Hvad er korrekturlæsning?

Hvad-er-korrekturlaesning

Hvad er korrekturlæsning?

Korrekturlæsning

Korrekturlæsning er en grundig gennemlæsning af en tekst med henblik på at rette tekstens sproglige fejl: stavefejl, grammatiske fejl, tegnsætningsfejl, ordvalgsfejl, syntaksfejl og trykfejl. Korrekturlæsning sikrer, at sproget er i overensstemmelse med gældende regler for retskrivning.

Korrekturlæsning kan også inkludere korrektion af sproglig inkonsekvens, positionelle fejl, typografiske fejl, tjek af opsætning og tjek af formalia som fx citatteknik. En udvidet korrektur kan desuden indebære en lettere omskrivning, så tekstens budskab formidles klart og præcist til målgruppen.

Hvad er stavefejl?

Stavefejl er fejl i ords stavemåde (ortografi). Fejltyperne er mange, men blandt de mere hyppige ses følgende:

Sammensætningsfejl: Analyse objekt, skriftssprog, hjerte transplantation

Endelsesfejl: divergerene opfattelser, de sortere maden, alle debattørene, det semistruktureret interview

Stumme bogstaver/vokalglidning: det er uværdit, anderkendt, forvænt mere

Hvad er grammatiske fejl?

Grammatiske fejl er fejl, der følger af en forkert brug af sprogets regler.

Det gĂĄr ned af bakke for aktiekursen

Johnson publicerede hans forskningsresultater i et førende videnskabeligt tidsskrift

Kommunen skriver i deres svar til borgeren, at ...

Det fremgĂĄr af nogen data, at ...

Hvad er tegnsætningsfejl?

Tegnsætningsfejl er fejl i brugen af punktum, komma, kolon og andre tegn i teksten.

Diskussionen om hvilken metode, der er den bedste ...

Rapporten peger pĂĄ flere problemer; forurening af grundvandet, udledning af CO2 ...

Hvad er ordvalgsfejl?

Ordvalgsfejl er forkert valg af ord i den tekstlige sammenhæng.

Der er overvejende risiko for, at ...

Det er i modstrid med reglerne for retskrivning

En hvis usikkerhed er helt naturlig

Hvad er syntaksfejl?

Syntaksfejl er fejl på sætningsniveau, fx fejl i ordstilling og fejl i leddenes placering.

For eksempel i rapporten har man dokumenteret, at ...

Dette er gjort for at lettere synliggøre aktiviteten

Interviewet blev foretaget efter arbejdstid med en længde på omkring 30 minutter

Hvad er trykfejl?

Trykfejl er fejl, der utilsigtet opstĂĄr, nĂĄr man rammer en forkert tast under skrivningen, fx tyrkfejl, udner og grammatikse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.