Korrekturlæser

Søger du en korrekturlæser?

Hvis du søger en korrekturlæser til at kvalitetssikre sproget i din opgave, er du landet det rigtige sted, uanset om det er en korrekturlæser til et bachelorprojekt, et speciale, en afhandling eller en anden opgave. Vi har altid en dygtig korrekturlæser klar til at gå sproget i din opgave efter med en tættekam.

Grundighed og detaljefokus er træk ved den måde, vi korrekturlæser opgaver på. Vi går i dybden med opgavens sprog: ordene, tegnsætningen, stavningen, grammatikken og syntaksen. Sproget får den helt store tur, når først korrekturlæseren sætter i gang.

Vores korrekturlæsere er trænede og erfarne opgaverettere, og korrekturlæsning er deres professionelle metier.

Hvordan arbejder en korrekturlæser?

At korrekturlæse kræver koncentration, ro og fokus. Det er vigtigt, at man har det udgangspunkt, at hvert ord rummer en fejl, så man ikke mister fokus på det enkelte ord. De fleste har prøvet at læse hen over fejl, fordi man læser for hurtigt, eller fordi man ikke forventer en fejl i lige præcis den ene eller anden gruppe af ord.

En korrekturlæser ved, at djævlen ligger i detaljen 🙂

Det første, korrekturlæseren gør, når han/hun får en opgave til korrektur, er at danne sig et indtryk af opgavens emne, indhold, struktur og sproglige niveau. Det er vigtigt at have et indtryk af opgaven, inden korrekturlæsningen går i gang, så man kan tilpasse korrekturlæsningen til den enkelte opgave.

En fejl er naturligvis en fejl, men korrekturlæseren vurderer løbende, om sproget giver mening, om sætningerne er hensigtsmæssige i den konkrete faglige kontekst, og om der er konsekvens og entydighed i sprogbrugen. Derfor skal korrekturlæseren danne sig et indtryk af opgaven som det første.

Nu går korrekturlæsningen i gang. Vi bruger funktionen 'Registrer ændringer', når vi retter opgaver i Word. Det har den fordel, at kunden kan se de ændringer, korrekturlæseren har foretaget. 

Korrektioner_eksempel_1

På siden her får du et indblik i en korrekturproces. Du kan også se et eksempel på sproglig optimering af et uddrag fra et bachelorprojekt.

Sideløbende med rettelserne vurderer korrekturlæseren også andre elementer i sproget, fx om meningen er uklar, om der er brugt korrekt citatteknik og om sproget er redundant (mange gentagelser). Opdager korrekturlæseren uhensigtmæssigheder, men som ikke er deciderede fejl, vil han/hun skrive en kommentar i margenen til kunden.

Så er det efterfølgende op til kunden selv at vurdere, om der skal handles på korrekturlæserens kommentar.

Hvad kan en korrekturlæser?

En korrekturlæser i dansk eller engelsk har naturligvis et indgående kendskab til sprogets retskrivningsregler. Korrekturlæseren skal kende alt til sammensætninger, bøjningsformer, ortografi, tegnsætningsregler, syntaksregler med videre. Kort sagt skal korrekturlæseren være ekspert i dansk eller engelsk sprog.

Men en korrekturlæser skal også have en god sprogforståelse. Grundlaget er selvfølgelig retskrivningen, men man kan godt opleve opgaver, der er korrekte formelt set, men som alligevel ikke har et godt sprog. Godt sprog er korrekt, men det er også varieret, flydende og entydigt.

Det skal en korrekturlæser have et godt blik for.

Det særlige ved opgavekorrektur, altså korrekturlæsning af studieopgaver, er, at teksterne er akademiske og videnskabelige. Videnskabelige tekster undersøger et område, en sag eller en problemstilling, hvor andre genrer kan være oplysende, regulerende, argumenterende eller underholdende. Videnskabelige opgaver er desuden emneorienterede og benytter et fagsprog.

En god korrekturlæser af studieopgaver er en person, der er fortrolig med videnskabelige opgaver og akademisk skrivning. Derfor er alle korrekturlæsere hos Opgavekorrektur.dk personer med stor viden om og erfaring med videnskabelig opgaveskrivning.

Du kan læse meget mere om akademisk sprog her.

Hvor hurtigt arbejder en korrekturlæser?

At korrekturlæse er en omstændelig proces, der kræver tålmodighed og koncentration. Men det er klart, at der også skal være en vis fremdrift, når prisen er relativ lav, som er tilfældet hos Opgavekorrektur.dk.

En dygtig og erfaren korrekturlæser retter cirka 8-10 sider pr. time, svarende til godt 20000 tegn. Men hastigheden afhænger naturligvis af antallet af fejl, der skal rettes. Det er normalt med 20-40 fejl pr. side, men hvis der er flere fejl, tager det naturlivis korrekturlæseren længere tid at rette.

Men prisen for korrekturlæsning er altid den samme, uanset det sproglige niveau i opgaven. Dog forbeholder vi os retten til at afvise en opgave, hvis sproget i opgaven har et niveau, der ville kræve en omskrivning at rette op.

Læs mere her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.