korrekturlæsning engelsk

Opgave på flydende engelsk

Engelsk korrekturlæsning

Engelsk korrekturlæsning kan være et afgørende element, når karakteren skal fastsættes. En bacheloropgave på engelsk, et speciale eller en afhandling på engelsk, der er skrevet i et korrekt og ubesværet sprog, gør indtryk, og det vil i langt de fleste tilfælde påvirke censors helhedsvurdering af opgaven.

Et fejlfyldt og 'danskpræget' engelsk virker modsat. 

Vi har dygtige og erfarne personer til engelsk korrekturlæsning knyttet til virksomheden, og de dækker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Vores korrekturlæsere er færdiguddannede og professionelle. Det gælder også for vores korrekturlæsere af engelske opgaver. De har alle ekspertise til at arbejde med akademiske tekster på engelsk, enten fordi de har engelsk som modersmål, eller fordi de har en universitetsuddannelse i engelsk. Læs mere her.

Vi kan ikke love, at den korrekturlæser, der i givet fald skal rette din opgave, har en specialviden inden for din opgaves faglige område. Det ville kræve et stort antal studerende fra mange fag og fakulteter koblet til virksomheden som løst tilknyttede korrekturlæsere.

Det er ikke vores mål. 

Vi bruger kun færdiguddannede sprogfolk: journalister, cand.mag.er, korrespondenter, tekstforfattere og certificerede korrekturlæsere. Det er vores måde at kvalitetssikre på.

Når vi rekrutterer en korrekturlæser til engelsk, vægter vi, at personen har

 et indgående kendskab til engelsk grammatik og retskrivning
 en fremragende sprogforståelse og flair for engelsk syntaks
 en stor viden om videnskabeligt sprog og akademisk opgaveskrivning. 

Engelsk korrekturlæsning kvalitetssikrer din opgave, så du kan være helt tryg ved, at sproget ikke påvirker censors oplevelse af opgaven i negativ retning. Tværtimod! Et godt og flydende engelsk sprog er en betydelig fordel, når opgaven skal bedømmes. 

ENGELSK KORREKTURLÆSNING

Korrektur Basis retter

 Kongruensfejl

 Ordstillingsfejl

 Adjektiv/adverbium-fejl

 Verbalfrasefejl

 Tegnsætningsfejl

 Alle andre fejl

Korrektur Plus retter

 Alle ovenstående fejl plus upræcist ordvalg og uklare formuleringer.

DINE FORDELE

Opgavekorrektur.dk

 Kun færdiguddannede, professionelle korrekturlæsere

 Laveste pris på engelsk korrekturlæsning

 Mulighed for gratis prøvekorrektur

 Enkel og studievenlig bestilling og kundeservice

 Ekspreslevering uden dyre tillæg

  Betaling, når korrekturen er godkendt

Engelsk korrekturlæsning - pris

Vores priser er tilpasset den økonomiske virkelighed for studerende på SU. Vi har derfor faste lave priser på korrektur af engelske opgaver. Vores prissystem er gennemsigtigt. Du betaler altid samme pris pr. side.

Du kan tjekke prisen i prisberegneren herunder. En normalside svarer til 2400 tegn (inkl. mellemrum) pr. side. Du er også meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om prisen på engelsk korrekturlæsning.

-

-

Sproget indgår i bedømmelsen

På stort set alle uddannelser indgår sproget i bedømmelsen af opgaven. I eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser er det sproglige krav formuleret på følgende måde:

§ 26. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.
Kilde: Eksamensbekendtgørelsen

Man skal demonstrere en sikkerhed i stavning og grammatik, ligesom man skal kunne formulere sig flydende, klart og præcist. Derfor er det en god idé at få sin engelske opgave korrekturlæst af en professionel korrekturlæser, der udover et stort kendskab til engelsk stavemåde og grammatik også har en solid indsigt i akademisk fremstilling og videnskabelig opgaveskrivning.

Den engelske korrektur retter alle kongruensfejl, ordstillingsfejl, adjektiv/adverbium-fejl, verbalfrasefejl, fejl i uregelmæssige verber, tegnsætningsfejl og alle andre fejl. Den opgave, du får retur, er fejlfri.

