Korrekturlæsning af ph.d.-afhandlinger

⇒ Fleksibel service

⇒ Høj kvalitet

⇒ Sikker behandling af data


"Meget professionel kontakt til Opgavekorrektur. Det har været en fornøjelse at korrespondere med dem. Også meget professionel korrekturlæsning og sprogvask. Jeg oplevede gode, brugbare og lettilgængelige kommentarer fra korrekturlæseren. Jeg vil helt sikkert anbefale Opgavekorrektur til andre på Syddansk Universitet."

Eva Dam Christensen
Ph.d., SDU


Korrekturlæsning og sprogvask af ph.d.-afhandlinger

» Førende inden for akademisk korrektur
» Højtuddannede korrekturlæsere
» Dansk og engelsk korrektur
» Fremragende anmeldelser

Ph.d.-afhandlinger er opgaver på højeste akademiske og videnskabelige niveau. Opgavekorrektur tilbyder professionel korrekturlæsning af ph.d.-afhandlinger på dansk eller engelsk til markedets bedste priser. Vi læser korrektur på afhandlingen, uanset om den er en monografi eller en samling af videnskabelige artikler.

Hos Opgavekorrektur har vi de seneste fem år korrekturlæst rigtigt mange ph.d.-afhandlinger på både dansk og engelsk for kunder på alle de store uddannelsesinstitutioner. Det er de samme 3-4 korrekturlæsere, der arbejder med korrektur af ph.d.er, og de har derfor opbygget stor rutine i at læse, forstå, rette og optimere sproget i opgaver på ph.d.-niveau.

Korrekturlæserne har alle en uddannelse på kandidatniveau og stor rutine med akademisk korrektur og sprogvask. Vi bruger ikke studerende til korrekturlæsning. Vi prioriterer uddannelse, erfaring og solidt kendskab til akademisk og videnskabelig opgaveskrivning – særligt når det gælder korrektur af ph.d.-afhandlinger, der er opgaver på et højt akademisk niveau skrevet i et specialiseret fagsprog.

Vi retter både i Word og i LaTex/Overleaf, og vi retter både ph.d.-afhandlinger skrevet på dansk og på engelsk (britisk eller amerikansk engelsk efter kundens ønske).

Hos Opgavekorrektur er vi specialister i akademisk korrektur og sprogvask, og vi læser også korrektur på specialer, bacheloropgaver, masterprojekter og alle andre videnskabelige opgaver.

Vi tilbyder desuden at transskribere lyddate, der måtte indgå som en del af afhandlingens kvalitative empiri. Læs mere om transskribering af interviews her.

 


"Jeg har været rigtig tilfreds med korrekturlæsningen af min engelske ph.d.-afhandling. Korrekturlæseren leverede meget omhyggelige og kompetente rettelser og udviste stor forståelse for det faglige felt. Derudover var der god, fleksibel service og kommunikation undervejs i forløbet. De varmeste anbefalinger herfra."

Heidi Hautopp
Ph.d., Aalborg Universitet"Jeg brugte Opgavekorrektur til kappen til min ph.d.-afhandling og var fuldt ud tilfreds. Jeg var især tilfreds med kommentarerne og de gode og udførlige forklaringer ved tvetydigheder. Derudover var der god fleksibilitet i forhold til min kalender. Jeg kan helt sikkert anbefale dem."

Erik Ottar Jensen
Ph.d., Københavns Professionshøjskole


Tre former for ph.d.-korrektur

Korrekturbehovet varierer fra afhandling til afhandling. Hos Opgavekorrektur kan du derfor vælge mellem flere korrekturformer: Clean, Extended og Sparring inkl. korrekturlæsning

Med Clean rettes ALLE sproglige fejl i din ph.d.-afhandling: stavefejl, grammatiske fejl, kommafejl, slĂĄfejl med videre. Med denne korrekturfom fĂĄr du en solid grundkorrektur af din ph.d.-afhandling med en ambition om absolut fejlfrihed.

Den udvidede korrektur, Extended, indebærer, udover grundkorrekturen, sprogvask. Korrekturlæseren vurderer løbende på sprogets klarhed og strammer op, når der er behov for det. Det vil sige, at korrekturlæseren retter mere end blot fomelle fejl. Korrekturlæseren omformulerer uklare/upræcise ord og sætninger, tjekker referenceteknikken, skriver løbende marginkommentarer til sproget og udarbejder en generel feedback på baggrund af de iagttagelser, som korrekturlæseren gør sig undervejs.

