korrekturlaesning engelsk

Engelsk korrekturlæsning

Engelsk korrekturlæsning kan være et afgørende element, når karakteren skal fastsættes. En bacheloropgave på engelsk, et speciale på engelsk eller en afhandling på engelsk, der er skrevet i et korrekt og ubesværet sprog, gør indtryk, og det vil i langt de fleste tilfælde påvirke censors helhedsvurdering af opgaven.

Et fejlfyldt og 'danskpræget' engelsk virker modsat.

Det er vores erfaring, at danske studerende er meget dygtige til at skrive engelsk, men når man ikke har engelsk som sit modersmål, vil der i langt de fleste opgaver snige sig adskillige fejl ind på alle sider. Professionel engelsk korrektur retter op på fejlene, og gør sproget fejlfrit og flydende.

Læs mere om vores service på engelsk her: proofreading.

Korrekturlæserne

âś” Native speakers

✔ Akademisk baggrund

âś” Mange ĂĄrs erfaring

âś” Punktlige og grundige

Korrekturen retter

✔ Fejl i verbers bøjning

✔ Kongruensfejl 

âś” Ordstillingsfejl

âś” Ordvalgsfejl

âś” Fejl ved 'do'-omskrivninger

âś” Inkonsekvens: UK- og US-engelsk

âś” ... og alle andre fejl

Dine fordele

âś” Hurtig levering

âś” Mulighed for support

✔ Gratis prøvekorrektur

✔ Løbende korrektur

âś” Lave priser

Korrekturlæserne er eksperter i engelsk

Vi har dygtige og erfarne personer til engelsk korrekturlæsning knyttet til virksomheden, og de dækker både britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Vores korrekturlæsere er færdiguddannede og professionelle. Det gælder også for vores korrekturlæsere af engelske opgaver. De har alle ekspertise til at arbejde med akademiske tekster på engelsk, enten fordi de har engelsk som modersmål, eller fordi de har en universitetsuddannelse i engelsk. Læs mere her.

Vi kan ikke love, at den korrekturlæser, der retter din opgave, har en specialviden inden for din opgaves faglige område. Det ville kræve, at vi havde et stort antal studerende fra mange fag og fakulteter koblet til virksomheden som løst tilknyttede korrekturlæsere.

Det er ikke vores mål – på ingen måde.

Vi bruger kun færdiguddannede sprogfolk til akademisk korrektur: journalister, cand.mag.er, korrespondenter og certificerede korrekturlæsere. Det er vores måde at kvalitetssikre på.

Når vi rekrutterer en korrekturlæser til engelsk, vægter vi, at personen har

 • engelsk som modersmĂĄl
 • et dybt kendskab til engelsk grammatik og retskrivning
 • en god sprogforstĂĄelse og flair for engelsk syntaks
 • en stor viden om videnskabeligt sprog og akademisk opgaveskrivning. 

Engelsk korrekturlæsning kvalitetssikrer din opgave, så du kan være helt tryg ved, at sproget ikke påvirker censors oplevelse af opgaven i negativ retning. Tværtimod! Et godt og flydende engelsk sprog er en betydelig fordel, når opgaven skal bedømmes. 

Engelsk korrekturlæsning - pris

Vores priser er tilpasset den økonomiske virkelighed for studerende på SU. Vi har derfor faste lave priser på korrektur af engelske opgaver. Vores prissystem er gennemsigtigt. Du betaler altid samme pris pr. side.

CLEAN

kr. 27
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Korrekt stavning
✔ Korrekt punktum og komma
✔ Korrekt grammatik

EXTENDED

kr. 33
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Alt fra Clean
✔ Omformulering uklart sprog
✔ Ensretning stavemåde
✔ Tjek af referenceteknik
✔ Kommentarer til sproget

SPARRING

kr. 49
Prisen er pr. normalside (2400 anslag) og inkl. moms.

loading

Professionel akademisk sparring og korrekturlæsning af opgaver på dansk og engelsk.

✔ Alt fra Extended
✔ Fokus problemformulering
✔ Fokus rød tråd
✔ Styrker og svagheder

Sproget indgår i bedømmelsen

På stort set alle uddannelser indgår sproget i bedømmelsen af opgaven. I eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser er det sproglige krav formuleret på følgende måde:

§ 26. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.
Kilde: Eksamensbekendtgørelsen

Man skal demonstrere en sikkerhed i stavning og grammatik, ligesom man skal kunne formulere sig flydende, klart og præcist. Derfor er det en god idé at få sin engelske opgave korrekturlæst af en professionel korrekturlæser, der udover et stort kendskab til engelsk stavemåde og grammatik også har en solid indsigt i akademisk fremstilling og videnskabelig opgaveskrivning.

Den engelske korrektur retter alle kongruensfejl, ordstillingsfejl, adjektiv/adverbium-fejl, verbalfrasefejl, fejl i uregelmæssige verber, tegnsætningsfejl retter alle fejl i opgaven. Hvis du vælger Korrektur Plus, vil korrekturlæseren desuden udskifte upræcise ord og omformulere uklare sætninger.

Rettelserne

Når vi har korrekturlæst opgaven på engelsk, sender vi den retur til dig i 2 versioner. I den ene version er alle rettelserne implementeret og korrektionen dermed usynlig.

I den anden version er rettelserne synlige. Når vi retter opgaven, registreres ændringerne automatisk. 

