Hvad er korrekturlæsning?

Hvad-er-korrekturlaesning

Hvad er korrekturlæsning?

Korrekturlæsning

Korrekturlæsning er en grundig gennemlæsning af en tekst med henblik på at rette tekstens sproglige fejl: stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl, ordvalgsfejl, syntaksfejl og trykfejl. Korrekturlæsning sikrer, at sproget er i overensstemmelse med gældende regler for retskrivning.

Korrekturlæsning kan også inkludere korrektion af sproglig inkonsekvens, positionelle fejl, typografiske fejl, tjek af opsætning og tjek af formalia som fx citatteknik. En udvidet korrektur kan desuden indebære en lettere omskrivning, så tekstens budskab formidles klart og præcist til målgruppen.

Hvad er stavefejl?

Stavefejl er fejl i ords stavem√•de (ortografi). Fejltyperne er mange, men blandt de mere hyppige ses f√łlgende:

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Sammensætningsfejl: Analyse objekt, skriftssprog, hjerte transplantation

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Endelsesfejl: divergerene opfattelser, de sortere maden, alle debatt√łrene, det semistruktureret interview

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Stumme bogstaver/vokalglidning: det er uværdit, anderkendt, forvænt mere

Hvad er grammatiske fejl?

Grammatiske fejl er fejl, der f√łlger af en forkert brug af sprogets regler.

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Det går ned af bakke for aktiekursen

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Johnson publicerede hans forskningsresultater i et f√łrende videnskabeligt tidsskrift

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Kommunen skriver i deres svar til borgeren, at ...

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Det fremgår af nogen data, at ...

Hvad er tegnsætningsfejl?

Tegnsætningsfejl er fejl i brugen af punktum, komma, kolon og andre tegn i teksten.

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Diskussionen om hvilken metode, der er den bedste ...

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Rapporten peger på flere problemer; forurening af grundvandet, udledning af CO2 ...

Hvad er ordvalgsfejl?

Ordvalgsfejl er forkert valg af ord i den tekstlige sammenhæng.

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Der er overvejende risiko for, at ...

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Det er i modstrid med reglerne for retskrivning

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] En hvis usikkerhed er helt naturlig

Hvad er syntaksfejl?

Syntaksfejl er fejl på sætningsniveau, fx fejl i ordstilling og fejl i leddenes placering.

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] For eksempel i rapporten har man dokumenteret, at ...

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Dette er gjort for at lettere synligg√łre aktiviteten

[wp-svg-icons icon="arrow-right-2" wrap="i"] Interviewet blev foretaget efter arbejdstid med en længde på omkring 30 minutter

Hvad er trykfejl?

Trykfejl er fejl, der utilsigtet opstår, når man rammer en forkert tast under skrivningen, fx tyrkfejl, udner og grammatikse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.