Professionel korrekturlæsning | Billigt

Bacheloropgave pædagog

Er du ved at læse til pædagog, og har du brug for professionel korrekturlæsning af din bacheloropgave?

Hos Opgavekorrektur.dk har vi stor erfaring med korrekturlæsning af bacheloropgaver, og vi har rettet mange bacheloropgaver, der er skrevet på professionsuddannelserne, herunder på Pædagog-uddannelsen. 

Vi tilbyder Danmarks laveste priser på korrekturlæsning af studieopgaver. Vores korrekturlæsere er alle uddannet inden for sprog og professionelle korrekturlæsere. Vi vægter kvalitet over alt, og derfor skal du først betale for korrekturen, når du har godkendt den.

KORREKTUR BASIS

Kr. 25

 6 øre pr. ord

Korrektur Basis retter alle

 Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl

  Slåfejl og sjuskefejl

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

KORREKTUR PLUS

Kr. 30

7 øre pr. ord

Korrektur Plus retter alle

  Stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl og slåfejl

 Uklare og problematiske formuleringer

Prisen er inkl. moms og pr. normalside (2400 anslag).

Professionspakke med vejledning og Korrektur Plus

At skrive en god bacheloropgave er en lang proces, hvor korrekturlæsningen udgør det sidste arbejde inden afleveringen. 

Vi træder gerne til med hjælp tidligere i skrivefasen. Vi kan ikke skrive bacheloropgaven for dig, men vi støtter dig gerne med råd og vejledning om opgaveformalia, metode, struktur, argumentation og andre aspekter ved opgaven. Vi gennemlæser og kommenterer på udvalgte passager og arbejdet afsluttes med en omfattende korrektur af bacheloropgaven.

Læs mere om indhold og pris på vores professionspakke.

Sproget indgår i bedømmelsen af bacheloropgaver

På alle videregående uddannelser indgår sproget som en væsentlig faktor i bedømmelsen af opgaven. Det gælder også på professionsuddannelserne. I Eksamensbekendtgørelsen for de professionsrettede uddannelser kan man læse følgende:

Ved bedømmelsen af professionsbachelorprojekt, afsluttende eksamensprojekt eller afgangsprojekt skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne.
Kilde Eksamensbekendtgørelsen

Der står ikke noget om, hvordan det faglige og det sproglige skal vægtes indbyrdes, men sikkert er det, at den studerendes formulerings- og staveevne indgår i bedømmelsen. Fra mange års opgaveretning ved vi også, at en velformuleret bacheloropgave smitter af på censors oplevelse af det faglige niveau. En censor er tilbøjelig til at danne sig et mere positivt indtryk af bacheloropgavens faglige niveau, hvis sproget er korrekt, præcist og velformuleret.

Med korrekturlæsning af din bacheloropgave sikrer du dig, at sproget på ingen måde kan trække karakteren ned. Tværtimod. Et godt sprog trækker karakteren op.

Hvem læser korrektur på bacheloropgaven?

Når vi retter bacheloropgaver om pædagogiske emner, vælger vi en korrekturlæser, der har et kendskab til pædagogik. Det er vigtigt, at korrekturlæseren er fortrolig med de pædagogiske fagbegreber, der indgår i enhver opgave på pædagog-uddannelsen. 

Man kan selvfølgelig godt rette en pædagog-bachelor uden et kendskab til pædagogik, men hvis man har, er det en fordel. Det er alt andet lige lettere at korrekturlæse med høj kvalitet, hvis man forstår opgavens begreber, og hvis man kender til de særlige krav til bacheloropgaver på professionsuddannelserne, fx sammenskrivningen af det praktiske og det teoretiske i opgaven.

Du kan læse meget mere om vores professionskorrektur her.

Det giver sig selv, at alle vores korrekturlæsere har et indgående kendskab til dansk retskrivning, ligesom de alle har stor viden om akademisk fremstilling og videnskabelig opgaveskrivning.

100% fejlfri bacheloropgave

Den opgave, du får tilbage fra korrekturlæsningen, er 100% fejlfri - omtrent. Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at korrekturlæseren, hvor dygtig hun end måtte være, ikke kan overse en enkelt fejl i en bacheloropgave på 35 sider. Men vi kan garantere, at korrekturlæseren spotter og retter 99,5% af alle de fejl, der måtte være i opgaven.

Det er vores erfaring, at de fleste studerende, der læser til pædagog, er fagligt dygtige - og sikkert fremragende i fagets praktiske dimension. Men vi oplever også, at studerende på pædagog-uddannelsen - og de andre professionsuddannelser - kan have svært ved at formulere sig i et formfuldendt og flydende skriftsprog.

Derfor vil studerende på en professionsuddannelse, fx en pædagog-studerende, ofte vinde mere ved professionel korrekturlæsning end en studerende på en universitetsuddannelse. Som pædagog bliver der også stillet krav til bacheloropgaven, som ikke stilles på universitetsuddannelserne. Det gør bacheloropgaven mere kompleks, når man skal medtænke et praktisk aspekt i opgaven.

Det er ikke usædvanligt, at vi i bacheloropgaver af pædagog-studerende og studerende på andre professionsuddannelser retter 20-30 fejl pr. side. Tværtimod, det er helt normalt.

I en typisk bacheloropgave retter vi i nærheden af 1000 fejl.

Du kan læse mere om den korrekturproces, en bacheloropgave gennemgår, når den rettes hos Opgavekorrektur.dk. Det kan du gøre her.

Læs mere her: