt korrekturen

Gennemsigtighed i ph.d.-korrekturen

Det er afgørende for os, at der er fuld gennemsigtighed i det korrekturprodukt, vi leverer. Derfor er alle de rettelser, korrekturlæseren tilfører ph.d.-afhandlingen, synlige i dokumentet.

Vi retter altid i Word med korrekturfunktionen aktiveret. Funktionen hedder officielt 'Registrer ændringer', og når den er slået til, markeres alle ændringer i dokumentet. De korrektioner, korrekturlæseren foretager, synliggøres – og det uanset, om der er tale om et mellemrum, der tilføres teksten, et komma, der fjernes, en ændring i stavemåden eller hele ord, der slettes og erstattes af andre.

Sideløbende med korrektionerne tilføjer vi kommentarer i margenen med beskeder til kunden, fx om redundant sprogbrug, forslag til alternativ formulering, forslag til en tilføjelse, information om uklart sprog, der ikke er korrigeret af hensyn til indholdet med videre.

Du kan gå rettelserne og kommentarerne igennem fra start til slut og acceptere rettelserne én efter én. Korrekturen går grundigt til værks, og det kan derfor være et tidskrævende arbejde at gå alle rettelserne igennem. Men vi anbefaler, at du afsætter tid til arbejdet, inden du skal aflevere opgaven.

Der er dog mange, der tjekker korrekturen de første 10-20 sider, hvorefter de på én gang accepterer rettelserne på de resterende sider. Det kan man fint gøre, hvis man er tryg ved korrekturen, for vi laver aldrig korrektioner, der ændrer indholdet - kun korrektioner, der forbedrer sproget.

NĂĄr du fĂĄr opgaven tilbage, medsender vi ogsĂĄ en version af teksten, hvor alle rettelserne er accepteret.

Gratis prøvekorrektur af ph.d.-afhandling

Hvis du er i tvivl, om du skal vælge Korrektur Basis eller Korrektur Plus, er du meget velkommen til at benytte dig af tilbuddet om gratis prøvekorrektur.

Send et par sider af din ph.d. til os, sĂĄ kommer vi med en anbefaling.

Du er naturligvis også velkommen til at en gratis prøvekorrektur, hvis du vil tjekke kvaliteten af vores korrekturservice, eller hvis du helt grundlæggende er usikker på, om det kan svare sig for dig at få udført professionel korrekturlæsning af din ph.d.-afhandling.

Prøvekorrekturen vil også give os mulighed for at vurdere korrekturbehovet i din ph.d.-afhandling, således at vi evt. kan give dig et fordelagtigt tilbud på korrekturen. Hvis korrekturbehovet er begrænset, kan vi naturligvis tilbyde en lavere pris end vores normalpriser.

Prøvekorrekturen er gratis og uforpligtende. Gå til siden om prøvekorrektur.

Løbende korrekturlæsning

Ved længere opgaver oplever vi jævnligt, at kunden ønsker at få opgaven korrekturlæst i takt med, at opgaven skrives. Det er en service, vi gerne yder, og den kan være særlig relevant for en ph.d.-afhandling med en skriveproces, der strækker sig over lang tid.

Kontakt os for en aftale om løbende korrektur. Vi er meget fleksible.

Betaling af ph.d.-korrektur

Hvis den institution, du er tilknyttet, betaler for korrekturen, kan faktureringen ske elektronisk. Vi skal blot have oplysninger om institutionens EAN-nummer.

Alternativt foregår betalingen ved, at vi sender en faktura til kunden med otte dages betalingsfrist. Det giver kunden god tid til at gå korrekturen igennem, inden betalingen finder sted.

Vi er trygge ved, at kunden betaler, og vi er trygge ved den kvalitet, vi selv leverer. Derfor opkræver vi ikke – som mange andre bureauer – betaling på forhånd.

Fortrolighed

Hos Opgavekorrektur.dk er vi meget opmærksomme på, at ph.d.-afhandlinger og andre akademiske opgaver skal behandles sikkert og fortroligt.

Hos Opgavekorrektur behandles alle henvendelser, al mundtlig og skriftlig kommunikation og alle opgaver, der udveksles mellem kunden og Opgavekorrektur, med fuld fortrolighed og tavshedspligt.

Det er alene ejeren af Opgavekorrektur.dk og den udvalgte korrekturlæser, der har adgang til afhandlingen og personoplysninger om kunden. Korrekturlæseren har underskrevet en bindende aftale om tavshedspligt og fortrolig behandling af den ph.d.-afhandling, der korrekturlæses.

Alle personoplysninger og de dokumenter, der knytter sig til en konkret ordre, slettes permanent, senest 3 uger efter at kundeforholdet er afsluttet.

Læs mere om behandling af persondata her.

Læs mere om professionel korrekturlæsning hos Opgavekorrektur.dk.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til priser, levering, korrekturformer eller andet, er du velkommen til at sende os en besked gennem formularen her.

KONTAKT

Dit navn*

Din email*

Besked