Opgave-sparring

Et akademisk løft af din opgave

En akademisk opgave skal have faglig tyngde, være videnskabelig og formidles i et sprog, der er sammenhængende, præcist og klart. Det er mange krav koncentreret i det samme produkt, og man spørger sig selv: Er min opgave god nok?

Det kan vi hos Opgavekorrektur give dig svar på. Og nok så vigtigt – med svaret følger konkrete anvisninger til, hvordan du kan forbedre din opgave. Med en kvalificeret opgave-sparring får du de råd, der kan give din opgave et fagligt og strukturelt løft.

Vi tilbyder sparring pĂĄ akademiske opgaver pĂĄ bĂĄde dansk og engelsk.

Din sparringspartner er akademisk uddannet og ekspert i akademisk skrivning. Læs mere om sparringspartnerne i bunden af denne side.

Du kan se et eksempel pĂĄ opgavesparring pĂĄ en bacheloropgave her:

Eksempel pĂĄ opgavesparring

Vi tilbyder en række efterspurgte sparringspakker, men strikker også gerne en individuel pakke sammen, hvis dine behov ikke dækkes af én af de følgende.

Se pakkerne under grafikken

Pakke 1: Komplet sparring

Komplet sparring er en samlet og dækkende feedback på den færdige eller næsten færdige opgave på baggrund af en grundig gennemlæsning og vurdering af opgavens styrker og svagheder. Pakken gælder for opgaver på mindst 30 normalsider.

Komplet sparring inkluderer:

  • Gennemlæsning af hele din opgave fra a til z. Gennemlæsningen udføres af akademiker med ekspertviden om akademisk skrivning
  • Vurdering af opgavens styrker og svagheder inden for en række relevante omrĂĄder (se herunder)
  • Modtagelse af et dokument (1-3 sider afhængigt af opgavens længde) med anvisninger til, hvordan du kan forbedre din opgave.

Der er ikke tale om, at vi blot indsætter nogle præfabrikerede formuleringer i en standardtjekliste. Vi giver en seriøs og individuel evaluering af opgaven. Det sker ud fra givne kriterier, men evalueringen formuleres specifikt til den konkrete opgave.

Sparringen er ikke afgrænset til fx problemformulering og sammenhæng. Den er komplet og kredser derfor om følgende:

⇒ Indledning og problemformulering
⇒ Rød tråd og sammenhæng
⇒ Den analytiske struktur
⇒ Argumentationsteknikken
⇒ Opgavens citat- og referenceteknik
⇒ Opgavens sproglige niveau og evt. forslag til valg af korrekturpakke
⇒ Opgavens styrker og svagheder generelt.

Hvis du har andre områder, du ønsker vurderet, udvider vi gerne perspektivet.

Sidepris komplet sparring: 30 kr.
Sidepris inkl. Korrektur Plus: 65 kr.

Sidepris gensparring: 25 kr.

 

Pakke 2:  Indledning og problemformulering

Dine bedømmeres oplevelse af opgaven grundlægges på de første par sider. Alene derfor er din indledning og problemformulering vigtig. Men det er klart, at opgavens problemformulering er et afgørende styringsredskab for hele din opgave og akademiske projekt.

Pakke 2 inkluderer følgende:

  • En vurdering af din problemformuleringens styrker og svagheder
  • Konkrete forslag til forbedringer af problemformuleringen
  • En vurdering af indledningens akademiske kvalitet og relevans i lyset af problemformuleringen.

Antal sider: Send op til 5 sider til vurdering

Pris: 799 kr.

Gensparring: 399 kr.

 

Pakke 3:  Problemformulering, disposition og rød tråd

Problemformuleringen er styrende for hele din opgave. Opgaven er jo et svar på det spørgsmål, du stiller i problemformuleringen. Den gode opgave kendes på sammenhæng mellem problemformulering, teorivalg, metodevalg, analyse, resultater og konklusion.

