Skrivning af akademiske opgaver på engelsk

Opgavekorrektur inviterer til en workshop om skrivning af akademiske opgaver på engelsk.

Workshoppen er gratis, og den er åben for alle studerende på de videregående uddannelser (både korte, mellemlange og lange uddannelser).

Flere og flere opgaver på de videregående uddannelser skal skrives på engelsk. Det stiller store krav til den studerendes sprogfærdigheder. En ting er at skulle skrive en opgave på sit eget modersmål, noget andet er at skulle skrive på et andet sprog. Og sproget, der skal skrives, er ikke et normalsprog, men akademisk sprog med alle de krav til præcision, entydighed og videnskabelighed, det stiller.

På workshoppen bliver du mere fortrolig med akademisk engelsk. Du introduceres til de typiske fejlkilder, til engelsk syntaks, til engelsk kommatering og engelsk referenceteknik. Du introduceres også til de to varianter af engelsk, britisk engelsk og amerikansk engelsk.

Læs mere om akademisk engelsk her.

Kurset er relevant for dig, der skal skrive en længere videnskabelig opgave, fx en bachelor, et speciale, en afhandling eller en hvilken som helst anden akademisk tekst på engelsk. Er du allerede begyndt på at skrive, er du velkommen til at medbringe din egen opgave som case. 

Underviser på workshoppen er lektor og ejer af Opgavekorrektur, Jan Boysen Billund.

Pris

Gratis.

Tidspunkt

Torsdag d. 16. spetember, 2021, kl. 15.00-17.00.

Sted

Kolding Gymnasium, lokale C5.

Deltagere

Workshoppen er åben for studerende på de videregående uddannelser.

Tilmelding

Tilmelding senest 9. september, 2021. Du kan tilmelde dig workshoppen ved at skrive til mail@opgavekorrektur.dk. Mærk beskeden "Workshop akademisk engelsk". 

Vi glæder os til at se dig.