korrektur

Korrektur

Korrektur er en gennemlæsning af en tekst med det formål at rette teksten for sproglige fejl. Teksten korrigeres for stavefejl, ordvalgsfejl, bøjningsfejl, grammatiske fejl, slåfejl og tegnsætningsfejl. En grundig korrektur kan også omfatte rettelser af inkonsekvent sprogbrug, dårlige formuleringer og fx fejl i citat- og referenceteknik.

Her kan du læse mere om de forskellige fejltyper.

Korrektur hos Opgavekorrektur er karakteriseret ved grundighed, kvalitet og lave priser på korrektur. Vi er specialister i korrektur af studieopgaver såsom eksamensopgaver, bacheloropgaver, specialeafhandlinger, masterprojekter og ph.d.-afhandlinger på både dansk og engelsk.

Vi udfører også professionel og billig korrektur på alle andre teksttyper, fx hjemmesider/blogs, brochurer, artikler/tidsskrifter, magasiner, manuskripter, bøger, undertekster med videre.

Danmarks førende korrektur-bureau?

Vi er et ungt bureau, og vi er ikke det største bureau inden for vores felt: korrektur af studieopgaver. Det har vi nu heller ingen ambitioner om, for vi ønsker at levere kvalitetskorrektur til vores kunder gennem et begrænset, men nøje udvalgt hold af kompetente korrekturlæsere.

Vi ønsker at levere en god og professionel service, et godt og kvalitetssikret produkt og korte leveringstider, der overholdes. Det kræver et hold af dygtige korrekturlæsere, som vi kan regne med, og som vi kan stå inde for.

Billig korrektur

Vi har Danmarks laveste priser på både korrektur for studerende (opgavekorrektur) og korrektur for virksomheder, organisationer og foreninger (prokorrektur). Og i modsætning til alle de andre, der markedsfører sig med samme, passer det her. Vi er billigst, og vi kan derfor tilbyde prisgaranti* uden at frygte, at vi kommer til at udføre en masse korrektur til priser, der ligger under vores normalpriser.

Det er vores klare målsætning, at vi skal forblive billigst.

Vi er et hold af dedikerede sprogfolk, der rent faktisk holder af at forbedre og optimere tekster, så de på alle leder og kanter fungerer bedre i den rolle, de skal tjene: at levere et budskab. Det er altså ikke økonomiske motiver, der driver os, og derfor kan vi tilbyde kvaliteteskorrektur til meget lave priser.

*Prisgarantien gælder kun i forhold til momsregistrerede virksomheder. Vi kan ikke garantere, at der ikke er privatpersoner, der – fordi de ikke skal lægge moms oven i prisen – kan tilbyde en lavere pris end vores.

Vores politik, nĂĄr vi retter

Når vi retter tekster, følger vi nogle regler og retningslinjer:

  • Vi følger retskrivningsreglerne fra Dansk Sprognævn.
  • Vi bruger altid grammatisk komma (af Sprognævnet omtalt som startkomma), med mindre kunden har et andet ønske.
  • Vores kompetence er sproglig korrektur, hvorfor vi aldrig ændrer i indholdet. Er vi i tvivl, om en korrektion eller om omformulering har ændret meningen, gør vi kunden opmærksom pĂĄ det i en kommentar til teksten.
  • Vi harmoniserer sproget, sĂĄ eksempelvis stavemĂĄde og brugen af forkortelser – i tilfælde af valgfrih –  ensrettes i hele teksten. Vi ensretter til den form, der synes mest anvendt i teksten.
  • Korrekturen tjekker ogsĂĄ forhold som citatteknik, henvisningsvisningsteknik og opstilling af litteraturliste. Vi retter dog ikke i eksempelvis den citatteknik, der er anvendt i teksten, med mindre den er ĂĄbenlys forkert. Men vi gør i en kommentar opmærksom pĂĄ, at der muligvis er et problem, og vores udgangspunkt er APA standarden.

Hvad skal en korrekturlæser kunne?