 

Korrekturlaesning_speciale_engelsk

 

Du kan nu vælge at gå rettelserne igennem én efter én og acceptere dem løbende. Men hvis du har tillid til, at de rettelser, vi har foretaget, er korrekte, kan du også vælge at acceptere dem alle på én gang. De fleste studerende benytter sidstnævnte mulighed. Pointen med korrekturlæsning er jo netop, at man overlader kvalitetssikringen af sproget til en professionel korrekturlæser, der kan sit kram.

Men har du tiden til det, vil vi anbefale dig, at du går nogle af rettelserne igennem. Det kan være, at du bliver opmærksom på fejltyper, der går igen, og kan tage højde for det, næste gang du skal skrive en opgave. Så potentielt kan du blive en bedre skribent af at studere de rettelser, vi foretager.

Sproget før og efter engelsk korrektur

Når korrekturlæseren tager fat på en opgave, går hun grundigt til værks. Ordene nærstuderes ét efter ét, og alle sætninger vurderes ud fra graden af præcision og klarhed.

Tekstuddraget herunder er fra en autentisk studieopgave. Uddraget giver et fint billede af den mængde fejl, der findes i de fleste engelske opgaver skrevet af studerende med dansk som modersmål.  

De fejl, som vores engelske korrekturlæser fandt, er markeret med rød.

Within modern welfare states, access to education is considered to be the key to social and economic development. By enhancing the population with knowledge and skills, education prepare and improve citizens’ abilities to participate in and contribute to societies and thereby strengthens a nation's competitiveness. Education can in that sense be viewed upon, as a central social benefit that first and foremost is an investment in the nation's’ future. Furthermore, education have transformative effects as it can contribute to the reduction of social inequality and to the inclusion of citizens.

Korrekturlæseren har markeret 8 fejl i uddraget. Mængden af fejl og fejltyperne er repræsentative for de fleste studieopgaver på engelsk. I uddraget findes ordvalgsfejl, kongruensfejl, genetivfejl, bøjningsfejl og tegnsætningsfejl.

Det er korrekturlæserens opgave at rette sproget, så det bliver fejlfrit. Resultatet ser således ud:

Within modern welfare states, access to education is considered the key to social and economic development. By endowing the population with knowledge and skills, education prepares and improves citizens’ abilities to participate in and contribute to society and thereby strengthens a nation's competitiveness. Education can in that sense be viewed upon as a central social benefit that first and foremost is an investment in the nation's future. Furthermore, education has transformative effects as it can contribute to the reduction of social inequality and to the inclusion of citizens.

Alle fejlene er rettet, og sproget er nu korrekt og mere flydende. Selv om mængden af fejl ikke er overvældende, skal man ikke tage fejl af det indtryk, fejlene efterlader hos censor. 

Med engelsk korrekturlæsning sikrer du dig, at sproget ikke er en faktor, der påvirker censors helhedsindtryk af opgaven negativt. Tværtimod giver det gode sprog opgaven et samlet løft, der kan rykke karakteren opad. 

 

FAQ engelsk korrekturlæsning

Hvem korrekturlæser min opgave på engelsk?

Det gør en professionel korrekturlæser med engelsk som modersmål. Hos Opgavekorrektur bruger vi korrekturlæsere bosiddende i England og USA med stor erfaring i akademisk korrektur. Derfor kan vi give din akademiske opgave på engelsk et markant sprogligt løft.

Læs mere om vores korrekturlæsere her.

Mit engelsk lyder dansk-agtigt. Kan I hjælpe?

Vores engelske korrekturlæsning luger ud i alle fordanskninger og alt sprog, der lyder forkert i en engelsktalendes ører. Vi er eksperter i akademisk engelsk, og vores korrekturlæsere er trænede i at korrekturlæse opgaver skrevet af danske studerende.

Læs mere om akademisk engelsk her.

Jeg skriver på amerikansk engelsk. Gør det en forskel?

Nej, det gør det ikke, for hos Opgavekorrektur kan vi både korrekturlæse efter en amerikansk-engelsk standard og en britisk-engelsk standard. Du skal blot informere os om, hvilken variant af engelsk du ønsker, at vi retter efter. Så gør vi det!

Læs mere om forskellen på amerikansk og britisk engelsk her.

Kan man fĂĄ vejledning, mens man skriver sin opgave?

Ja, hos Opgavekorrektur tilbyder vi vejledning og opgavesparring på opgaven – både mens du skriver, og når du har et udkast til opgaven færdig. Vi er eksperter i akademisk skrivning, og vi sparrer derfor gerne om abstractet, indledningen, problemformuleringen, opgavens røde tråd, metodeafsnittet, diskussionen eller andre opgavedele efter dit ønske.

Læs mere om opgavesparring her.

Hvad kan vi hjælpe med?

Du er meget velkommen til at skrive til os gennem formularen herunder. Du kan bede om et godt tilbud på korrektur, bestille gratis prøvekorrektur, booke korrektur eller stille os et par spørgsmål.

Alle henvendelser og tilsendt materiale behandles fortroligt.

  OPGAVEKORREKTUR

  Opgavekorrektur er et online korrekturbureau. Vores kerneomrĂĄde er akademisk korrektur af studieopgaver pĂĄ dansk eller engelsk. Vi fokuserer pĂĄ god kundeservice, lave priser og fremragende korrektur.

   

  KONTAKT OS
  Skriv, ring eller sms.

  +45 93908933
  mail@opgavekorrektur.dk
  Facebook