Korrekturlæseren ændrer aldrig i indholdet. Hvis vi vurderer, at en sætning eller en passage er uklart formuleret, men er i tvivl om, hvorvidt en sproglig tilpasning ændrer i indholdet, skriver vi altid en kommentar i opgaven, så kunden selv kan tage stilling.

Endelig tilbyder vi også sparring på afhandlingen/monografien i kombination med korrekturlæsning. Vi kan selvsagt ikke indgå i en faglig sparring om afhandlingens indhold, så sparringen vil kredse om forhold vedrørende den akademiske skrivning: formidlingen generelt, sammenhæng, argumentation, referenceteknik, afhandlingens styrker/svagheder m.m. 

Sparringen afsluttes med korrekturlæsning (Clean eller Extended) efter kundens eget ønske.

Vi tilbyder korrekturlæsning af ph.d.-afhandlinger på både dansk og engelsk, men sparringsdelen kan vi kun tilbyde på afhandlinger eller monografier skrevet på dansk.

CLEAN

kr. 27
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Korrekt stavning
✔ Korrekt punktum og komma
✔ Korrekt grammatik

EXTENDED

kr. 33
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Alt fra Clean
✔ Omformulering uklart sprog
✔ Ensretning stavemåde
✔ Tjek af referenceteknik
✔ Kommentarer til sproget

SPARRING

kr. 49
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk sparring og korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Alt fra Extended
✔ Fokus problemformulering
✔ Fokus rød tråd
✔ Styrker og svagheder

Ph.d.-korrekturlæsning efter alle retskrivningens regler

Ved danske afhandlinger korrekturlæser vi i overensstemmelse med retskrivningsreglerne fra Dansk Sprognævn. I dansk retskrivning findes et væld af valgfriheder, og vi har som et generelt korrekturprincip, at vi ved valgfrihed vælger den oprindelige regel.

En eksempel er stavningen af et ord som 'ressource', hvor det i dag er valgfrit, om ordet staves 'ressource' eller 'resurse'. Vi vælger i udgangspunktet at bruge stavemåden 'ressource'.

Et andet eksempel er komma foran ledsætninger, altså startkomma. Det er i dag valgfrit, om man vil sætte startkomma eller ej. Vi vælger at sætte startkomma, da denne regel er i overensstemmelse med det traditionelle grammatiske komma og i overensstemmelse med praksis hos 9/10 forskere på de danske uddannelsesinstitutioner.

Et tredje eksempel på en valgfrihed kan være, om noget skal staves i ét eller to ord, fx præpositionen 'inden for' eller 'indenfor'. Her vælger vi den oprindelige regel, nemlig at ordet skrives i to ord, hvis præpositionen følges af en styrelse, fx Tjek af fagspecifikke termer ligger inden for rammerne af akademisk korrektur.

Helt generelt er der dog ét princip, der trumfer ovenstående, nemlig princippet om ensartethed. Vi sørger for, at der ikke veksles mellem forskellige stavemåder, komma-måder, forskellige forkortelser med videre. Korrekturlæsningen vil altid ensrette sproget, så den samme form bruges konsekvent. 

Ph.d.-afhandlinger pĂĄ engelsk

Nogle ph.d.-afhandlinger skrives pĂĄ engelsk. Det er vores erfaring, at de fleste ph.d.-studerende er habile til at formulere sig skriftligt pĂĄ engelsk, men nĂĄr man ikke har engelsk som modersmĂĄl, kan det ikke undgĂĄs, at der er fejl og fordanskninger i sproget.

De engelske korrekturlæsere hos Opgavekorrektur er erfarne korrektører med en sproglig universitetsgrad og med engelsk som modersmål. Vi retter ph.d.-afhandlinger på både britisk engelsk og amerikansk engelsk.  

Læs eventuelt mere om korrekturlæsning af akademisk engelsk her.

Rettelser med track-changes

Det er afgørende for os, at der er fuld gennemsigtighed i det korrekturprodukt, vi leverer. Derfor er alle de rettelser, korrekturlæseren udfører i ph.d.-afhandlingen, synlige i dokumentet.

Vi retter altid i Word med korrekturfunktionen aktiveret. Funktionen hedder officielt 'Registrer ændringer', og når den er slået til, markeres alle ændringer i dokumentet. De korrektioner, korrekturlæseren foretager, synliggøres – og det uanset, om der er tale om et mellemrum, der tilføres teksten, et komma, der fjernes, en ændring i stavemåden eller hele ord, der slettes og erstattes af andre.

Sideløbende med korrektionerne tilføjer vi kommentarer i margenen med beskeder til kunden, fx om redundant sprogbrug, forslag til alternativ formulering, forslag til en tilføjelse, information om uklart sprog, der ikke er korrigeret af hensyn til indholdet med videre.

