Markedets laveste priser

Professionskorrektur på bachelorprojekter

Vi tilbyder Danmarks billigste bachelorkorrektur, og vi retter bachelorprojekter på alle professionsuddannelserne: sygeplejerske, lærer, pædagog, grafisk kommunikation, socialrådgiver, fysioterapeut, finans med videre.

Skriv til os her for et godt tilbud på professionel korrektur af din bacheloropgave. Vi er et team på 5 dygtige korrekturlæsere, og vi kan rette din bacheloropgave fra den ene dag til den anden (hvis du booker et par dage i forvejen).

KORREKTUR BASIS

Kr. 25
 6 øre pr. ord

Korrektur Basis retter alle

 Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl

  Slåfejl og sjuskefejl

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

KORREKTUR PLUS

Kr. 30
7 øre pr. ord

Korrektur Plus retter alle

  Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl og slåfejl

 Uklare og problematiske formuleringer

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

Hos Opgavekorrektur.dk har vi særligt fokus på korrekturlæsning af bachelorprojekter på de professionsrettede uddannelser.

Vi løfter også gerne sproget i dit bachelorprojekt ... og trækker karakteren med op: "Ved bedømmelsen af professionsbachelorprojektet [...] lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne." (Eksamensbekendtgørelsen)

Vi tilbyder også en pakke bestående af vejledning under skriveprocessen og efterfølgende professionskorrektur.

KORREKTURFORMER OG PRISER

Korrektur Basis: kr. 25,- pr. normalside (inkl. moms)

... retter alle

 Stavefejl og slåfejl

 Tegnsætninsgfejl, herunder kommafejl

 Grammatiske fejl

 Forkert brug af ord

Korrektur Plus: kr. 30,- pr. normalside (inkl. moms)

... retter alle

 Formelle fejl

 Uklare og/eller upræcise formuleringer

DINE FORDELE

Opgavekorrektur.dk

 Danmarks klart billigst studiekorrektur

 Korrekturlæser med kendskab til professionsuddannelserne

 Gratis prøvekorrektur

 Enkel, nem og studievenlig bestilling

 Support og høj kundeservice

 Betaling, når du har godkendt korrekturen

Anmeldelser

Vi er en meget ung virksomhed. Derfor kan vi endnu ikke fremvise hundredevis af 5-stjernede anmeldelser på forskellige platforme.

Men netop fordi vi gerne vil etablere os som et førende korrekturbureau, gør vi os meget umage med at give den studerende korrektur af høj kvalitet til markedets laveste pris.

De studerende, vi indtil videre har hjuplet, er meget tilfredse med vores service og den professionskorrektur, vi leverer. Det gælder fx Simone, der læser til lærer, og som fik sit bachelorprojekt rettet af os.

-

Jeg var meget sent ude og skulle have fundet nogen som kunne læse min 35 sider bachelor opgave igennem på KUN 5 dage. Jeg kom i kontakt med Jan, som gav en fantastisk pris, og så kom der oveni opstartsrabat!
Jeg fik den rettede opgave tilbage 2 dage FØR aftalte deadline. Det var super let at forstå hvordan jeg skulle acceptere rettelser, og der blev i mailen dertil sendt en lille vejledning. Rettelserne var super, og ikke nok med stavning og kommaer, var der også små kommentarer de steder korrekturlæseren ikke syntes sætningen gav mening, og ligeledes ideer til bedre ord/vendninger.
Jeg købte kun basispakken og havde ikke regnet med at få så meget for pengene. Super gode rettelser, fantastisk service og ufattelig venlig betjening! Jeg er bare ked af jeg først har fundet dem her til min afsluttende opgave, de kunne have været en stor hjælp de sidste 4 år!"

Simone (Lærerudd.)

-

Du kan læse flere anmeldelser her.

Opgave før og efter korrekturlæsning

Det er ikke unormalt, at der i et bachelorprojekt optræder mellem 20-30 formelle fejl pr. side. Med Korrektur Basis, der er vores standard-korrektur, rettes din bacheloropgave for alle formelle fejl: tegnsætningsfejl, bøjningsfejl, almindelige stavefejl, sjuskefejl, ordvalgsfejl mm. 

Den opgave, du får retur, er altså 100% fejlfri.

Et fejlfrit sprog er et godt sprog. Men når vi retter, oplever vi alligevel, at en sætning eller en passage, der formelt set er 100% korrekt, alligevel kan virke uklar og forkert.

Med Korrektur Plus retter vi alle de formelle fejl i opgaven, men vi retter derudover uklart og problematisk sprog. Med Plus-korrekturen omformulerer vi uklarheder, så hele opgaven fremstår korrekt og klar.