Du kan vælge mellem 2 former for engelsk korrekturlæsning. Korrektur Basis er en standardkorrektur, der retter alle fejl i opgaven. Hvis du vælger Korrektur Plus, vil korrekturlæseren desuden udskifte upræcise ord og omformulere uklare sætninger.

engelsk korrekturlæsning
Helle

Korrektur af speciale

"Jeg fik opgavekorrektur.dk til at rette mit speciale. Det fungerede fremragende. Gode penge at bruge. De er dygtige."

star-full star-full star-full star-full star-full 5 / 5

Nødvendig korrektur af engelske opgaver

Det er altid en udfordring at skrive på et andet sprog end sit modersmål. Vi oplever tit, at behovet for korrektur er større, når opgaven er på engelsk.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du søger hjælp til korrekturlæsning af et engelsk speciale, et bachelorprojekt på engelsk eller hjælp til at få rettet andre opgaver på engelsk.

Kontakt os for en pris, eller book en tid til engelsk korrektur allerede nu. Så sørger vi for at reservere en dygtig korrekturlæser til opgaven.

Læs mere information om korrekturlæsning, der rykker karakteren.

Rettelserne

Når vi har korrekturlæst opgaven på engelsk, sender vi den retur til dig i 2 versioner. I den ene version er alle rettelserne implementeret og korrektionen dermed usynlig.

I den anden version er rettelserne synlige. Når vi retter opgaven, registreres ændringerne automatisk. 

Korrektioner_engelsk

Du kan nu vælge at gå rettelserne igennem én efter én og acceptere dem løbende. Men hvis du har tillid til, at de rettelser, vi har foretaget, er korrekte, kan du også vælge at acceptere dem alle på én gang. De fleste studerende benytter sidstnævnte mulighed. Pointen med korrekturlæsning er jo netop, at man overlader kvalitetssikringen af sproget til en professionel korrekturlæser, der kan sit kram.

Men har du tiden til det, vil vi anbefale dig, at du går nogle af rettelserne igennem. Det kan være, at du bliver opmærksom på fejltyper, der går igen, og kan tage højde for det, næste gang du skal skrive en opgave. Så potentielt kan du blive en bedre skribent af at studere de rettelser, vi foretager.

Sproget før og efter engelsk korrektur

Når korrekturlæseren tager fat på en opgave, går hun grundigt til værks. Ordene nærstuderes ét efter ét, og alle sætninger vurderes ud fra graden af præcision og klarhed.

Tekstuddraget herunder er fra en autentisk studieopgave. Uddraget giver et fint billede af den mængde fejl, der findes i de fleste engelske opgaver skrevet af studerende med dansk som modersmål.  

De fejl, som vores engelske korrekturlæser fandt, er markeret med rød.

Within modern welfare states, access to education is considered to be the key to social and economic development. By enhancing the population with knowledge and skills, education prepare and improve citizens’ abilities to participate in and contribute to societies and thereby strengthens a nation's competitiveness. Education can in that sense be viewed upon, as a central social benefit that first and foremost is an investment in the nation's’ future. Furthermore, education have transformative effects as it can contribute to the reduction of social inequality and to the inclusion of citizens.

Korrekturlæseren har markeret 8 fejl i uddraget. Mængden af fejl og fejltyperne er repræsentative for de fleste studieopgaver på engelsk. I uddraget findes ordvalgsfejl, kongruensfejl, genetivfejl, bøjningsfejl og tegnsætningsfejl.

Det er korrekturlæserens opgave at rette sproget, så det bliver fejlfrit. Resultatet ser således ud:

Within modern welfare states, access to education is considered the key to social and economic development. By endowing the population with knowledge and skills, education prepares and improves citizens’ abilities to participate in and contribute to society and thereby strengthens a nation's competitiveness. Education can in that sense be viewed upon as a central social benefit that first and foremost is an investment in the nation's future. Furthermore, education has transformative effects as it can contribute to the reduction of social inequality and to the inclusion of citizens.

Alle fejlene er rettet, og sproget er nu korrekt og mere flydende. Selv om mængden af fejl ikke er overvældende, skal man ikke tage fejl af det indtryk, fejlene efterlader hos censor. 

Med engelsk korrekturlæsning sikrer du dig, at sproget ikke er en faktor, der påvirker censors helhedsindtryk af opgaven negativt. Tværtimod giver det gode sprog opgaven et samlet løft, der kan rykke karakteren opad.

Engelsk korrekturlæsning på alle typer af opgaver

Vi retter alle typer opgaver på engelsk, både store og små. Læs mere her:

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til priser, levering, korrekturformer eller andet, er du velkommen til at sende os en besked gennem formularen her.

KONTAKT OS

Dit navn*

Din email*

Emne

Besked