Du kan gå rettelserne og kommentarerne igennem fra start til slut og acceptere rettelserne én efter én. Korrekturen går grundigt til værks, og det kan derfor være et tidskrævende arbejde at gå alle rettelserne igennem. Men vi anbefaler, at du afsætter tid til arbejdet, inden du skal aflevere opgaven.

Der er dog mange, der tjekker korrekturen de første 10-20 sider, hvorefter de på én gang accepterer rettelserne på de resterende sider. Det kan man fint gøre, hvis man er tryg ved korrekturen, for vi laver aldrig korrektioner, der ændrer indholdet – kun korrektioner, der forbedrer sproget.

NĂĄr du fĂĄr afhandlingen tilbage, medsender vi ogsĂĄ en version af teksten, hvor alle rettelserne er accepteret.

Gratis prøve og løbende rettelse af afhandlingen

Hvis du er i tvivl, om du skal vælge Korrektur Basis eller Korrektur Plus, er du meget velkommen til at benytte dig af tilbuddet om gratis prøvekorrektur.

Send et par sider af din ph.d. til os, sĂĄ kommer vi med en anbefaling.

Du er også velkommen til at benytte dig af tilbuddet om gratis prøvekorrektur. Blot send et uddrag på 2-3 sider af din afhandling. Vi retter uddraget igennem og sender retur til dig, så du kan vurdere, om det kan svare sig at få rettet hele afhandlingen.

Prøvekorrekturen er gratis og uforpligtende. Skriv til Jan på mail@opgavekorrektur.dk.

Løbende korrekturlæsning

Ved længere opgaver oplever vi jævnligt, at kunden ønsker at få opgaven korrekturlæst i takt med, at den skrives. Det er en service, vi gerne yder, og den kan være særlig relevant for en ph.d.-afhandling med en skriveproces, der strækker sig over lang tid.

Kontakt os for en aftale om løbende korrektur. Vi er meget fleksible.

Fortrolighed og betaling af ph.d.-korrektur

Fortrolighed

Hos Opgavekorrektur er vi meget opmærksomme på, at ph.d.-afhandlinger og andre akademiske opgaver skal behandles sikkert og fortroligt.

Hos Opgavekorrektur behandles alle henvendelser, al mundtlig og skriftlig kommunikation og alle opgaver, der udveksles mellem kunden og Opgavekorrektur, med fuld fortrolighed og tavshedspligt.

Det er alene ejeren af Opgavekorrektur og den udvalgte korrekturlæser, der har adgang til afhandlingen og personoplysninger om kunden. Korrekturlæseren har underskrevet en bindende aftale om tavshedspligt og fortrolig behandling af den ph.d.-afhandling, der korrekturlæses.

Alle personoplysninger og de dokumenter, der knytter sig til en konkret ordre, slettes permanent, senest tre uger efter at kundeforholdet er afsluttet.

Læs mere om behandling af persondata her.

Læs mere om professionel korrekturlæsning hos Opgavekorrektur.dk.

Betaling af ph.d.-korrektur

Hvis den institution, du er tilknyttet, betaler for korrekturen, kan faktureringen ske elektronisk. Vi skal blot have oplysninger om institutionens EAN-nummer.

Alternativt foregår betalingen ved, at vi sender en faktura til kunden med otte dages betalingsfrist. Det giver kunden god tid til at gå korrekturen igennem, inden betalingen finder sted.

Vi er trygge ved, at kunden betaler, og vi er trygge ved den kvalitet, vi selv leverer. Derfor opkræver vi ikke – som mange andre bureauer – betaling på forhånd.

Korrekturlæsning af ph.d.-afhandling
Ph.d.-korrektur
Nadia Mansour

Jeg kan varmt anbefale Opgavekorrektur. Jeg fik en fantastisk service og er yderst tilfreds. Tak for skarp korrekturlæsning af min afhandling.

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Hvad kan vi hjælpe med?

Du er meget velkommen til at skrive til os gennem formularen herunder. Du kan bede om et godt tilbud på korrektur, bestille gratis prøvekorrektur, booke korrektur eller stille os et par spørgsmål.

Alle henvendelser og tilsendt materiale behandles fortroligt.

  OPGAVEKORREKTUR

  Opgavekorrektur er et online korrekturbureau. Vores kerneomrĂĄde er akademisk korrektur af studieopgaver pĂĄ dansk eller engelsk. Vi fokuserer pĂĄ god kundeservice, lave priser og fremragende korrektur.

   

  KONTAKT OS
  Skriv, ring eller sms.

  +45 93908933
  mail@opgavekorrektur.dk
  Facebook