Herunder kan du se et uddrag fra et autentisk professionsbachelorprojekt, der sprogligt er blevet optimeret med Korrektur Plus. I venstre side ses originalen, og de røde markeringer angiver passager, som korrekturlæseren har rettet og strammet op sprogligt.

FØR

Andre unge patienter er skeptiske omkring hvordan de formår at integrere deres sygdom i hverdagen. Et eksempel på dette, illustreres i en undersøgelse, hvor det indikeres, at unge diabetikere er afhængige af det sociale miljø, de omgås i. Er omgivelserne ikke støttende og forstående overfor den unge, kan dette have negativ indflydelse på hvordan den unge håndtere hans sygdom. Studiet antyder, at en mulig årsag til, at de unge finder det vanskeligt, at håndtere sin diabetes, kan skyldes følelsen af at være anderledes og hermed sårbar.

EFTER

Andre unge patienter er usikre på, hvordan de skal håndtere deres sygdom i hverdagen. Dette fremgår af en undersøgelse, der peger på betydningen af det sociale miljø, som unge diabetikere færdes i. Er omgivelserne ikke støttende og forstående, kan det have negativ indflydelse på, hvordan den unge håndterer sin sygdom. Undersøgelsen peger på følelsen af anderledeshed som en mulig årsag til, at unge har svært ved at håndtere deres diabetes.

Sproget i den korrekturlæste udgave er markant bedre end i originalen, fordi det er gennemført korrekt, mere akademisk og mere præcist.-

Korrekturlæserens rettelser i bacheloropgaven

Vi retter dit bachelorprojekt i Word. Programmet indeholder en korrektur-funktion, hvor alle de ændringer, som korrekturlæseren udfører, registreres og synliggøres for både korrekturlæseren og for kunden.

Det giver den store fordel, at du, når du får opgaven retur fra professionskorrekturen, kan se alle de steder, hvor korrekturlæseren har foretaget en rettelse.

-

Korrekturlæsning-bachelor

-

Når kunden får den korrekturlæste bacheloropgave tilbage, kan rettelserne accepteres én efter én. Det kan dog være en ret tidskrævende opgave i en lang opgave på 30-40 sider. Vi råder derfor den studerende til at tage stikprøver af korrektionerne. Hvis de ser fornuftige ud, kan man acceptere resten af rettelserne på én gang.

Bedømmelsen af professionsbachelorprojektet

Ifølge Eksamensbekendtgørelsen for professionsbacheloruddannelser skal det faglige indhold naturligvis vægtes højt, men det fremgår også af bekendtgørelsen, at der skal lægges vægt på sproget:

Ved bedømmelsen af professionsbachelorprojekt, afsluttende eksamensprojekt eller afgangsprojekt skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne.
Kilde
 Eksamensbekendtgørelsen

Det sproglige krav betyder, at dårligt sprog trækker karakteren ned, mens godt sprog trækker karakteren op.

Mere specifikt handler bedømmelsen af den studerendes stave- og formuleringsevne om at vurdere, hvorvidt sproget er klart, korrekt og videnskabeligt.

 Klart  At sproget er klart vil sige, at det er sammenhængende og logisk struktureret, at det på én og samme tid er letlæseligt og akademisk, at det er præcist, ensidigt og konsistent.

 Korrekt  Sprogets grad af korrekthed måles på stavningen, sammensætninger, tegnsætningen, syntaksen og alle andre formelle forhold ved dansk retskrivning.

 Videnskabeligt  Bachelorprojekter er videnskabelige afhandlinger. Derfor skal sproget være videnskabeligt. Et videnskabeligt sprog indebærer, at den studerende begrunder og forklarer brugen af fagets teorier, begreber og metoder. Sprogets grad af videnskabelighed hænger også sammen med den studerendes beherskelse af akademiske fremstillingsformer (redegørelse, analyse, diskussion, vurdering mv.) og desuden en korrekt brug af fagterminologi.
Kilde: Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver

Alle disse sproglige forhold indgår i bedømmelsen - på flere niveauer. For det første er et korrekt og videnskabeligt opgavesprog en del af opgavens faglige aspekt. For det andet virker et godt, præcist og flydende sprog også på censors mere intuitive, følelsesmæssige vurdering af opgavens niveau. Et godt sprog overbeviser - også om skribentens generelle faglighed og abstraktionsniveau.

Derfor er det en god idé med professionskorrektur af dit bachelorprojekt. Og hos Opgavekorrektur.dk får du markedets laveste pris. I prisberegneren kan du danne dig et overblik over, hvad korrekturlæsningen af en opgave på x-antal sider koster. 

-

-

Læs mere her:

-