korrekturlæsning speciale

Gør sproget til en styrke

Korrekturlæsning af speciale

Specialet er kronen på værket efter mange års studier. Derfor er det en god idé at få udført professionel korrekturlæsning på specialet. Med en grundig specialekorrektur undgår du, at sproget trækker karakteren ned. Tværtimod gør du sproget til en styrke, der kan trække karakteren op.

Du har mulighed for at sende hele specialet til korrekturlæsning på én gang. Men vi laver også gerne en aftale om løbende korrekturlæsning, hvor vi retter specialet i bidder, i takt med at det skrives. Prisen er den samme.

KORREKTURLÆSNING AF SPECIALE

Korrektur Basis

 Stavefejl

 Grammatiske fejl

 Syntaksfejl, fx forkert ordstilling

 Slåfejl

 Tegnsætningsfejl

Korrektur Plus

 Alle fejl plus tilretning af uklare formuleringer

DINE FORDELE

Opgavekorrektur.dk

 Danmarks billigste korrekturlæsning af speciale

 Professionel, kompetent korrekturlæsning

 Gratis prøvekorrektur

 Hurtig levering

 Betaling, når korrekturen er godkendt

Pris på korrekturlæsning af speciale

Hos Opgavekorrektur.dk tilbyder vi markedets klart laveste pris på korrekturlæsning af specialer. Prisen udregnes efter antal normalsider, og den er den samme, uanset om det er et dansk eller et engelsk speciale.

KORREKTUR BASIS

Kr. 25

 6 øre pr. ord

Korrektur Basis retter alle

 Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl

  Slåfejl og sjuskefejl

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

KORREKTUR PLUS

Kr. 30

7 øre pr. ord

Korrektur Plus retter alle

  Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl og slåfejl

 Uklare og problematiske formuleringer

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

I prisberegneren her kan du se, hvad specialekorrektur koster ved forskellige længder på specialet. En side svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum.

-

-

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om priser eller modtage et godt tilbud på korrekturlæsning af dit speciale.

Gratis prøvekorrektur på speciale

Specialet er for de fleste den vigtigste opgave, de nogensinde kommer til at skrive. Og den korrektur, man betaler en professionel korrekturlæser for at udføre, skal derfor naturligvis holde et højt niveau.

Hvis du vil tjekke kvaliteten af vores specialekorrektur, er du meget velkommen til at sende os et par sider af dit speciale til en gratis og uforpligtende prøvekorrektur. Så kan du efterfølgende vurdere, om du ønsker korrekturlæsning af hele specialet. 

Book en tid til korrektur

Når vi nærmer os semesterafslutning er efterspørgslen på korrektur størst. Det er derfor også perioder, hvor vores kapacitet bliver udfordret. 

Hvis du booker en tid, tager vi højde for det i planlægningen. Så er du sikker på, at vi har en professionel korrekturlæser klar til at rette dit speciale igennem og give sproget et markant løft.

Du kan selvfølgelig også booke tid til korrekturlæsning af bachelor og alle andre studierelaterede opgaver.

Korrekturlæsning af speciale på engelsk

Flere og flere specialer skrives på engelsk, og vi læser derfor naturligvis også korrektur på engelske specialer. Vi har erfarne og dygtige korrekturlæsere tilknyttet til specialekorrektur på engelsk. Det er alle personer, der behersker engelsk skriftsprog til perfektion, og som kender alt til akademisk skrivning og opgaveteknik. Vi garanterer, at de går til korrekturopgaven med grundighed og professionalisme. 

Det er vigtigt, at sproget i et engelsk speciale fremstår korrekt, flydende og præcist. Det kan være en udfordring, når man ikke har engelsk som modersmål. Selv om man er god til at formulere sig på engelsk, vil der i langt de fleste engelske opgaver være spor af dansk syntaks og stavemåde. 

