Fremragende praktiker, men udfordret på skriftsproget?

Hvad gør man, hvis man er en fremragende praktiker, men udfordret på skriftsproget og opgaveskrivningen?

Man får hjælp!

Akademisk opgaveskrivning er svært og med årene er kravene til bachelorprojektets videnskabelighed steget. 

Opgaveskrivning er ikke mindst svært på professionsuddannelserne, hvor det praksisnære skal skrives sammen med opgavens teoretiske indhold. Det udfordrer opgavens sammenhæng og komplicerer skrivningen.

Vi hjælper dig i mål med bachelorprojektet

Vi tilbyder dig - eller din gruppe, hvis du skriver sammen med andre - løbende vejledning under skriveprocessen og efterfølgende professionskorrektur af bachelorprojektet.

Pakken indeholder følgende:

✔ Løbende skriftlig og/eller mundtlig vejledning under skriveprocessen om opgavens indhold, struktur og argumentation
✔  Løbende gennemlæsning af afsnit og respons på sproget, sammenhængen, argumentationen, dokumentationen med videre
✔ Tjek af opgavens formalia: indholdsfortegnelse, noteapperat, citatteknik og litteraturliste
✔ Tjek og tilretning af opgavens layout/opsætning
✔ Professionskorrektur (Plus) af opgavens sprog: vi gør bacheloren HELT fejlfri og omformulerer passager, der er uklare eller på anden måde problematiske
✔ Vejledning op til den mundtlige eksamen.

Prisen for vejlednings- og korrekturpakken er kr. 1699,- (inkl. moms). Prisen inkluderer 2-3 timers vejledning og professionskorrektur af et bachelorprojekt (ca. 30-35 normalsider). 

Vi ønsker med antallet 2-3 timer at markere, at pakken rummer vejledning efter behov. Det er ikke sådan, at vi stopper vejledningen, fordi tiden er gået, eller at vi pludselig under forløbet hæver prisen.

Prisen ligger fast.

Vejlederens kompetencer

Det er Jan, der kobles på som vejleder og korrekturlæser på bachelorprojektet. 

Jan har undervist 4 år i Dansk på læreruddannelsen og er i dag beskikket censor på læreruddannelsen og i bachelorprojekter. Til daglig underviser han i dansk på gymnasiet, hvor han også er censor i skriftlig dansk og i SRP-opgaver.

Jan har et indgående kendskab til dansk retskrivning, akademisk fremstilling, videnskabelig opgaveskrivning og kravene til bachelorprojektet.

Tjek vores professionskorrektur ud via linket herunder. Du er også meget velkommen til at skrive til os for at høre nærmere om professionspakken med vejledning og korrektur.