Korrekturlæsning er ikke nogen let diciplin. Det kræver først og fremmest en omfattende og dyb viden om danske retskrivning – eller engelsk for den sags skyld. Man skal kende reglerne for sammensætninger, bøjninger, tegnsætning, stavemåde, brug af store bogstaver, brug af forkortelser og meget, meget mere. En korrekturlæser skal kort og godt være ekspert i grammatik og stavning.

Men det er ikke gjort med det.

Som korrekturlæser hænder det ofte, at man støder på sætninger, der formelt set ikke rummer fejl, men som alligevel er uklare eller kringlede. 

Det er en veludviklet sprogforståelse og sproglig bevidsthed, der gør, at en dygtig korrekturlæser ved hjælp af ganske få justeringer i ordvalg og syntaks kan omformulere en tung og kringlet sætning til et præcist og klart sprog.

Det er i virkeligheden korrekturlæserens sproglige sans i højere grad end korrekturlæserens kendskab til reglerne, der er den afgørende forskel på en god korrektur og en fremragende korrektur.

Læs en præsentation af vores korrekturlæsere her.

Hvor grundig er korrekturen?

Hvis du får udført korrektur hos Opgavekorrektur, er din tekst fejlfri, når du får den tilbage. Stavningen, grammatikken, kommaerne og alt andet sprogligt er 100% i orden. Vi er dog mennesker, og vi kan derfor ikke garantere, at vi ikke kan overse en enkelt fejl eller to. Men det er i så fald undtagelser, der bekræfter reglen.

Det kommer ofte bag på kunden, hvor mange fejl, der rent faktisk er i teksten. Det er ikke unormalt, at vi foretager mellem 30-50 rettelser pr. normalside. Det skyldes nogle gange, at sproget er usikkert, men selv i sprogligt set sikre opgaver finder vi som regel mange fejl. Det gør vi, fordi vi er professionelle korrekturlæsere, der spotter selv den mindste fejl.

To former for korrektur

Opgavekorrektur tilbyder 2 former for korrektur: Korrektur Basis og Korrektur Plus. 

Med Korrektur Basis rettes din tekst for alle fejl. Du kan derfor forvente, at du med basiskorrekturen fĂĄr en tekst, der er uden sproglige fejl.

En fejlfrit sprog er ikke nødvendigvis et godt sprog, for et ord eller en sætning kan godt være uklar(t), selv om det formelt set overholder retskrivningsreglerne.

Ydelsen Korrektur Plus strammer op på uklarheder i sproget. Hvis du vælger Korrektur Plus, korrigerer vi med andre ord uklarheder og problematiske ord/sætninger i teksten.

Du skal vælge Korrektur Basis, hvis du gerne bare vil være sikker på, at teksten er fejlfri og korrekt. Du skal vælge Korrektur Plus, hvis du ønsker en fejlfri tekst og samtidigt ønsker, at sproget bliver strammet op her og der, så teksten samlet set fremstår mere flydende og klar.

Fortrolighed

Vi behandler alle tekster og personoplysninger om kunderne med den største fortrolighed. Det siger loven, vi skal gøre, men vi ville gøre det uanset, for man skal kunne være sikker på, at informationer/data, der sendes til Opgavekorrektur, ikke videregives eller refereres til tredjepart.

Den nye lov fra 2018 om behandling af persondata er meget restriktiv. Derfor har vi hos Opgavekorrektur taget alle de forholdsregler, vi kan:

  • Vores hjemmeside er sikret med et SSL-certifikat.
  • Alle tekster lagres lokalt eller i sikkerhed hos en databehandler og kan sĂĄledes ikke tilgĂĄs af andre, heller ikke plagiatkontroller.
  • Vi sletter alle tekster og kundeoplysninger senest 3 uger efter, at kundeforholdet er afsluttet.
  • Vores korrekturlæsere underskriver en bindende aftale om fortrolig behandling af tekster og personoplysninger.
  • Vi videregiver ALDRIG oplysninger om vores kunder til tredjepart og har i øvrigt fuldstændig tavshedspligt.

Du kan læse mere om fortrolighed og behandling af persondata her.