Denne pakke er relevant, hvis du har en problemformulering, et forslag til struktur og forslag til indhold i de enkelte afsnit. Så tjekker vi, om det hænger godt sammen, og vi giver dig forslag til ændringer.

Pakke 3 inkluderer følgende:

  • Feedback pĂĄ problemformuleringens styrker og svagheder
  • Feedback pĂĄ strukturen og progressionen
  • Vurdering af sammenhængen og den røde trĂĄd.

Antal sider: Send op til 10 sider til vurdering

Pris: 999 kr.

Gensparring: 599 kr.

 

Pakke 4:  Selvvalgt sparring

Vi yder naturligvis også sparring på en hvilken som helst anden del af din opgave – det være sig abstractet, indledningen, teoriafsnittet, metodeafsnittet, analyseafsnittet, diskussionen, konklusionen …

Med pakke 4 får du den fulde fleksibilitet. Vi giver feedback på præcis den del af opgaven, du har brug for, og du bestemmer selv, hvad du ønsker, at vi skal fokusere på i feedbacken. Vær dog opmærksom på, at sparring på enkeltstående kapitler – fx metodeafsnittet – kan være svært, når man ikke kender sammenhængen. Derfor er det en fordel at sende flere kapitler sammen.

Antal sider: Send op til 7 sider

Pris: 799 kr.

Gensparring: 399 kr.

Hvem udfører sparringen?

Vi har akademikere med omfattende viden og erfaring med videnskabelig opgaveskrivning tilknyttet virksomheden. Det vil dog typisk være enten Cecilie, Rune eller Anna, du sparer med.

Cecilie
Cecilie er underviser i akademisk skrivning.

Hun har skrevet ph.d. i socialantropologi på Københavns Universitet og har derudover taget både BA og MA i etnografi og antropologi på Århus Universitet. Hun har arbejdet som ekstern lektor på Aalborg Universitet, hvor hun primært har vejledt og eksamineret specialestuderende. Særlig interesse har hun for forskningsprocessen, herunder skriveprocessen for speciale- og ph.d.-studerende.

I dag udfører Cecilie akademisk korrektur for Opgavekorrektur ved siden af sit eget projekt med skrivekurser for akademikere.

Rune
Rune er cand.mag. i dansk, historie og retorik. Han udfører akademisk korrektur på alle opgaver fra bachelorprojektet til den 300-siders fagligt specialiserede ph.d. Hans erfaring med videnskabelige opgaver er stor, og han kan meget præcist pege på svagheder ved opgavens argumentation, teoribrug, referenceteknik og opbygning.

Anna
Anna er en cand.mag. og har en bacheloruddannelse i lingvistik fra Leiden og Edinburgh University. Hun er vokset op i London med danske forældre. Engelsk er dog hendes modersmål, og det er derfor Anna, der giver feedback på engelske opgaver.

Med en baggrund inden for lingvistik har Anna særlige forudsætninger for at arbejde med sprog, og som korrekturlæser på akademiske opgaver har hun den erfaring med videnskabelige opgaver, der skal til for at give en meget kompetent feedback.

Når hun ikke arbejder for Opgavekorrektur, arbejder hun som engelsklærer og forsker i samarbejde med et sociolingvistisk projekt i Tyskland.

Opgave-sparring
Opgavesparring
GĂĽlizar

Vores varmeste anbefalinger herfra

Jeg og min gruppe har benyttet os af opgavesparring og korrektur.
De er effektive, professionelle, leverer høj kvalitet, god service, har forståelse for tidspres, og giver korrektur og opgaversparring til rimelige priser.
Særligt tak til korrekturlæser Cecilie som giver konstruktiv feedback, der giver klarhed i ens opgave, samt til Jan der driver Opgavekorrektur, for altid hurtige svar og tilbagemelding.
Vi kan helt klart anbefale Dem! 🙂

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Skriv til os

Hvis du har spørgsmål til, er du naturligvis velkommen til at sende en besked til Jan. Skriv via kontaktformularen herunder, eller send en mail til mail@opgavekorrektur.dk.