Korrekturen fjerner ALLE fejl i dit engelske speciale, så sproget forvandles fra dansk-engelsk til perfekt engelsk.

Læs mere om engelsk korrektur og studiekorrektur.

Sproget gør noget ved karakteren

Sproget skal ALTID indgå i bedømmelsen af et speciale. Det står i diverse eksamensbekendtgørelser og studieordninger.

§ 26. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

Vi tør derfor godt påstå, at vores korrekturlæsning i mange tilfælde hjælper den studerende til at opnå en højere karakter på specialet. Vi kan i hvert fald med sikkerhed sige, at specialekorrektur betyder, at sproget ikke er et aspekt, der påvirker karakteren negativt. Hvis dit speciale er skrevet i et korrekt sprog, og hvis sproget fremstår klart og sammenhængende, kan censor aldrig bruge sproget som argument for en lavere karakter.

Hos Opgavekorrektur.dk er det i de fleste tilfælde Jan, der tager sig af korrekturlæsningen af specialer. Jan har 15 års erfaring med opgaveretning og er selv beskikket censor på flere uddannelsesinstitutioner.

Men alle vores korrekturlæsere er dygtige og specialt udvalgte til opgaven. I ansættelsesforløbet gennemgår de en række tests, så vi får et klart billede af, om de

 behersker dansk/engelsk skriftsprog til perfektion
 kan identificere og rette ALLE fejl og uklarheder
 har et indgående kendskab til akademiske fremstillingsformer og videnskabelig opgaveskrivning.

Efter ansættelsen deltager korrekturlæserne i et forløb med særligt fokus på korrektur af studieopgaver. Studieopgaver er nemlig tekster med særlige krav til entydighed, præcision og videnskabelighed i sprogbrugen. Det skal korrekturen tage højde for.

Rettelserne

Korrekturen foretages i Word ved brug af programmets korrektur-funktion. Det er en funktion, der registrerer og markerer de rettelser, der foretages, så du kan gå dem igennem, når du får specialet tilbage.

-

korrekturlæsning-speciale
Korrekturlæserens rettelser af speciale

-

I de fleste specialer, vi læser korrektur på, er der mellem 20 og 30 fejl pr. side. Det lyder af meget, men er helt normalt. Korrekturlæseren er trænet til at identificere alle fejl, også de helt små, og derfor løber antallet op. 

Hvis du vil have indblik i korrekturprocessen og de fejl, korrekturlæsningen spotter, kan du klikke forbi siden her.

Som korrekturlæser kan man i enkelte tilfælde være i tvivl, om en rettelse af fx et ord vil forandre betydningen af den pågældende sætning. I de tilfælde skriver korrekturlæseren en kommentar i marginen, som du efterfølgende kan forholde dig til. Det kan også være, at korrekturlæseren skriver en kommentar, hvis han/hun eksempelvis vurderer, at der mangler dokumentation i et afsnit.

Du vælger selvfølgelig selv, om du ønsker at følge korrekturlæserens forslag.

Når specialekorrekturen er færdig, får du opgaven tilbage i to udgaver.  I den ene kan du se alle de korrektioner, der er foretaget. Så kan du gennemgå rettelserne én efter én og godkende dem løbende. Er du efter et par siders gennemgang tryg ved korrekturen, kan du acceptere alle rettelserne på én gang.

I den anden udgave er alle rettelserne implementeret i specialet. I denne udgave kan du altså hverken se, hvor der er er en fejl, eller hvordan fejlen er blevet rettet. Men ALLE fejl er blevet rettet, og sproget har fået et markant løft.

Hvis du selv vil læse korrektur på dit speciale, kan du hente 5 gode tips her.

Gå til vores forside for at læse mere om korrekturlæsning og vores korrekturservice.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til priser, levering, korrekturformer eller andet, er du velkommen til at sende os en besked gennem formularen her.

KONTAKT

Dit navn*

Din email*

Emne

Besked