Akademisk korrekturlæsning

Akademisk korrektur

Akademisk korrektur er korrekturlæsning af akademiske tekster, fx bachelorprojekter, specialer og ph.d.-afhandlinger.

Hos Opgavekorrektur er vi eksperter i akademisk korrekturlæsning. Vi har læst og rettet 10.000-vis af sider og har derved opbygget en enorm erfaring med at rette videnskabeligt sprog.
Alle vores korrekturlæsere er akademisk uddannede og med skriveerfaring på mindst specialeniveau. De ved, hvad en god opgave skal indeholde, og – ikke mindst – hvordan indholdet skal formidles.

Korrekturlæsning handler ikke kun om at rette formelle fejl, men også om at gøre sproget mere præcist, konsistent og klart.

Hurtig levering 

De opgaver, der skal skrives og afleveres på de videregående uddannelser, har altid en skarp deadline. Hos Opgavekorrektur har vi den fleksibilitet og rutine, der skal til for at rette et speciale på 80 sider få dage inden den studerendes deadline.

Vores korrekturlæsere er tilknyttet på freelance-basis, så de arbejder ikke kun man-fre mellem 8 og 16. De arbejder om nødvendigt om aftenen og i weekenden.

Det sikrer en hurtig og fleksibel levering af din opgave.

Akademisk korrektur – fordi sproget tæller med i bedømmelsen

En god akademisk opgave er ikke bare en opgave med et fagligt højt niveau. Den gode opgave er også skrevet godt i en læsevenligt, præcist og fagligt sprog. 

Det er faktisk sådan, at sproget ikke bare kan, men SKAL indgå i den samlede bedømmelse af opgaven. I stort set alle eksamensbekendtgørelser er der eksplicit formulerede krav om, at den studerendes stave- og formuleringsevner skal medtages i vurderingen.

Derfor er der god grund til at have fokus på korrekturlæsningen af din opgave, og hvis du ikke selv har en kontakt, er professionel korrekturlæsning en billig og hurtig løsning.

Hvad rettes med akademisk korrekturlæsning?

Akademisk korrektur retter alle fejl i din opgave, fx stavefejl, tegnsætningsfejl, grammatiske fejl, ordvalgsfejl med videre. Den rene korrektur, der gør din opgave fejlfri, kalder vi for Korrektur Basis. 

Korrektur Basis vil fx rette alle kommafejlene i din opgave. Men her kan man også gøre noget selv, hvis blot man sætter sig ind i nogle enkle kommaregler.

Vælger du en udvidet korrektur, Korrektur Plus, rettes alle fejl, og korrekturen inkluderer desuden omformuleringer af kringlede sætninger, tjek af referenceteknik og kommentarer til sproget. Læs mere om akademisk sprog.

Det er også muligt at tilkøbe opgavesparring på indholdsmæssige sider af din opgave fra problemformuleringen til diskussionen.

Hvem er korrekturlæserne?

Hos Opgavekorrektur har vi få korrekturlæsere tilknyttet. Det betyder til gengæld, at de retter rigtigt mange opgaver og dermed opbygger en stor rutine.

Alle vores freelancere er færdiguddannede cand.mag.er, journalister, korrespondenter og lignende. Vi bruger ikke studerende til akademisk korrektur. Det er vores erfaring, at akademisk korrektur i høj kvalitet som minimum kræver, at man som korrekturlæser selv har erfaring med akademisk skrivning på mindst speciale-niveau.

Flere af vores korrekturlæsere har taget en ph.d., og fælles for dem alle er, at de besidder en suveræn sprogforståelse og kender dansk/engelsk retskrivning i dybden.

Læs mere om korrekturlæserne her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.